План роботи школи на 2018-2019 р.р.

Розділ 1.

Вступ

Діяльність педагогічного колективу Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2017-2018 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України.

Адміністрацією школи проводилась робота щодо удосконалення навчально-виховного процесу. У 2017-2018 навчальному році мережа школи складала 11 класів (1-11 кл.), в яких навчалось 193 учнів. Середня наповнюваність класів по школі складала 17,5.  У школі навчалися діти з с. Ручки, с. Середняки, с. Коновалове. Всі учні  мікрорайону школи були охоплені навчанням. У районі протягом останніх років реалізується програма «Шкільний автобус», на виконання якої всі діти, які проживають на відстані 3 км від навчального закладу, підвозяться до місця навчання і додому. Підвозом до школи було охоплено 33 учнів та 7 працівників школи  автотранспортом відділу освіти.

В закладі  створені всі умови для відвідування школи.

Питання навчання учнів вирішував педагогічний колектив школи, який нараховує 27 вчителів. 27 педагогів має вищу професійну освіту.

Склад і кваліфікація педкадрів

                Кваліфікація                   Кількість                   Відсоток
чисельність педпрацівників 27 100
мають  повну вищу освіту 27 100
мають кваліфікаційну категорію:
        вищу 20 75
першу 3 11
другу 1 3
спеціаліст 2 4
старших учителів 7 26
учителів-методистів 2 7
віком :
 до 30 років                      3                   11
 до 40 років                      2                    9
 до 50 років                      6                    22
 до 60 років                     10                    34
 Понад 60 років                     6                    24

Результатом спільної діяльності учнів та вчителів стали навчальні досягнення за останні 4 роки :

№ з/п Рівень знань 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018
1 Всього учнів 199 193 187 188 192
2 Високий 11 13 9 11 11
3 Достатній 88 83 81 79 68
4 Якісний показник 53 50 51 49 47

 

Державна підсумкова атестація

Загальна кількість учнів 9-го класу у 2017 -2018 навчальному році становила 18 осіб, із них складали ДПА – 18 учнів. Усі учні були допущені до проходження ДПА та пройшли її у встановлені терміни. Всього отримали документ про відповідний рівень освіти 18 випускників 9-го класу. Кількість випускників 11-го класу у минулому навчальному році склала 6 осіб.

Результати державної підсумкової атестації

Одним із актуальних завдань, яке дозволяє висвітлити кінцеві результати освітньої діяльності школи, є моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го та 11-го класів.

Наступні дві діаграми дають змогу провести аналіз навчальних досягнень випускників початкової школи у 2017-2018 навчальному році.

Наступні діаграми описують розподіл відносної кількості дев’ятикласників за рівнями навчальних досягнень з предметів, що виносились на ДПА у порівнянні за 5 років:

 

 

 

 

 

Наступні діаграми описують розподіл відносної кількості учнів 11-го класу за рівнями навчальних досягнень у

2017-2018 навчальному році.

 

 

 

ЗНО з української мови та літератури, математики, історії випускники школи проходили в травні 2018 року, ЗНО з інших предметів у червні у пунктах тестування. Результати ЗНО :

 

№ п/п Назва предмета Високий рівень,% Достатній рівень,% Середній рівень,% Початковий рівень,%
1 Українська мова 7-54 2-15 4-31
2 Математика 2-33 4-67
3 Історія 1-10 6-60 3-30
4 Біологія 2-50 1-25 1-25
5 Англійська мова 1-100
6 Фізика 2-100
7 Географія 1-33 2-67

 

За результатами ЗНО 6 учнів навчаються у вузах ІІІ – ІV рівня акредитації. Моніторингові дослідження минулого року показали необхідність підвищення уваги до компетентності учителів щодо використання тестових технологій у навчальному процесі та, як наслідок, іноді низьку підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Одним із пріоритетних напрямків освіти є супровід роботи з обдарованою молоддю, турбота про її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.

Був поновлений банк даних про обдарованих дітей. Вчителі спланували власну діяльність з даною категорією учнів. У школі був проведений І етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін. За його результатами була сформована команда для участі у ІІ етапі олімпіад.

З метою виховання бережливого ставлення до книги, утвердження її статусу як джерела знань у освітньому процесі декілька років поспіль у школі проводиться Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Матеріали, що подаються на конкурс з кожним роком містять більш глибокий аналіз стану збереження підручників, дослідження щодо вивчення читацьких інтересів школярів, широко висвітлюється робота з батьками.

Результати  перевірки стану читання учнями програмової та художньої літератури показали, що бібліотекою користувалися 85% учнів школи. Кращими є читачі 2,3,4, 9 – 11 класів. Найменше послугами бібліотеки користувались учні 6 – 8 класів. Результати аналізу свідчать, що наразі продовжує залишатись гострою  проблема забезпечення шкільної бібліотеки навчальною літературою, зокрема, дитячою, підлітковою, юнацькою, творами класиків української літератури, творами зарубіжних письменників, науково-популярною літературою, енциклопедичними виданнями, літературою для позакласного читання.

Питання щодо забезпеченості учнів підручниками завжди було і є актуальним, оскільки неможливо отримувати повноцінну, якісну освіту без відповідної навчальної літератури. Ця література складає основну частину книжкового фонду шкільних бібліотек, а джерелом поповнення даного фонду залишається централізоване комплектування за рахунок коштів державного бюджету.

У 2017-2018 навчальному році учні 1-3 класів були забезпечені підручниками на 100 %, учні 5, 6, 8, 9-х класів забезпечені навчальними підручниками на 100 %, учні 10-11-х класів на 100 %, 4-7 класи – на 50 % новими підручниками.

Сьогодні в шкільній бібліотеці переважають застарілі  видання, продовжує бути гострою  проблема забезпечення літературою для програмного читання, сучасними довідковими виданнями, літературою з психолого – педагогічних питань, підручниками для розвивального та профільного навчання, періодичними виданнями як для вчителів, так і для учнів.

Важливим показником забезпечення навчально-виховного процесу комп’ютерною технікою є  в використанні 42 комп’ютери. Кількість учнів на один комп’ютер по школі становить – 4 учні.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності.

Станом на 01.09.2018 року у школі використовується 42 комп’ютери, з них в управлінській діяльності – 3 одиниці.

Школа  підключена до мережі бездротового Інтернету (швидкість 15Мб/с), що значно покращило його використання. Створені веб-сайти педагогів школи, працює електронна пошта.

Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом протягом року у вихованні:

 • розвиток системи позашкільної освіти;
 • виховання потреби здорового способу життя;
 • педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • управління процесом соціалізації учнів;
 • розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;
 • соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;
 • розвиток елементів державно-громадського управління;
 • орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 • оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;
 • активізація правового виховання;
 • розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні завдання:

 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;
 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Для реалізації цих завдань   був розроблений план виховної роботи  школи та окремі плани вихователів  та класних керівників.   Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно – патріотичне, громадянське, родинно-сімейне, правове, морально-етичне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні та обласні  заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми затвердженої Міністерством освіти і науки України  «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Управління закладом

У 2017-2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньо шкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньо шкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет.

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи    працював  над реалізацією проблеми з виховної роботи –  «Розвиток виховної системи в контексті самовизначення, самореалізації особистості учня».

Виховна робота з учнями здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти, програми. В школі створено основи виховної системи, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення. Виховна система продовжує бути відкритою. До неї включено управління освіти адміністрації Гадяцького району, управління у справах неповнолітніх адміністрації Гадяцького району, управління у справах сім’ї, молоді і спорту Гадяцького району, центру-соціальних служб для молоді, районний відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Наша освіта має повною мірою виконувати свою важливу місію прищеплення молодим поколінням загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, плекання їхніх патріотичних почуттів, допомагати усвідомити неприпустимість розмежування української спільноти за регіональною, етнічною, релігійною, соціально-політичною чи будь-якою іншою ознакою.

Виховна робота проводилась за 9 напрямками:

 • правове виховання;
 • військово – патріотичне виховання;
 • художньо – естетичне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • родинне виховання;
 • формування здорового способу життя, екологічне виховання;
 • трудове виховання і профорієнтація;
 • превентивне виховання і соціальний захист;
 • психолого-педагогічне.

У школі у 2017-2018 навчальному році працювало 11 класних керівників.

Зайнятість у позакласній діяльності учнів середньої та старшої школи складає 65 %. Кожний класний керівник складав  план проведення класних виховних годин.

Робота класних керівників

Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного Плану роботи школи. До Плану були внесені заходи  районного, шкільного рівнів, а також кожний класний керівник складав   план проведення класних виховних годин.

Кожен із напрямів  виховання  має певну програму, до якої входять різнопланові виховні заходи, серед яких  години спілкування, диспути, зустрічі з цікавими людьми, пізнавальні екскурсії, конкурси, інтелектуальні, спортивні ігри, спортивні змагання, конкурси та фестивалі художньої самодіяльності, розважальні програми.  Підсумки проведення виховних заходів висвітлено в наказах по школі:   наказ №194 від 29.12. 2017 «Про підсумки виховної  роботи за І семестр 2017– 2018 н.р», наказ №189 від 29.12. 2017 «Про підсумки  правовиховної  роботи за І семестр 2017 – 2018 н.р», наказ №62 від 25.05.2018 «Про підсумки виховної  роботи за 2017 – 2018 н.р», наказ №68 від 30.05.2018 «Про підсумки  національно-патріотичного та громадянського  виховання в школі за 2017 – 2018 н. р»,

Виховні заходи, проведені педагогами школи сприяли вихованню в учнів громадянської та національної свідомості, а саме:

 • перший урок «В Європу з Україною у серці»;
 • до Дня визволення України від фашистських загарбників – тематична година «Навічно в пам’яті», переглянуто та обговорено документальний фільм «День Перемоги. Звільнення України», шкільна виставка квітів «Всі квіти – ветеранам»;
 • з нагоди підписання Гадяцького договору 1658 р. – урок «Козацькими стежками»;
 • до Всесвітнього Дня Миру – флешмоб «Ми за мир!»;
 • до Дня українського козацтва – виховна година «А ми тую славу збережемо»;
 • до вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні – тематична година пам’яті;
 • до Дня Збройних Сил України – спортивні змагання «А ми тую славу збережемо…» та виховна година: «Уклін всім, хто край свій боронить»;
 • до Міжнародного дня  рідної мови  – позакласний захід «Пригорнись до рідного слова»;
 • до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні – виховна година «Небесна сотня дивиться на нас»;
 • до річниці Чорнобильської трагедії – виховна година «Серед чорного-чорного неба розцвіла чорна квітка полин».

Тематичні лінійки проведені педагогами – організаторами:

 • «Хай буде мир на всій землі» до Міжнародного Дня миру;
 • «Хай вічно горить вогонь пам’яті» до Дня визволення села від німецько-фашистських загарбників;
 • «День Слави і Скорботи» до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників;
 • «І пам’ять гострим болем озветься…» – лінійка-реквієм до Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій;
 • «У Чорнобиля немає часу» – до Дня вшанування ліквідаторів чорнобильської аварії ;
 • «Час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль Афганістану…» присвячену до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

Протягом звітного періоду проведено ряд виховних заходів та занять самопідготовки. На високому науково-методичному  рівні проведено свята «Перший дзвоник», «День працівників освіти» (педагоги-організатори Дубовик С.І., Свинаревська В.В., кл. керівник 11 класу Москаленко В.В.)  Високий  науково-методичний рівень при проведенні різнопланових виховних заходів показали такі вчителі та вихователі:

 • Курмашова Л.І («Білий птах з чорною ознакою», 6кл..);
 • Христенко В.М. ( «Прощавай, букварику», 1 кл.);
 • База Л.Г. (свято  «О, Святий Миколай, в гості до нас завітай!», 3 кл.);
 • Кравченко Л.І. («Знання людині – що крила пташині», 2-4 кл.);
 • Бугайов В.Г. («Небесна сотня дивиться на нас»,10 кл.);
 • Субота О.О. («Як козаки кашу варили» – спортивно – родинне свято).

Загальним недоліком у роботі класних керівників є недостатньо високий рівень організації класних годин, що сприяє розвитку невихованості учнів. Слід зауважити, що в більшості випадків причина, яка лежить в основі девіантної поведінки учнів, – це відсутній або недостатній контроль з боку вчителів та батьків, неналагоджений зв’язок між школою та батьками. Саме виховання ввічливого ставлення до оточуючих, етична поведінка, здорові навички – це ті питання, які повинні розглядати класні керівники на класних годинах.

Адміністрація планує встановити дієвий персональний контроль за роботою класних керівників, які не у повній мірі виконували обов’язки по  здійсненню контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

У зв’язку з цим адміністрацією закладу сплановані виробничі та інструктивні наради з цих питань, батьківські збори та адміністративний контроль, само – та взаємоконтроль за відвідуванням учнями навчальних занять, виконанням п. 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2017-2018 навчального року у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок).

На кінець навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий:

Кількість учнів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку

 • на початку і кінець року – 2 (Рудич Н., Рудич Б.)

Кількість учнів на обліку в ВКМСД

 • на початку року – немає
 • на кінець року – немає.
 • Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

Плани індивідуальної роботи з учнями контрольованої групи були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди «Культура поведінки, «Відповідальність за правопорушення», «Дотримання шкільної етики», «Ні – шкідливим звичкам», «Компроміс – показник слабкості або зрілої особистості», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Паління не прикраса і не шарм ». У планах виховної роботи класних керівників та плані роботи  практичного психолога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю: кожного дня черговий учитель відмічає відсутніх на уроках, з цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

У бібліотеці підібрана література правової та правоосвітньої спрямованості.

Протягом року діти контрольованої групи залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

Для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і обдарувань, з метою превентивного виховання в школі створено мережу різноманітних гуртків, якими забезпечується розвиток  інтелектуальних, творчих та спортивних здібностей. В 2017-2018 навчальному році  працювали 4 гуртка.  Керівниками   призначено вчителів-предметників.   До проведення гурткової роботи на базі школи залучено працівників районної музичної школи (Авдєєва А.І. та Кравченко Д.А.). Серед дітей користуються популярністю гуртки   «Вокальний» (керівник Свинаревська В.В.), спортивні гуртки «Футбол», «Волейбол», «Теніс» (керівник Полтава М.П.). Слід зазначити, що гуртковою роботою охоплено 123 учня.

Правове виховання та профілактична робота в  школі  здійснюється як у процесі формування правових знань під час навчальної діяльності, так і в позаурочній та позакласній роботі.   Ефективною  є і робота шкільної  комісії з попередження правопорушень серед вихованців.

Важливою складовою частиною системи правової освіти та виховання є взаємодія педагогічного колективу школи з районною службою кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей Гадяцькою РДА, центру соціальних служб. Виховна діяльність превентивного напрямку  проходить згідно плану роботи школи. Традиційними стали зустрічі оперуповноважених КМСД з дітьми девіантної поведінки.    Особлива увага приділяється дітям девіантної поведінки.   На цих вихованців складено психолого-педагогічні  характеристики, створено   картотеку, де зберігається вся інформація про цих учнів.  З метою  подальшої активізації профілактичної роботи  по попередженню протиправних дій, втеч та бродяжництва за учнями, що стоять на внутрішкільному обліку  закріплено педагогів-наставників.  Педагоги-наставники  проводять профілактичну діяльність відповідно до розроблених  планів   індивідуальної виховної  роботи. Поведінка вихованців фіксується  в  щоденниках  спостережень. Класні керівники слідкують за тим, щоб девіантні діти   приймали участь в загальношкільних виховних заходах, трудових десантах, відвідували заняття в творчих, предметних та спортивних гуртках.   Про результати роботи  педагоги-наставники звітують щомісяця заступнику директора з  виховної роботи.

Облік відвідування

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням учнями школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень. Згідно з річним планом роботи школи в грудні 2017 та травні 2018 року були проведені наради з контролю по відвідуванню школи учнями. На підсумковій нараді (травень 2018 року) узагальнювався досвід роботи вчителів, в чиїх класах ця проблема вирішується успішно.

Було встановлено наступне:

 • класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями школи;
 • у школі ведеться журнал контролю, де фіксуються відсутні учні за кожний день;
 • учні намагаються підтвердити пропуски документально.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків без поважних причин учнями стало значно менше. Це можна пояснити контактом класних керівників з батьками учнів, а також кропіткою роботою з учнями всього педагогічного колективу школи.

В школі проводиться робота щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку, які мешкають в  мікрорайоні школи.

В закладі організований постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Класним керівникам необхідно проводити постійну роботу з вивчення та неухильного виконання учнями правил внутрішкільного розпорядку, а МО класних керівників повинно приділяти цьому питанню першочергове значення.

Запобігання дитячого травматизму

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до статей 43, 50 Конституції України; Закону України «Про освіту», стаття 26; кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13; Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;т наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя.  Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров’я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2017-2018 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи. Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах., розроблялись пам’ятки.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2017-2018 н.р. проведено:

 • з 04.09.2017 р. по 08.09.2017 р. в кожному класі був проведений Єдиний день БДР та Тиждень БДР
 • з 21.05.2018 р. по 25.05.2018 р. кожному класі був проведений Єдиний урок з БДР у 1-10-х класах;
 • виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів дитячого травматизму;
 • у класних журналах 5-11-х класів згідно методичним рекомендаціям управління освіти адміністрації Гадяцького  району  відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;
 • класними керівниками велись сторінки: «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики ВІЛ/СНІДу);
 • проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;
 • бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники та спеціальний журнал;

У навчальному плані на 2017-2018 навчальний рік передбачено обов’язкове вивчення предмету «Основи здоров’я».

За 2017-2018 навчальний рік травмування під час навчально-виховного процесу: не було.

У 2018-2019 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Організація учнівського самоврядування

Важливим завданням українського суспільства на шляху до розбудови демократичної держави є виховання громадянина, який виявляє готовність та бере участь у житті своєї громади. Зміцнення демократичних засад в освіті неможливе без розвитку учнівського самоврядування.

У 2017-2018 навчальному році виховна робота школи була спрямована на вдосконалення роботи шкільної молодіжної організації «Берегиня». До складу організації входять учні 5-11-х класів. Розвиток «Берегині» в 2017-2018 н. р. здійснювався на зацікавленості й ініціативі активістів, які змогли налагодити роботу шкільного самоврядування.

Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів. Згідно до Положення,  з метою демократизації управління школою,   у вересні  2017 року   на  загально шкільних  учнівських   зборах    були сформовані органи учнівського самоврядування.  Це дало змогу організувати змагання між класними колективами,  залучити  учнів до різноманітних видів діяльності школи, управління справами колективу. Робота дітей в центрах учнівського самоврядування сприяла вихованню почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму.

З початку навчального року центри учнівського самоврядування проводили    роботу по  налагодженню дисципліни учнів, організації чергування по школі, проводили рейди по перевірці санітарного стану класних кімнат, збереження підручників, ведення зошитів та щоденників, стан відвідування уроків, стан дотримання вимог щодо шкільного одягу.

Рада учнівського самоврядування бере участь у підготовці і проведенні всіх шкільних заходів: сформовано  святкову концертну  програму до Дня працівників освіти.,   конкурс композицій з природного матеріалу «Дари осені».   Шкільна рада взяла під свій контроль організацію та   проведення програми до Дня Святого Миколая, Новорічного свята, 8 Березня.     Проводилися  тематичні лінійки, на яких учні знайомилися з новими повідомленнями, цікавими фактами:

Роботу центрів учнівського самоврядування  направляють  консультанти: Величко К.І., Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Педагоги надають вихованцям допомогу при  складанні планів роботи та організації  різноманітних конкурсів, рейдів.    Вдало координує роботу всіх центрів учнівського самоврядування педагог-організатор Свинаревська В.В.

В учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

В 2018-2019 навчальному році педагогам-організаторам необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування «Берегиня» в навчальному закладі, разом з лідерами «Нове покоління» спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля школярів.

Організація фізичного виховання

Велика увага в  школі приділяється фізичному вихованню, яке має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров’я українського суспільства без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи. Тому для наших учнів  створено спортивні секції з волейболу, футболу, тенісу. В школі постійно проходять різноманітні спортивні змагання:

 • Проведено Олімпійський урок.
 • Рухливі ігри та естафети під девізом: «Сильні, сміливі, спритні».
 • Турнір по міні-футболу серед хлопців 5-8 класів, присвячений Дню фізичної культури і спорту.
 • Відбіркові шкільні змагання по кросу серед учнів 5-11 класів.
 • Шкільні змагання по міні-футболу серед дівчат 5-11 класів.
 • Першість Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. по міні-футболу серед юнаків.
 • Шкільний шаховий турнір серед юнаків 5-11 класів.
 • Шкільний шаховий турнір серед дівчат 5-11 класів.
 • Особиста першість школи по настільному тенісу серед хлопців 5-11 кл.
 • Особиста першість школи по настільному тенісу серед дівчат 5-11 класів.
 • Командна першість школи по настільному тенісу серед учнів 5-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед хлопців 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед юнаків 8-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 8-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед хлопців 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед юнаків 8-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 8-11 класів.
 • Турнір по футзалу серед хлопців 5-7кл., 8-11 кл.
 • Відбіркові шкільні змагання по настільному тенісу серед учнів 5-11 кл.
 • Легкоатлетичні змагання серед учнів 5 кл.
 • Відбіркові змагання по легкоатлетичному чотириборству «Дружба» 5-7 кл.
 • Учні постійно нагороджувалися грамотами на робочих лінійках.

Наші досягнення в районі

 • ІІІ місце у спартакіаді школярів серед шкіл району;
 • І місце у особистому заліку по бігові на 1000 м. Крохмальний Станіслав;
 • ІІІ місце у зональному міні – футбольному турнірі;
 • І місце у районній Спартакіаді по міні- футболу серед дівчат;
 • І місце у відкритому турнірі з волейболу серед жіночих команд, присвячені Дню Гідності та Свободи;
 • І місце у районна спартакіада школярів з настільного тенісу:

1м – Вершняк Аміна у особистому заліку з настільного тенісу;

2м – Хейло Владислав у особистому заліку з настільного тенісу;

 • І місце у першості Гадяцького району по волейболу серед КГДЮСШ;
 • І місце у турнірі з волейболу серед юнаків «Різдвяні канікули»;
 • ІІІ місце у турнірі з волейболу серед дівчат «Різдвяні канікули»;
 • До Дня Захисника України та Дня Українського козацтва команда школи взяла участь у районних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї та зайняла почесне І місце.
 • І – місце у волейбольному турнірі, присвяченому Дню Матері;
 • ІІ місце в змаганнях ІІ етапу Чемпіонату України з волейболу серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. у м. Лохвиця;
 • І місце у Весняному футбольному турнірі, дитячого кубку «Пролісок».

Формування здорового способу життя

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

Саме з метою формування  гігієнічних  навичок  і  засад  здорового  способу  життя у школі проводилися такі заходи:

 • інформаційна година на тему: «Живеш сьогодні – думай про завтра», на якій учні ознайомилися з екологічними катастрофами, пов’язаними з діяльністю людини, що привели до глобальних змін. Заступник директора з НВР Ніженець І.В. ознайомила з порядком правильного сортування сміття;
 • у рамках конкурсу «Кращий урок року» вчителем математики Пащенко Л.А. проведено урок з математики в 6-му класі на тему: «Знаходження дробу від числа та наше здоров’я»;
 • година спілкування «Безпечна поведінка в умовах виникнення надзвичайних ситуацій» (9 клас, Дубовик С.І.), практичне заняття «Долікарська допомога при надзвичайних ситуаціях» на уроці ЗВ (11 клас, медична сестра Єрмоленко М.В.), тренування з учнями процесу евакуації у випадку виникнення надзвичайної ситуації, з метою реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту, збереження життя і здоров’я учнів школи;
 • організовано й проведено зустріч з начальником Гадяцького районного сектору МГУ ДСНС України в Полтавській області В.В. Губським, який провів з учнями інформаційну годину і розповів дітям про надзвичайні події, які виникали на території Гадяцького району, причини та наслідки від них, про правила поведінки у лісі та біля водойм, як поводитися під час виявлення вибухонебезпечних предметів, безпека під час виникнення пожеж та як використовувати первинні засоби пожежогасіння.
 • до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом проведено флешмоб «Скажемо СНІДу – «Ні!» (Клименко В.П., практичний психолог);
 • з метою пропаганди важливості дотримання правил дорожнього руху та запобігання випадкам дорожньо-транспортного травматизму серед учнів у школі проведено єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя», (Бугайов В.Г., Дубовик С.І. і учні 5-го класу).
 • Учні школи є активними учасниками акції «Батарейки, здавайтеся!».
 • На базі школи відбулося засідання районного методичного об’єднання класних керівників та вихователів ГПД «Сучасні підходи до організації виховної роботи щодо формування навичок здорового способу життя у виховній системі класу». Учасники засідання ознайомилися зі створенням здоров’я-збережувального середовища у школі, впровадженням інноваційних технологій формування культури здоров’я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учасників освітнього процесу, взяли участь у роботі круглого столу: «Проектна діяльність навчального закладу: залучення школярів до здорового способу життя».  Класними керівниками  була підготовлена і проведена  відкрита виховна година «Веселка здоров’я»,  яка складалася з таких проектів:

–   «Мій режим дня» ( Педченко Н.М., 5 кл.);

– «Продукти харчування –наші друзі й вороги» ( Курмашова Л.І., 6 кл.);

– «Природа і загартування» ( Удовиченко В.О.,7 кл.);

– «Відпочинок, дозвілля та позитивні емоції – запорука гарного здоров’я» ( Свинаревська В.В..9 кл.);

–  «Особиста гігієна» (Дубовик С.І.,8 кл);

–  «Ні – шкідливим звичкам» (Клименко В.П., практичний психолог);

– «Спорт – це здоров’я» (Субота О.О., вихователь ГПД).

Учнями школи проведено флешмоб «Ми за здоровий спосіб життя».

Учні захищали честь школи у районному фестивалі – «Здоровий спосіб життя» і здобули І місце.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Всі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителю «Основ здоров’я» Бугайов В.Г.. необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо).

Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової активності. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості.

Особливу увагу було приділено організації навчання учнів початкової школи, учнів з послабленим здоров’ям. Для учнів з послабленим здоров’ям організовані заняття в підготовчій групі.

Оздоровлення учнів

З метою  реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про  організаційне і фінансове забезпечення  відпочинку і оздоровлення дітей в Україні» в червні було організовано оздоровлення учнів. Залучення  школярів  до  змістовного  літнього  відпочинку  та  оздоровлення є  важливою  складовою  збереження  і  відновлення  здоров’я  учнівської  молоді. У 2017 році  в пришкільному таборі «Веселка» було оздоровлено 55 учнів. Протягом  зміни  працювало 4  загони,  всі   вихователі організували  цікаве дозвілля  учнів,  були  проведені   екскурсії, конкурси, змагання.

Запропоновані і проведені форми оздоровлення учнів мали багато  позитивних  відгуків з боку батьків і дітей, тому вони будуть продовжені і надалі.

Співпраця з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань: оптимальне формування мережі навчальних закладів; зміцнення матеріально-технічної бази; забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя; реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Тому в школі протягом навчального року адміністрацією та класними керівниками була проведена певна робота з батьками: відвідували сім’ї вдома, складали акти обстеження житлово-побутових умов сім’ї; проведені класні та загальношкільні батьківські збори; тримався зв’язок з батьками через щоденник; залучалися до участі в проведенні ремонтних робіт; працював батьківський комітет, до складу якого входять батьки учнів.

Батьків залучали до підготовки й проведення класних та загальношкільних форм виховної діяльності.

 • У грудні та березні відбулися батьківські конференції «Сім’я і школа – дві руки, на які опирається дитина» та «Веселковий передзвін», на яких  директор школи Білик С.М. зробила підсумки роботи за І та ІІ семестри, ознайомила з нововведеннями, пов’язаними з новим Законом України «Про освіту».
 • До Дня українського козацтва проведено родинно – козацьке свято «Як козаки кашу варили!», яке підготувала і провела вихователь ГПД Субота О.О. з учнями 1-го класу та їх батьками.
 • До Міжнародного Дня сім’ї в 15.05.2018 року було організовано фотовиставку «Моя родина».
 • До Дня Матері проведено тематичну лінійку.
 • Родинне свято на тему: «Усе починається з родини», яке підготувала класовод База Л.Г.

Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в роботі формування відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальношкільних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків. Деякі батьки мало цікавляться успішністю та поведінкою та станом здоров’я своїх дітей.

Класним керівникам необхідно частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва педагогічного колективу та батьківської громадськості.

 

 

Соціальний захист учнів

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися: дітей під опікою – 4; дітей-інвалідів -2; багатодітних сімей – 13, (дітей – 19); дітей із неповних сімей – 34;  малозабезпечених сімей – 14, (дітей – 21); учнів, схильних до правопорушень – 1; учнів із девіантною поведінкою – 2; творчо обдарованих дітей – 21.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   було проведено обстеження житлово – побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у вересні складено акти обстеження.

Усі діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999 р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999 р.

До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

Влітку, дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення в літніх пришкільних та позаміських оздоровчих таборах.

На підставі вищезазначеного виховну роботу  Петрівсько – Роменської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів. можна вважати здійсненою на достатньому рівні. Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в  роботі формування  відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальношкільних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків окремих  класів. Деякі батьки мало цікавляться успішністю, поведінкою та станом здоров’я своїх дітей. Бажано, щоб надалі батьки більше співпрацювали зі школою, як у зацікавленні результатів збереження здоров’я, успішності та поведінки, так і в залученні їх позакласних та позашкільних формах діяльності. Залишається проблемним питанням пропуски навчальних занять без поважних причин, а також зовнішній вигляд учня.

Класним керівникам – частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва школи та сім’ї.

Пріоритетним напрямком буде виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів війни, дітей війни, сприяння формування в учнів високих морально-психологічних якостей: мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості.

Плануючи роботу на  новий навчальний рік особливу увагу треба зосередити на таких питаннях:

 • посилення контролю щодо дисципліни;
 • формування здорового способу життя;
 • зв’язок з батьками;
 • активізувати роботу із здібними та обдарованими учнями;
 • продовжувати роботу щодо профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Виховний процес – надзвичайно складний. Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв’язок впливів родини, учителя, соціальних об’єктів, довкілля.

Тому вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх об’єктів виховного процесу.

Методична робота

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітня політика в школі спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську та аналітико – колекційну діяльність, психолого – діагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.

Згідно з річним планом роботи школи у 2017 – 2018 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Використання сучасних освітніх технологій  у навчально-виховному процесі як необхідна передумова росту вчителя, розвитку здібностей учнів». Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Гадяцької РДА, нормативно – правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи  було видано наказ по школі № 97 від 01 вересня 2017 року «Про організацію методичної роботи у 2017 – 2018 навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на  вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику технології схемо-знакових моделей, кращого педагогічного досвіду.

Методична робота була скерована за напрямками:

 1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.
 2. Комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Підвищення педагогічної культури педагогів.
 4. Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.
 5. Забезпечення перевірки  їх ефективності.
 6. Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

Методична робота була організована згідно структури:  педагогічна рада, методична рада методичні об’єднання  вчителів, семінари, організація і проведення предметних тижнів, проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; організація роботи з молодими вчителями; організація роботи з обдарованими дітьми; організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

Протягом 2017-2018 н.р. адміністрація школи та педагогічний колектив працювали над завданням у відповідності перспективного і поточного планування роботи, концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив. Методична рада школи, на чолі з   директором школи Білик С.М., впродовж 2017-2018 навчального року координувала діяльність усіх методичних структур з метою урахування результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом 2017-2018 навчального року на засіданнях методичної ради школи обговорювалися такі питання:

 • Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради школи та основні напрямки методичної роботи на 2017-2018 н.р.;
 • Розподіл доручень між керівниками ШМО;
 • Огляд програмно – методичного забезпечення;
 • Визначення проблем, над якими будуть працювати вчителі;
 • Впровадження сучасних освітніх технологій в навчально – виховному процесі;
 • Про участь педагогів  у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»;
 • Про підготовку та участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах з базових дисциплін;
 • Вивчення стану викладання базових предметів та проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;
 • Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків;
 • Аналіз стану викладання предметів: англійської мови, фізики, історії;
 • Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2017-2018 н.р. та про ведення ДПА, ЗНО;
 • Про підсумки атестації педагогічних працівників;
 • Стан виконання навчальних програм;
 • Про підсумки ДПА в 4, 9 класах;
 • Підсумки роботи з обдарованими дітьми.

Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів – допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен учитель на кінець навчального року виконав план самоосвіти.

Протягом 2017-2018 навчального року активно працювали ШМО. Діяльність методичних об’єднань школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 • підвищувати рівень загально-дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
 • забезпечувати постійне засвоєння педагогічної технології схемо-знакової моделі на практиці;
 • ознайомлення і впровадження в систему роботи опорних схем;
 • створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018 н.р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2018), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану методичних об’єднань були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.

Протягом навчального року, заступником директора з навчально – виховної роботи Величко К.І. з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Основними напрямками діяльності психологічної служби школи протягом року були: контроль за адаптацією першокласників та п’ятикласників до нових умов навчання, перехід учнів з початкової школи до середньої. Це пов’язане із зміною класного керівника, з появою нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й збігається з віковими змінами – вступом дитини у підлітковий вік.

Учневі доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних проблем, а саме:

–         Як не загубитись в просторах школи?

–         Як розподілити час на перерві?

–         Що робити, коли ображають старшокласники?

–         Як впоратись із зростанням кількості уроків, а отже, й домашніх завдань?

–         Як налагодити взаємини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а можливо й темпераменту?

–         Як стати значимою людиною для класного керівника?

Усе викликає напруження психіки дитини і може призвести до перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально – психологічній адаптації.

Протягом року шкільний психолог Клименко В.П. працювала за корекційно – розвивальними програмами, які сприяли адаптації дітей першого та п’ятого класів. За програмами, які сприяли підготовці до державної підсумкової атестації та ЗНО. Проводила різноманітні тренінгові заняття спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, адекватної самооцінки, розвиток уваги, пам’яті, сприймання, формування здорового способу життя, розвиток вміння долати конфліктні ситуації, формування відповідальної поведінки та інші. Проводились профілактичні бесіди, як планові так і за запитом.

В основу діяльності психологічної служби школи покладено Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616), Закон України «Про охорону дитинства» та інші нормативно-правові документи, що визначають діяльність практичних психологів та соціальних педагогів. В умовах сучасної освіти все більше актуальності набуває психологічне супроводження навчально-виховного процесу.

Тісна співпраця психолога та педагогів є запорукою ефективності та своєчасності виховних впливів.

Результативною є методична робота з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 57 учнів школи, що брали участь,   28 – нагороджені   Дипломами І- ІІІ ступенів; із 25 учнів, що брали участь у конкурсі знавців з української мови ім. Петра Яцика, знавців мови і літератури ім. Тараса Шевченка,  районному учнівському конкурсі  знавців історії імені Михайла Драгоманова, 15 – зайняли призові місця; за результатами МАН: із 5 учнів – 4 нагороджені Грамотами відділу освіту.

У ІІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка ІІІ місце завоювала учениця 8 класу Біжко Поліна (вчитель Москаленко В.В.).

Учень 10 класу Коленко Ростислав (вчитель Бугайов В.Г.) завоював ІІІ місце з трудового навчання у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У 2017–2018  навчальному році учні  школи брали участь у Міжнародному та Всеукраїнському етапах математичного конкурсу «Кенгуру – 2017/2018» (18/20), українознавчій грі «Соняшник» (30), у Міжнародній грі зі світової літератури “Sunflower”(17),  у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер – 2017” (8), у Міжнародному конкурсі з англійської мови «Гринвіч» (10).

Впродовж навчального року  було проведено 27 відкритих уроків, які були висвітлені на сайті школи. Взаємовідвідування вчителями уроків та позакласних заходів спрямоване на обмін досвідом та його поширення.

Протягом року адміністрацією школи було відвідано 125 уроків та виховних заходів. Майже всі уроки відзначалися відмінною підготовкою учителя та учнів, інноваційним характером діяльності вчителів.

Один із напрямків методичної роботи школи – підвищення рівня професійної майстерності вчителів, рівня кваліфікації.

Слід зазначити спортивні досягнення учнів школи за даний період, а саме: команда школи посіла І місце у районних змаганнях з міні-футболу серед дівчат  шкіл І –ІІІ ступенів району, І місце з настільного тенісу в районній Спартакіаді школярів, І місце з волейболу серед дівчат шкіл району, присвяченого Дню Матері,  ІІ місце з Чемпіонату України з волейболу серед команд дівчат, І місце в районному турнірі з футболу «Пролісок».

У районному конкурсі «Педагог – інноватор» взяли участь вчителі: Білик С.М. («Формування позитивного іміджу школи нового типу»), Курмашова Л.І. («Україна в долі та творчості зарубіжних письменників»), спільний проект Бірченко О.П. і Дубовик С.І. («Доторкніться до історії душею»).

На заключний етап визначено проекти: Білик С.М., спільний проект Бірченко О.П. і Дубовик С.І.

Пащенко Л.А. – переможець конкурсу на кращу методичну розробку з математики (подяка відділу освіти Гадяцької РДА за змістовний матеріал).

Педченко Н.М. – призер  районного конкурсу «Учитель року 2017» (номінація «Фізика»), Синенко Л.Г. – учасник заочного районного конкурсу «Учитель року – 2017» (номінація «Англійська мова»).

Розробки уроків вчителя англійської мови Синенко Л.Г.  : «Відомі люди України. Багатогранність таланту Т.Г. Шевченка», «Мій робочий день» (за підручником А.Несвіт) розміщено на Освітньому порталі НаУрок (2018).

На базі  школи протягом року були проведені районні семінари :

 • засідання районного методичного об’єднання голів шкільного методичного об’єднання класних керівників та вихователів ГПД на тему : «Сучасні підходи до організації виховної роботи щодо формування  навичок здорового способу життя у виховній системі класу»;
 • шкільних бібліотекарів на тему: «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу. Національно-патріотичне виховання читачів, як складова виховної роботи бібліотекаря»;
 • вчителів української мови та літератури ЗНЗ району на тему: «Поєднання традиційних і нових форм та методів навчання при викладанні української мови та літератури».

4 учні школи (вчителі: Трофімюк О.М., Москаленко В.В., База Л.Г., Гринь К.В.) брали участь у  ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер – Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці.

Школа сьогодні потребує  вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання.

Забезпечити розвиток творчої особистості вчителя, сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, накопичення власного досвіду з проведення уроків через проблему школи, оволодіння різними видами педагогічних технологій, здійснення презентацій результатів роботи та поширення досвіду роботи серед вчителів школи –  ці завдання ставили перед собою члени ШМО.

Широко практикуються огляди педагогічної літератури, телепередач на педагогічну тематику.

У 2017/2018 навчальному році пройшли курсову перепідготовку:  Білик С.М. (директор), Бугайов В.Г. (вчитель трудового навчання), Ніженець І.В. (вчитель початкових класів), Москаленко В.В. (вчитель української мови), Педченко Н.М. (вчитель фізики).

У цьому навчальному році 7 членів педколективу пройшли атестацію: 2 – педпрацівникам присвоєно вищу кваліфікаційну категорію, 3 – педпрацівникам  – підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, 1 – педпрацівнику  підтверджено педагогічне звання «вчитель – методист», 3 – педпрацівникам  присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується комп’ютерна техніка, “Інтернет” під час проведення уроків з різних предметів. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, індивідуальні заняття впливають на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

 • окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;
 • педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
 • не всі керівники ШМО дотримуються графіку проведення предметних тижнів.

    Висновки:

ефективність управління методичною робо­тою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підняти й під­тримувати на достатньому рівні  мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;

– методична робота спланована  на вирішення  запланованих завдань і зорієнтована на конкрет­ні результати;

– у школі панує творча атмосфера.

  Позитивні тенденції:

–  методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

–  активізація роботи із впровадження в прак­тику особистісно- орієнтованих та сучасних технологій.

      Проблеми:

– організація науково-дослідної роботи;

– розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів та публікація передового досвіду.

        Шляхи вирішення проблем:

– залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;

– мислення вчи­телів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

Основні завдання школи на 2018 – 2019 навчальний рік:

 • Забезпечення якісної доступної освіти для всіх дітей мікрорайону школи, забезпечення повного охоплення учнівської молоді загальною середньою освітою;
 • Збереження здоров’я учнів, формування навичок здорового способу життя;
 • Забезпечення якісного проведення кожного уроку, як основної форми навчально-виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізацію принципів справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • Створення в школі оптимальних умов для навчання та виховання обдарованих дітей, підготовки переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, МАН, турнірів;
 • Працювати над укомплектуванням школи кадрами тільки з відповідною фаховою вищою освітою;
 • Продовження та удосконалення практики проведення моніторингових досліджень, кожен учитель має вдосконалити заходи з покращення викладання предмета на основі аналізу реального стану навченості учнів;
 • Підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Подальше забезпечення підвозу учнів до місця навчання та вчителів до роботи і в зворотному напрямі;
 • Вдосконалення методики проведення індивідуально-групових консультацій з предметів, факультативів та курсів за вибором;
 • Вдосконалювати внутрішкільну методичну роботу;
 • Підвищення ефективності роботи з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх шляхом налагодження тісної взаємодії з відповідними службами: правоохоронними органами, медиками та батьківською громадськістю;
 • Забезпечення процесу соціально-психологічного супроводу навчання та виховання дітей пільгових категорій;
 • Здійснення запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань, автоматизацію управління. Забезпечення дієвого функціонування мережі Інтернет;
 • Посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
 • Забезпечення соціального захисту педагогічних працівників, їх морального і матеріального заохочення;
 • Збільшення відсотка охоплення учнів позашкільною освітою у позашкільних навчальних закладах району;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази школи (ремонт будівель та комунікацій, оновлення шкільних меблів, придбання засобів навчання, спортивного інвентарю та обладнання, комп’ютерної та оргтехніки);
 • Формування здоров’язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнення позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя;
 • Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програм «Спорт протягом життя»;
 • Подальше впровадження в навчально-виховному процесі Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України,

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

2.1. Забезпечення організованого початку навчального року

№ з/п  

Зміст роботи

Термін Відповідальний Форма

узагальнення

Управл.рішення Відм.

про викон.

1 Взяти участь в огляді готовності навчальних закладів Гадяцького району до 2018-2019

навчального року

Серпень Директор Наказ
2 Організувати та провести  серпневу педагогічну раду, взяти участь у районних серпневих  заходах: районній серпневій педагогічній конференції та районних методичних об’єднаннях Серпень Директор Протокол Наказ
3 Довести до відома педагогічних працівників школи інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, інші науково-методичні матеріали щодо організа-ції та методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 2018-2019 навчальному році. До 31.08.18 Директор Протокол наради при директору
4 Провести у школі на загальних зборах педагогічних працівників за участю представників батьківських комітетів, ради школи звітування керівника про виконану за рік роботу, у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на спеціальні рахунки школи До 30.06.19 Директор Протокол,

звіт

5 Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки школи до початку  2018-2019 навч. року До 01.08.18 Директор Акт
6 Завершити підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період, вжити заходів до виконання програм з енергозбереження. До

25.08. 18

Завгосп План
7 Надати оперативну інформацію про організований початок 2018-2019 навчального року до відділу освіти 01.09. 18 Заступник з НВР Звіт
8 Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій школи у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Протягом  року Завгосп Наказ
9 Спільно з відповідними органами охорони здоров’я сприяти проведенню профілактичних медичних оглядів дітей та учнів. До

01.09. 18

Заступник з НВР Довідки Наказ
  10 Завершити організований набір учнів до 1-го та 10-го класів До

31.08. 18

Директор Заяви Наказ
11 Забезпечити  необхідні умови для навчання учнів молодших класів Протягом року Вчителі Звіт
12 Установити  що денний контроль за відвідуванням учнями школи Протягом року Заступник з НВР Книга обліку відвід. Наказ
13 Забезпечити  урочисте проведення Дня знань 01.09.18 Директор Сценарій
14 Забезпечити належний аналіз подальшого навчання і працевлаштування учнів 9-го і 11-го класів До

01.09. 18

Заступник з НВР Звіт
15 Завершити комплектування мережі гуртків у школі До 15.09.18 Заступник з НВР Графік роботи Наказ
16 Укомплектувати школу  педагогічними кадрами згідно з штатно-посадовим розписом.

Провести розподіл тижневого навантаження вчителів.

До 01.09.18 Директор Тарифікація Наказ
17 Інформувати відділ освіти щодо к-ті працівників і учнів, що потребують підвозу До 25.08.18 Директор Звіт Наказ
18 Оперативно забезпечити доставку підручників у школу та їх розподіл між учнями Липень-вересень Бібліотекар
19 Забезпечити охоплення всіх дітей навчанням Протягом року Вчителі Звіт Наказ
20 Затвердити робочий навчальний план школи на 2018 -2019 навчальний рік До 31.08.18 Директор
21 Провести облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи з метою залучення всіх до навчання До 31.08.18 Заступник з НВР Списки Наказ
22 Поновити картотеку дітей пільгових категорій До 15.09.18 Заступник з НВР Списки
23 Оформити документацію:

алфавітну книгу; особові справи учнів;  класні журнали,

списки обліку учнівських контингентів

До 29.09.18 Директор
24 Скласти розклад уроків, факультативів гуртків, індивідуально-групових занять До

01.0918

Заступник з НВР Розклад
25 Скласти  календарно-тематичні плани з основ наук До

08.09.18

Заступник з НВР  Плани
26 Скласти графік чергування учнів та вчителів по школі До

05.09.18

Педагоги -організатори Графік
27 Затвердити плани роботи класних керівників, роботи предметних гуртків, гуртків за інтересами До

08.09.18

Заступник з НВР Плани
28 Вивчити з педагогічним та учнівським колективами правила безпеки життєдіяльності До

05.09.18

Класні керівники Журнали реєстрації
29 Ознайомити учнів з планом евакуації на випадок тривоги та навчань До

05.09.18

Класні керівники
30 Ознайомити весь колектив школи з Правилами внутрішкільного трудового розпорядку До

05.09.18

Директор, кл.керівники
31 Організувати підвіз учнів Протягом року Адміністрація Наказ по школі

2.2.  Здобуття учнями школи повної загальної середньої освіти

№ з/п  

Зміст роботи

Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Управлінське рішення Відмітка про

викон.

1 Укомплектувати учнями 1-й клас згідно заяв батьків До 01.09.18 Директор Наказ
2 Укомплектувати учнями 10 клас згідно поданих заяв До 01.09.18 Директор Наказ
3 Організувати загально шкільний облік відвідування учнями школи Протягом  року Заступник з НВР Книга заступника
4 Організувати щоденний контроль за відвідуванням учнями школи, які навчаються на низькому рівні та з девіантною поведінкою Протягом  року Класні  керівники
5 Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей з малозабезпечених сімей Протягом  року Класні керівники Наказ
6 Забезпечити усіх учнів школи гарячим харчуванням З 01.09.18 протягом року Батьки, повар

 

Наказ
7 Забезпечити усіх учнів школи гарячим харчуванням З  01.09 протягом року Батьки, повар

 

Наказ
8 Проводити профілактичну роботу щодо попередження правопорушень серед учнів Протягом  року Класні  керівники Наказ
9 Систематично згідно плану проводити класні та загально шкільні батьківські збори . Забезпечити роботу лекторію для батьків на педагогічну тематику Протягом  року Кл. керівники,

заступник з НВР

Протокол
10 Забезпечити вчасну видачу учням 9 класу свідоцтв про базову середню освіту Червень Директор Наказ Наказ
11 Забезпечити вчасну видачу учням 11 класу атестатів про повну середню освіту Травень Директор Наказ Наказ
12 Скласти уточнені списки обліку шкільних контингентів До

08.09.18

Заступник з НВР Списки
13 Здійснити аналіз роботи по охопленню навчанням дітей в мікрорайоні Листопад Заступник з НВР Звіт Наказ
14 Складати і здавати до відділу освіти статистичні звіти щодо охоплення навчанням дітей Щоквартально Заступник директора з НВР Звіт
15 Вчасно здавати звіт ЗНЗ-1 До 05.09 Заступник з НВР Звіт
16 Видати наказ про закріплення території обслуговування за працівниками школи та проведення обліку дітей і підлітків і призначити відповідального адміністратора Серпень Директор Наказ

 

2.3. Забезпечення організованого закінчення навчального року

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Вжити усіх необхідних заходів з питань організованого закінчення 2018-2019 навчального року, проведення  державної підсумкової атестації у випускних класах початкової, основної та старшої школи. Квітень-червень Адміністрація Наказ
2 Встановити неухильний контроль за дотриманням чинних нормативних документів Міністерства освіти освіти і  науки України, відділу освіти і наук держав-ної адміністрації та  відділу освіти Гадяцької РДА з питань організованого закінчення поточного навч. року та проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів. Квітень-червень Адміністрація
3 Здійснювати  контроль за роботою педагогічного колективу з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти. До 25.05.18 Адміністрація Наказ
4 Встановити контроль з питань своєчасного та об’єктив-ного виставлення випускникам 4-го класу балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови, українського читання, математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію До 25.05.18 Заступник директора з НВР Звіт
5 Своєчасно надавати до відділу освіти інформаційні матеріали відповідно до переліку  встановленого наказом відділу освіти Травень-червень Адміністрація Звіти
6 Забезпечити організоване закінчення навчальних занять і виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів робочих навчальних планів. Травень Адміністрація, вчителі Наказ
7 Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики:

– для учнів 1-4-х класів початкової школи  не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин                                                                                                                                                          з 31.05 по 03.06.2010 року;

– для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

– для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

– для учнів 10-х класів по 5 академічних  годин на день, але всього не більше 50 годин.

Протягом року Заступник з НВР Звіт Наказ
8 Здійснити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

1.     3-4-х класів початкової школи,

2.     5 – 9-х класів основної школи,

3.     10-го класу старшої школи                                                                                                                                   до 27.05.2010 року;

4.     11-го класу старшої школи

Травень Заступник з НВР
9 Довести до відома педагогів та учнів інформацію щодо порядку та особливостей організованого закінчення 2018-2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів. Квітень Директор
10 Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів:

–         – українська мова (диктант);

–         – математика і одного з предметів  навчального плану, який обирається педрадою школи                   

Травень-червень Заступник з НВР Розклад Наказ
11 Забезпечити участь учнів 11-го класу у ЗНО –

2019Результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі ЗНО, виставити в атестати.

Травень -червень Заступник з НВР Результа

ти центру оцінюван-ня якості освіти

Наказ
12 Забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України Травень Класний керівник 11 класу   Відомість
13 Надати до відділу освіти для погодження  розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х  класів та на затвердження склади атестаційних комісій з кожного навчального предмета. До 04.05.18 Заступник директора з НВР Інформація
14 Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою; Травень-червень Директор Подання
15 Встановити контроль з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів (річне оцінювання, державна підсумкова атестація, для 11- го класу – середній бал атестата), до тих, що отримані та зазначені у шкільній документації. Травень-червень Директор
16 Надати  до відділу освіти інформацію про проведення свята  «Останній дзвоник» та випускного вечора за встановленою формою. Травень Заступник з НВР Інформація
17 Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник» та закінчення школи випускниками 11-го класу і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка. Травень-червень Директор Сценарій Наказ
18 Розглянути питання щодо проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9  класів на педагогічній раді Квітень-травень Директор Протокол
19 Забезпечити збереження у сейфі  виготовлених матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9  класів та недоступність сторонніх осіб. Травень-червень Директор

 

 

Розділ 3. 

Робота з кадрами

3.1. Розстановка педагогічних кадрів

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Завершити розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників на

2018-2019 навчальний рік.

 29-30.08.18 Директор Тарифікація Наказ
2 Закріпити за кожним класом-предметом  навчальний кабінет 27-30.08.18 Директор Наказ
3 Закріпити за класами класних керівників 27-30.08.18 Директор Наказ
4 Ознайомити педагогічних працівників школи з їх посадовими обов’язками 27-30.08.18 Директор
5 Призначити відповідальних  осіб за охорону праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки 27- 30.08.18 Директор Наказ
6 Призначити громадського інспектора з охорони дитинства 27- 30.08.18 Директор Наказ
7 Розподілити обов’язки по керівництву і контролю між адміністрацією школи 27- 30. 08.18 Директор Наказ
8 Призначити керівників шкільних методичних об’єднань, творчих груп 03-08.09.18 Директор Наказ
9 Поновити списки кадрового резерву До 08.09.18 Директор Списки
10 Скласти списки кадрового резерву До 08.09.18 Заступник дирек- тора з НВР Списки

 

 

3.2. Підвищення кваліфікації вчителів

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плану Протягом року Заступник

директора з НВР

Графік

направлення

   
2 Забезпечити участь вчителів у роботі РМО, ШМО, творчих груп, школі ППД та молодого вчителя Протягом року Заступник директора з НМР Графік Наказ  

3.3.Атестація вчителів

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлін

ське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Провести коригування перспективного плану атеста-ції  педагогічних працівників на навчальний рік До 08.09.18 Заступник ди-ректора з НВР План
2 Провести атестацію вчителів школи згідно з  планом: Протягом року Атестаційна комісія Характеристики Наказ
3 Створити атестаційну комісію, узгодити її склад із ПК та радою школи, видати наказ про її призначення До 15.09.18 Директор Наказ
4 Перевірити строки проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації До 15.09.18 Заступник директора з НВР
5 Прийняти подання окремих працівників на позачергову атестацію у зв’язку з погіршенням якості їхньої роботи або пропозицією щодо підвищення кваліфікаційної категорії чи присвоєння педагогічного звання. До 13.10.18 Атестаційна комісія
6 Розглянути заяви на проходження позачергової атестації, затвердити графік проведення атестації, довести його до відома тих хто атестується під розпис, видати наказ про атестацію педагогічних працівників До 10.10.18 Атестаційна комісія, директор Протокол

атест. комісії

Наказ
7 Оновити матеріали у шкільному куточку атестації педагогічних працівників в методкабінеті До 01.11.18 Заступник директора з НВР
8 Скласти графіки проведення відкритих уроків, заходів вчителями, що атестуються До 20.10.18 Заступник директора з НВР Графік
9 Спланувати виступи вчителів, які атестуються з творчими звітами , лекціями, бесідами До 20.10.18 Заступник директора з НВР
10 Провести засідання атестаційної комісії згідно з планом Протягом року Директор Протокол
11 Скласти характеристики та атестаційні листи До  01.03.19 Члени атест. комісії Характер.
12 Ознайомити вчителів, що атестуються з характеристиками До 01.03.19 Голова атест. комісії
13 Подати атестаційні матеріали до районної атестаційної комісії на підтвердження (присвоєння) вищої кваліфікаційної категорії До 02.04.19 Голова атест. комісії Подання
14 Видати наказ «Про результати атестації» До  02.04.19 Директор   Наказ

 

 

 

 

 

 

3.4.    План засідань  атестаційної комісії

з/п

Зміст роботи Термін викон. Відповіда

льний

Відм.

про

викон.

1 Засідання І. 28.09.18 Голова атест.

комісії

1 Про роботу атестаційної комісії в

2018-2019 навчальному році

2 Про розподіл обов’язків між членами атестаційної  комісії
3 Затвердження плану роботи атестаційної комісії
2 Засідання ІІ.  

12.10.18

 

 

Голова атест. комісії  

 

 

 

1 Про атестацію вчителів.
2 Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації .
3 Затвердження графіку проходження атестації
3 Засідання ІІІ.  

13.12.18

Голова атест. комісії  

 

1  Про хід вивчення роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.
2 Вироблення рекомендацій окремим категоріям педпрацівників, які атестуються
4 Засідання ІV.  

15.03.18

Голова атест. комісії
1 Про підсумки атестації педагогічних працівників школи

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.

 Внутрішкільне управління

 • Робота ради школи
№ з/п Питання для обговорення Дата Відповідальний
1 1  Про зміни в складі шкільної ради, вибори голови ради. 05.09.18 Дубовик С.І. -голова ради    школи

Білик С.І.-директор

2 Організація гарячого харчування: пошук оптимальних шляхів.
3  Затвердження правил внутрішнього розпорядку  роботи школи.
4 Брати участь у формуванні робочого навчального плану школи на новий навчальний рік, у доцільності розподілу годин варіативної складової. Погоджувати робочий навчальний план школи.
5 Провести загальношкільну конференцію учасників навч.-виховного процесу 14.12.18 Заступники з НВР
2 1 Про стан успішності та відвідування учнями школи за І семестр 24.01.19 Величко К.І. –заступник з НВР

Дубовик С.І.-педагог – організатор

2  Про умови проживання дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою,  а також тих, які потрапили в скрутне становище
3  Робота органів самоврядування та шкільного парламенту
4 Контроль за харчуванням учнів та їх медичним обслуговуванням
3 1 Результативність роботи батьківського всеобучу  

17.05.19

Ніженець І.В.-

заступник з НВР

Величко К.І.,–

заступник з НВР

2  Про організацію літньої практики
3 Про представлення до нагородження випускників школи медалями «За високі досягнення у навчанні», «За досягнення у навчанні», грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»
4 1 Аналіз роботи шкільної ради  

24.05.19

Дубовик С.І. -голова шк. ради

дирекція, голови МО, батьк. комітет

2 Оздоровлення дітей влітку
3  Підготовка школи до нового навчального року
4 Обговорення робочого навчального плану на 2019 – 2020 н. р.

 

4.2. План засідань педагогічної ради

з/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 1 Вибори секретаря засідань педагогічної ради школи. 30.08.18 Білик С.М.-директор
2 Аналіз роботи педагогічного колективу за 2017-2018 навчальний рік та шляхи розвитку освіти у школі на наступний навчальний рік.  

Білик С.М.-директор

3  Обговорення та схвалення освітньої програми навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік. Величко К.І. – ЗНВР

 

4 Обговорення та схвалення  навчального плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік. Білик С.М.-директор
2 1   Концепція Нової Української школи- перші кроки реалізації. 28.11.18 Величко К.І. – ЗНВР

Гринь К.В.

Протокол
2 Стан викладання математики у школі Величко К.І. – ЗНВР, вчителі математики Наказ
3

 

Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи Ніженець І.В.- ЗНВР
4 Раціональне використ ання обладнання та унаочнення навчальних кабінетів на уроках і в позаурочний  час. Завідуючі кабінетами
3 1  Про результати навчально-виховного процесу у І семестрі 2018-2019 навчального року. 16.01.19 Величко К.І.,

Ніженець І.В. – ЗНВР

Протокол  

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

Наказ

2 Формування свідомого розуміння визначальної ролі сім’ї у житті суспільства, виховання шанобливого ставлення школярів до сімейних цінностей і традицій. Ніженець І.В.- ЗНВР, вихователі ГПД
3

 

Формування особистості учня як громадянина, патріота, виховання в учнів поваги до державної символіки Педагоги- організатори, класні керівники
4 Про проведення ЗНО у 2018 -2019 н.р. Величко К.І. – ЗНВР
5 Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад. Білик С.М.- директор школи
4 1 Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні як один із чинників подолання не успішності. 27.02.19 Величко К.І. – ЗНВР Наказ
2 Стан викладання української мови в 5-11 кл. Вчителі української мови Протокол
3 Попередження дитячого травматизму Ніженець І.В.- ЗНВР
4 Про виконання рішень попередньої педради. Білик С.М.-директор Наказ
5

 

1 Підвищення рівня пізнавальної мотивації учнів шляхом використання інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій навчання. 27.03.19 Величко К.І. – ЗНВР Протокол Наказ
2 Стан викладання образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання Величко К.І. – ЗНВР Наказ
3 Про організацію державної підсумкової атестації у початковій та основній школі Величко К.І. – ЗНВР Наказ
4 Про вибір предмета державної підсумкової атестації у 9 класі Величко К.І. – ЗНВР Наказ
6 1 Про закінчення учнями 1-4 класів 2018-2019 навчального року і переведення до наступних класів. 04.06.19 Величко К.І. – ЗНВР Наказ
2 Про нагородження учнів 2-х, 3-х, 4-х класів Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні». Величко К.І. – ЗНВР Наказ
7 1 Про закінчення учнями 5-8-х, 10-го класів навчального року і переведення до наступних класів. 17.06.19 Величко К.І. – ЗНВР Протокол Наказ
2 Про нагородження учнів 5-8-х, 10-го  класів Похвальним листом  «За високі досягнення в навчанні». Величко К.І. – ЗНВР
3 Про закінчення учнями 9-го класу навчального року і випуск зі школи. Величко К.І. – ЗНВР
8 1 Про закінчення учнями 11-го класу навчального року і випуск зі школи. 24.06.19 Величко К.І. – ЗНВР Наказ
2 Про нагородження випускників 11-го класу Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів. Величко К.І. – ЗНВР Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.План нарад при директору

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про вик.
1 1 Підготовка та проведення Дня Знань. 30.08.18

 

Директор
2 Координація планів роботи бібліотеки, медичного пункту, психолога, їдальні з планом роботи школи.
3 Підведення підсумків огляду-конкурсу навчальних кабінетів.
4 Техніка безпеки учасників навчально-виховного процесу, співбесіда з новими вчителями.
5 Єдині вимоги до ведення шкільної документації.
2 1 Про подальше навчання і працевлаштування учнів 9, 11-х класів. До 01.10.18

 

Директор

 

Заступник   директора з НВР

 

2 Про облік пільгового контингенту та організацію харчування.

Про результати календарно – тематичного  планування та планів виховної

роботи

3  Планування роботи з атестації вчителів.
4 Про підсумок тематичного контролю в 5-х класах.
5 Про організацію методичної роботи в школі.
6  Про проведення олімпіад, роботу МАН, проведення конкурсів педагогічної майстерності « Вчитель року-2019»
7 Про забезпеченість підручниками , довідковою та  методичною літературою.
8 Про підсумки оздоровлення дітей і підлітків улітку 2018 року
3 1 Про підсумки тематичного контролю вивчення математики 5 – 9 класах 07.11.18 Заступник  директора з НВР

 

2 Процес адаптації учнів 1-х, 5-х класів.
3 Про результати медичного огляду учнів
4  Про роботу з дітьми, які стоять на внутрішкільному обліку.
5  Про харчування пільгового контингенту та учнів 5-11 –х класів.
6 Про стан відвідування учнями 1-6 класів навчальних занять.
7 Про підсумок участі педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності»
4 1 Про підсумки аналізу навчальних досягнень  учнів 1-11 класів за І семестр

2018-2019 навчального року.

17.01.19

 

Заступник  директора з НВР

 

Директор,

заступник  директора з НВР

 

2  Про виконання навчальних програм за І семестр  2018-2019 навчального року.
3  Про  роботу психологічної служби за І семестр  2018-2019 навчального року.
4 Про підсумки проведення Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості серед учнів школи.
5  Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН у

2018-2019 навчальному році.

6  Про стан ведення шкільної документації.
7 Про розширення у 2018-2019 навчальному році мережі факультативів, організації роботи предметних гуртків, курсів та спецкурсів за вибором учнів.
8 Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2019 році.
9   Про стан дотримання законодавства, регламентуючого захист прав і законних інтересів дітей, попередження злочинності серед неповнолітніх.
   10   Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
11

 

Про підсумки контрольно – аналітичної діяльності за станом викладання     математики у   2-11 кл. у  2018-2019 навчальному році.
5 1 Про підсумки контрольно – аналітичної діяльності за станом викладання   з  украінськоії мови в 5 – 11 класах  у 2018-2019 навчальному році. 28.02.19

 

Директор,

заступник  з НВР

2 Про стан відвідування учнями 7 – 8 класів занять.
6 1 Про стан ведення щоденників. 04.02.19

 

Заступники   з НВР
2 Про організацію роботи органів учнівського самоврядування.
7 1 Про стан ведення шкільної документації (зошити, журнали). 08.04.19

 

Заступник з НВР,

директор,

голова профспілки

2  Про результати вивчення роботи групи продовженого дня.
3 Про стан відвідування занять учнями  9-11 класів.
4 Про підсумки атестації працівників у 2018-2019 навчальному році.
5 Про затвердження надання основних тарифних відпусток працівникам школи у 2019 році.
6 Про проект навчального плану на 2019-2020 навчальний рік.
7

 

Про проведення заходів до Дня охорони праці на тему:  «Нешкідливі та безпечні умови праці під час використання хімічних речовин – запорука здоров`я працюючих»

 

Розділ  5

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу

 • Організаційно-навчальна робота

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про викон.
1 Розподілити тижневе навантаження вчителів. Видати наказ по школі «Про розподіл навантаження вчителів у 2018-2019 н.р.» до 05.09.18 Директор  
2 Скласти тарифікаційні списки до 05.09.18 Заступник з НВР  
3 Здійснити календарно-тематичне планування навчального матеріалу до 08.09.18 Вчителі  
4 Скласти розклад уроків, факультативів, індивідуальних та групових консультацій. до 08.09.18 Заступник з НВР  
5 Видати наказ по школі «Про організацію методичної роботи» до 08.09.18 Директор  

 

5.2. Діяльність методичної ради школи

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про вик.
Засідання І. 05.09.18
1 Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної методичної ради на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи, графіків письмових, контрольних, лабораторних, практичних робіт на І півріччя

2018-2019 н.р.

Голова методичної ради
2 Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
3 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у

2018-2019 н.р.

4 Обговорення нових навчальних програм відповідно до вимог Нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти.
5 Про підготовку та проведення предметних декад у 2018-2019 н.р.
6 Інформування про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу та огляд новинок методичної літератури, новинок психолого-педагогічної літератури.
7

 

Впровадження в практику діяльності закладу інформаційно-комунікаційних технологій.
II засідання 02.11.18
1 Корекція курсової підготовки на I семестр. Голова методичної ради
2 Про підготовку учнів до участі в міських предметних олімпіадах, конкурсах-захистах учнівських творчих робіт МАН.
3 Про участь учителів школи в  конкурсі «Учитель року -2019», «Класний керівник -2019»
4 Про хід атестації педагогічних працівників школи.
5 Огляд нормативних документів, новинок педагогічної літератури.
6 Організаційно-методичне та психологічне забезпечення уроку з метою підвищення якості знань, розвитку інтересу до навчання та  навичок самостійної роботи учнів 1,2 та 5-х класів.
7 Про роботу школи в рамках дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності.
III засідання 19.02.19
1 Моніторинг якості знань учнів з основ наук за І семестр 2018-2019 н.р. Голова методичної ради
2 Організація повторення навчального матеріалу та підготовки учнів до ЗНО та ДПА.
3 Поповнення банку про досягнення психолого-педагогічної науки передового педагогічного досвіду.
4 Підготовка до проведення декади педагогічної майстерності. Підготовка матеріалів до  педагогічної виставки та виставки наочних посібників.
5 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Ознайомлення з новинками методичної літератури.
6 Організація взаємовідвідування відкритих уроків.
7 Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації особистості.
IV засідання 22.03.19
1 Підсумки атестації педагогічних працівників. Голова методичної ради
2 Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації.
3 Обговорення та затвердження матеріалів і додатків до ДПА з предметів.
4 Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2018-2019 н.р.
5 Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя.
6 Підсумки участі у  районних та обласних олімпіадах з основ наук, конкурсі-захисті учнівських робіт МАН.
7 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Огляд методичної літератури.
V засідання 19.06.19
1 Виконання наказу «Про методичну роботу в школі у 2018-2019 н.р.» Голова методичної ради
2 Підсумки проведення предметних декад.
3 Про планування методичної роботи на наступний 2019 -2020 н.р.
4 Виконання навчальних програм учителями школи.
5 Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний 2019-2020н.р.
6 Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.
7 Творчий звіт вчителів.

 

5.3. Діяльність шкільних методичних обєднань

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про

вик.

1 Спланувати роботу методичних об’єднань вчителів: 05.09 –

07.09.18

Керівники ШМО
1 Природничо-математичного циклу Удовиченко В.О.
2 Суспільно – гуманітарного циклу Синенко Л.Г
3 Вчителів початкових класів База Л.Г.
4 Класних керівників Ніженець І.В.
2 Проводити засідання методичних об’єднань вчителів . Згідно з планом Керівники МО

 

 

 

 

5.4. Інструктивно-методичні наради

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль

ний

Відм.

про вик.

1 1 Про забезпечення організованого початку 2018-2019 навчального року 30.08.18 Білик С.М.-директор
2 Про планування навчальних дисциплін у 2018-2019 навчальному році. Про методичні рекомендації щодо вивчення предметів .
3 Про організацію харчування учнів
4 Про організацію навчання учнів 1 класу за новими програмами
5 Вимоги Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11 класів
6 Про інструктажі з ОП та БЖД
2 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН  України 21.09.18 Білик С.М.-директор
3 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН  України 19.10.18 Білик С.М.-директор.
4 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 16.11.18 Білик С.М.-директор
2 Різне
5 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН  України 22.12.18 Білик С.М.-директор
2 Різне
6 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 18.01.19 Білик С.М.-директор
2 Різне
7 1 Про організацію повторення програми та підготовка до державної підсумкової атестації 15.02.19 Білик С.М.-директор
2 Ознайомлення з нормативними документами МОН України
3 Різне
8 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 15.03.19 Білик С.М.-директор
2 Про стан відвідування учнями занять
3 Про підготовку і проведення Дня ЦЗ
9 1 Про порядок закінчення 2018-2019 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації

19.04.19 Білик С.М.-директор
2 Ознайомлення з нормативними документами МОН України
10 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 17.05.19

 

Білик С.М.-директор
2 Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
3 Про стан ТБ при проведенні екскурсій, навчальної практики

 

5.5. Методичні й організаційні наради при заступнику директора з

навчально-виховної роботи та науково-методичної роботи

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про вик.
1 1 Про вимоги до ведення шкільної документації 29.08.18

 

Величко К.І- заступник НВР
2 Про забезпеченість учнів підручниками
3 Про систему методичної роботи в школі на 2018-2019 навчальний рік
2 1 Про результати перевірки оформлення класних журналів та їх ведення 25.09.18 Величко К.І- заступник НВР
2 Аналіз календарного планування
3 Про діяльність методичної ради школи на 2018-2019 навчальний рік
3 1 Про проведення предметних тижнів 01.11.18

 

Величко К.І- заступник НВР
2 Наступність у навчанні. Нарада вчителів – предметників, що працюють в 5-му класі та вчителя, який працює в 1-му класі
3 Про стан ведення поурочних (електронних та паперових) планів вчителів
4 1 Про систему опитування учнів з предметів (5-11кл) 23.11.18

 

Величко К.І- заступник НВР
2 Про роботу шкільних МО, творчих груп
3 Про стан ведення зошитів
5 1 Результати контролю за веденням поурочних планів вчителів 26.12.18 Величко К.І- заступник НВР
6 1 Результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами 27.02.19

 

Величко К.І- заступник НВР
2 Про стан ведення зошитів
7 1 Про результати контролю за проведенням систематичного повторення 26.04.19 Величко К.І- заступник НВР
2 Про стан ведення поурочних    планів вчителів
8 1 Ознайомлення вчителів з Інструкцією про переведення та випуск учнів 10.05.19

 

Величко К.І- заступник НВР
2 Про ведення шкільної документації
9 1 Про готовність до проведення державної підсумкової атестації 10.05.19

 

Величко К.І. заступник НВР
2 Про проведення державної підсумкової атестації та апеляції

 

5.6. Робота з обдарованими дітьми

з/п

 

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальний

Форма узагальнення Управл.

рішення

Відм. про вик.
1 Поновити банк даних обдарованих дітей До 11.09.18 Заступник з НВР Списки  
2 Використовувати передовий педагогічний досвід роботи з обдарованими дітьми Протягом року Заступник з НВР, вчителі  
3 Впроваджувати в практику роботи педколекти-ву методичні рекомендації щодо профілактики стресів та емоційних перевантажень   у талановитих та обдарованих дітей Протягом року Заступник директора з НВР,

вчителі

 
4 Продовжити проведення шкільного конкурсу «Учень року» Протягом року Заступник.

класні керівники

Умови Наказ  
5 Залучити обдарованих дітей до роботи в гуртках за інтересами, факультативах. До 11.09.18 Класні керівники Списки гуртків Наказ  
6 Проводити індивідуальні та групові консультації Протягом року Вчителі Журнал обліку  
7 З метою підвищення інтелектуального розвитку обдарованих дітей систематично проводити:  
7.1 – шкільні предметні олімпіади Листопад- грудень Вчителі Протоколи Наказ  
7.2 – предметні тижні Згідно плану Організатор, вчителі Графік  
7.3 – творчі конкурси Протягом року Організатор,

кл. керівники

Творчі роботи  
7.4 – виставки учнівських робіт Протягом року Організатор,

кл. керівники

Учнівські роботи  
8 Залучати до участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях Листопад-грудень Вчителі-предметники, організатор Заявка  школи Наказ  
9 Поповнювати бібліотеку новітньою довідковою, науковою літературою, енциклопедіями Протягом року Адміністрація. бібліотекар  
10 Взяти участь у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Протягом року Вчителі  
11 Взяти участь у відбірковому турі районних інтелектуальних ігор Протягом року Педагог-організатор

вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6

Становлення і розвиток виховної системи школи

6.1. Заходи щодо організації виховної  роботи

              Мета: організація виховної роботи в школі, створення умов для всебічного розвитку особистості школярів

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм. про вик.
1 Організувати чергування  учнів по школі До 03.09.18 Ніженець І.В. НЗД Графік
2 Організувати  контроль  за  відвідуванням учнями навчальних занять Щомісяця Ніженець І.В.,

кл.  керівники

НЗД Довідка
3 Узагальнити  інформацію щодо обліку  відвідування учнями школи Щоденно Ніженець І.В.,

кл. керівники

НЗД Журнал ОВ, інф. кл. кер.
4 Створити банк даних про учнів школи, схиль-них до пропусків уроків без поважних причин Вересень, за потребою НіженецьІ.В. НЗД Банк даних
5  Організувати контроль  прямої та зворот-ної інформації про  відвідування учнями школи Щоденно Класні керівники НД Звіти
6

 

Організувати роботу  гуртків, спортивних секцій, узгодити плани їх  роботи До 02.10.18 Величко К.І.,

НіженецьІ.В.

НД Графік, наказ
7 Обрати  органи учнівського самоврядування в класах До 15.09.18 Дубовик С.І. Засідання учн. ради. Протокол засід. учн.ради
8 Провести  вибори членів шкільного парламенту на 2018-2019 навчальний  рік Жовтень 2018 Дубовик С.І. Збори Протокол
9 Проводити засідання    шкільного парламенту Щомісячно Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Засідання Протокол
10 Організувати  діяльність методичних об`єднань  класних керівників та класоводів До 07.09.18 Ніженець І.В. Засід. МО  кл.кер Протокол
11 Спланувати роботу МО класних керівників До 14.09.18 Ніженець І.В. МО кл.кер План

6.2.  Адміністративно – організаційний блок

з/п

Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм. про вик.
6.2. 1.  Організація роботи класних керівників
1 Графік чергування класів Організація чергування класних колективів та класних керівників на І семестр 2018-2019 н. р. Ніженець І.В. До 03.09.18 Графік
2 Засідання МО класних керівників Планування виховної роботи класних керівників Ніженець І.В. До 14.09.18 Протоколи
3 Плани виховної роботи Створення та корекція планів виховної роботи Класні керівники До 21.09.18 План
4 Графік гуртків, секцій Організувати роботу гуртків та спортивних секцій Ніженець І.В. До 01.10.18 Графік
5 Графік класних годин Скласти графік відкритих класних годин, проведення тренінгів Ніженець І.В. До 21.09.18 Графіки
6 Нарада при директорі Аналіз з виконання роботи по організації навчального року Ніженець І.В. До 28.09.18 Усна доповідь
7 Працевлаштування випускників 9,11-х класів Звітування про працевлаштування, збір довідок Ніженець І.В. До 21.09.18 Списки, довідки
8 Контроль роботи з ОБЖ Стан роботи класних керівників щодо профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму Ніженець І.В. Протягом року КК
9 Контроль щоденників Перевірка стану ведення щоденників учнями 1-11-х кл. Величко К.І. Протягом року Протоколи
10 Інформація про відвіду-вання учнями занять Організувати збір інформації про відвідування учнями занять Адміністрація  кл. керівники Щоденнощотижня Звіти
11 Контроль за відвідуванням Організувати щоденний, щотижневий та семестровий контроль за відвідуванням Ніженець І.В. Протягом року Інформація, наказ
12 Контроль класних журналів Перевірка виконання нормативних вимог введення журналів Адміністрація Жовтень, січень, березень, червень Протоколи
13 Контроль відвідування учнями уроків Стан відвідування учнями навчальних занять Адміністрація Грудень, червень КК
14 Контроль виховної роботи Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр і ІІ семестр 2016-2017 навчального року Адміністрація Грудень, червень Наказ, довідка
15 Контроль профілактики правопорушень Аналіз роботи з профілактики правопорушень серед підлітків за І семестр і ІІ семестр 2018-2019 н.р. Ніженець І.В. Грудень, червень Списки, інформація, наказ

6.2. 2.  Організація роботи з класними колективами

1 Зустріч учнів з класними керівниками Проведення зустрічі з дітьми 1-11-х класів щодо початку навчального року Кл. керівники 29.08.18 Графік
2 Відвідування дітей вдома Складання актів обстеження Кл. керівники До 14.09.18 Акти
3. Класний куточок Створення класних куточків, куточків національної символіки, травматизму. Кл. керівники До 19.09.18 Усна доповідь
4 Нарада при директору Аналіз роботи з організації початку навчального року Ніженець І.В. До 21.09.18 Усна доповідь
6.2. 3. Учнівське самоврядування
1 Рейди по мікрорайону Профілактика бродяжництва, безпідставних пропусків уроків Дубовик С.І. Протягом року КК  
2 Засідання ради школи 1.  Про план заходів на  2018 – 2019 н.р.

2. Про роботу з профілактики правопорушень.

Ніженець І.В. До 14.09.18 Протокол  
3 Оформлення документації Складання планів, графіку засідань Ніженець І.В. До 14.09.18 Протокол, документи  
4 Засідання Ради школи Організаційні питання, профілактика правопорушень Ніженець І.В. За планом Протокол  
5 Засідання шкільної учнівської організації Складання плану роботи на 2018-2019 навчальний рік Педагоги – організатори До 21.09.18 План  
6 Нарада при директорі Аналіз роботи учнівської організації  «Берегиня» Дубовик С.І. До 16.11.18 Усна доповідь  
6.2.4. Традиційні свята школи
1. День знань
1 Наказ про організацію Дня знань Про організацію та підготовку Дня знань Ніженець І.В. До 27.08.18 Наказ  
2 Сценарій до Дня знань Створення сценарію до Дня знань Педагоги – організатори До 17.08.18 Сценарій  
3 Зустріч з учнями Проведення зустрічі з учнями перед початком нового року Класні керівники 30.08.18 Графік  
4 Репетиція святкової лінійки Підготовка номерів художньої самодіяльності Свинаревська В.В. 27.08.18 -31.08.18 Концерт  
5 Перший урок Підготовка матеріалів до Першого уроку Класні керівники 03.09.18 Тематична розробка  
6 Оформлення святкової лінійки Оформлення святкової лінійки Класні керівники 03.09.18 Концерт  
7 Нарада при директорі Аналіз проведення свята День знань Ніженець І.В. 03.09.18 Усна доп.  
2. День вчителя
1 Нарада при директорі Про організацію та підготовку Дня вчителя СвинаревськаВ.В., Дубовик С.І. До 21.09.18  Сценарій  
2 Сценарій до Дня учителя Створення сценарію до Дня учителя Бугайов В.Г., Дубовик С.І. До 20.09.18  Сценарій  
3 Репетиція концерту до Дня учителя «Вшануймо наших вчителів» Підготовка номерів художньої самодіяльності Бугайов В.Г., Дубовик С.І. 25.09.18-05.10.18 Концерт  
3. Новорічні свята
1 Наказ про організацію Новорічних свят Наказ про організацію та проведення Новорічних свят та профілактику травматизму Ніженець І.В. До 10.12.18  Наказ  
2 План заходів до Новорічних свят  Скласти план заходів до Новорічних свят, план на зимові канікули Ніженець І.В. До 12.12.18 План  
3 Оформлення Новорічної ялинки та актової зали Прикрасити актову залу та Новорічну ялинку Педагоги-організатори 26.12.18 Концерт  
5 Новорічний ранок «Свято новорічне нам несе зима» Підготувати свято База Л.Г. 27. 12.18 Концерт  
6 Новорічний каламбур Підготувати свято Курмашова Л.І. 27. 12.18 Концерт  
7 Новорічний вечір Підготувати свято Бугайов В.Г. 27. 12.18 Концерт  
4. Прощання з Букварем
1 Засідання творчої групи Складання плану, змісту проведення свята Гринь К.В. 19.04.19 План  
2 Сценарій свята «Прощай Буквар» Підготовка віршів, пісень Гринь К.В. 22.04.19 Сценарій  
3 Номери художньої самодіяльності Підготовка музичних. танцювальних номерів Свинаревська В.В. До 22.04.19 Концерт  
4 Репетиція Проведення репетиції з учнями 1-х класів Дубовик С.І. 23.04.19 Концерт  
5 Нарада при директору Аналіз проведення свята для першокласників Ніженець І.В. 10.05.19 Усна доповідь  
5. Зоряний олімп
1 Нарада при директору  з класними керівниками Планування проведення свята «Зоряний олімп» Ніженець І.В. 10.05.19 План  
2 Підготовка сценарію до свята Створення сценарію, підбір ведучих, читців НіженецьІ.В.,

Дубовик С.І.

До 15.05.19 Сценарій  
3 Репетиція свята Проведення репетиції з читцями, ведучими, номерів художньої самодіяльності Свинаревська В.В,

Дубовик С.І.

16.05.-19

30.05.19

Репетиція свята  
4 Оформлення актового залу до свята Створення позитивного емоційного стану Дубовик С.І. 30.05.19 Лінійка  
5 Нарада при директору Підведення підсумків свята «Зоряний олімп» Ніженець І.В. 31.05.19 Усна доповідь  
6. Свято Останнього дзвоника
1 Нарада при директору з кл.  керівниками Планування проведення свята Останнього дзвоника Ніженець І.В. 13.05.19 План  
2 Наказ про організацію та проведення свята Наказ про організацію, план проведення свята Останнього дзвоника Ніженець І.В. 14.05.19 Наказ  
3 Підготовка сценарію до свята Останнього дзвоника Створення сценарію, підбір ведучих, читців Свинаревська В.В. до 15.05.19 Сценарій  
4 Репетиція свята Останнього дзвоника Проведення репетиції з читцями, ведучими, номерів художньої самодіяльності Свинаревська В.В, Дубовик С.І. 16.05.19 –

30.05.19

Лінійка  
5 Оформлення святкової лінійки до свята Останнього дзвоника Створення позитивного емоційного стану Дубовик С.І. 31.05.19 Лінійка  
6 Нарада при директору Підведення підсумків свята Останнього дзвоника Ніженець І.В. 25.05.19 Усна доповідь  
  7. Випускний бал
1 Батьківські збори Обговорення плану випускного вечора з батьками випускників Адміністрація,  кл. керівник, батьки 11 кл 17.05.19 Протоколи, план  
2 Нарада при директору Планування проведення випускного вечора з класним керівником 11класу Ніженець І.В. 24.05.19 План  
3 Наказ про проведення випускного вечора Організаційний етап, графік чергування вчителів під час випускного вечора Ніженець І.В. Квітень Наказ  
4 Сценарій випускного вечора Підготовка віршів, пісень, сценок Кл. керівник11 класу,учнівське самоврядування До 07.05.19 Сценарій  
5 Репетиція випускного вечора Підготовка номерів художньої самодіяльності, репетиція сценарію Бугайов В.Г. 03.06.19-

21.06.19

Концерт  
6 Дискотека Підготовка розважальних конкурсів під час проведення дискотеки випускного вечора Бугайов В.Г. 21.06.19 Усна доповідь  
7 Звіт до відділу освіти молоді та спорту Петрівсько – Роменської сільської ради Звітування про хід випускного вечора Ніженець І.В. 26.06.19 Телефонний режим  
8. День захисту дітей
1 Засідання м/о класних керівників Планування заходів до Дня захисту дітей Вчителі – предметники,  кл. керівники 24.05.19 План  
2 Конкурс малюнку на асфальті Проведення шкільного конкурсу на асфальті  Класоводи 01.06.19 Творчі роботи  
3 Екскурсії Екскурсії по мальовничим місцям Гадяччини Класні керівники 03.06.19 Наказ  

 

 

 

 

 

 

6.3.  Забезпечення виконання програми «Основні орієнтири    виховання»

Формування ціннісних пріоритетів

Мета: формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу; усвідомлення   єдності власної долі з             долею Батьківщини; формування потреби у збереженні духовного й матеріального багатства українського народу, активної громадянської позиції та відповідальності за доля України.

6.3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм. про вик.
1 Розробка правил внутрішнього розпорядку Розробити правила внутрішнього розпорядку 1-11 кл. Ніженець І.В.,

кл. керівники

Вересень Графік  
До Міжнародного Дня миру (21 вересня)
2 «Діти світу за мир» Флеш-моб 1-11 кл. Кл. керівники 21.09.18 Фотозвіт  
3  «Хай буде мир на всій землі» Тематична лінійка 1-11 кл. Педагоги-організ. 21.09.18 План  
4 Активізація роботи органів учн. самоврядування Активізувати роботу учн. самоврядування 5-11 кл.

 

Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Протягом року Звіт  
До Дня відзначення Державного Прапора, 23-ї річниці незалежності України

та 23-ї річниці Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України

5 Оновлення куточків національної символіки у кл. кімнатах Оновити куточки національної символіки 1-11 кл. Класні керівники До 01.10.18 Звіт  
6 Провести бесіди, години спілкування з метою висвіт-лення історії творення незалежності України Взяти участь у заходах 5-11 кл. Класні керівники До 03.12.18 Звіт  
7 Провести у шкільній бібліотеці виставку-презентацію «Під прапором Незалежності, усний журнал «Україна – моя Батьківщина» Виставка Топчій В.І. Листопад

2018 року

Звіт  
8 Провести засідання «круглих столів» з нагоди відзначення Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України Взяти участь у заходах 1-11кл. Дубовик С.І.,  Свинаревська В.В.,

кл. керівники

Третя декада листопада 2018 року План
10 Забезпечити святкове оформлення школи з нагоди і проголошення незалежності України, Дня Державного Прапора України, річниці Всеукраїнського референдуму, в питанні про проголошення незалежності України Оформлення  

 

 

 

 

 

Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 22.08-23.08.18

29.11.18

 

 

 

Фотозвіт
До Дня українського козацтва ( 14 жовтня)
11 «Козацькі розваги» Спортивні змагання 8-9 кл. Полтава М.П. 12.10.18 Протокол
12  «Маріє, Діво благодатна, Вкраїни кожного солдата оберігай у боротьбі!» Шкільний відеожурнал 9 -11кл. Дубовик С.І. 12.10.18 Звіт
15 Книжкова виставка «Історія українського козацтва»

 

Виставка 1-11 кл. Топчій В.І. 12.10.18 Фотозвіт  
До відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників ( 28 жовтня)
16 Упорядкування братських поховань, пам’ятників воїнам-визволителям Добродійна акція 5-11кл. Класні керівники, Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Вересень Звіт  
17 Урочисті заходи, присвя-чені визволенню   с. Петрів-ка Роменська та Гадяча від фашистських загарбників Урочиста лінійка

 

1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В..

Топчій В.І.

16.10-20.10.18 Звіт  
18 «День Слави і Скорботи» Тематична лінійка 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

Бірченко О.П.

26.10.18 План  

 

 

До Дня української писемності та мови ( 8 листопада)
19  «Бринить, співає наша мова, чарує і п’янить» Тематична виховна година 1-4 кл. Вчителі початкових класів 09.11.18 Звіт  
20 «Україно, ти моя ненька!» Фестиваль газет 5-8 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В., вчителі  укр. мови,

класні  керівники

09.11.18 Звіт  
21 «Збережемо наш скарб – рідну мову» Дебати,

круглий стіл

9-11кл. Трофімюк О.М., Москаленко В.В. 08.11.18 Звіт  
22 Організація  відео екскурсії «Пам’ятні місця Полтавської області» Організувати екскурсії 1-11кл. Класні керівники Протягом року Наказ  
23 Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці. Організувати тематичні виставки 1-11кл. Топчій В.І. Протягом року Звіт  
24 «Національний скарб – українська книга» Бібліотечні уроки 3-4 кл.

 

Топчій В.І. 05.11-09.11.18 План  
25  «У світі мовознавства» Мовна гра 5-6 кл. Учителі укр. мови 05.-09.11 План  
До  Всесвітнього дня прав дитини (20 листопада)
26  «Наші права-щасливе дитинство» Виховні години 5-11 кл. Класні  керівники 20.11.18  
До Дня Гідності та Свободи (22 листопада)
27 «Ми за Гідність та Свободу» Тематична лінійка 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

Максименко М.В.

20.11.18 План

 

 

 
До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій ( 27 листопада)
28 «Жнива скорботи» Тематична виховна година 1-11кл. Удовиченко В.О. 23.11.18 План  
29 «Той голодний 33 рік  хай залишиться в пам’яті навік» Тематичні години спілкування 1-4 кл. Класні керівники 23.11.18 План  
30 Не всім насипано могили,

Не всім поставлено хрести»

Тематичні години спілкування 5-9 кл. Класні керівники 23.11.18 План  
31 «Голгофа голодної смерті» Тематичні години спілкування 10-11кл. Класні керівники 23.11.18 План  
32 «Чорні сторінки історії» Виставка літератури 10-11кл. Топчій В.І. 19.11- 23.11.18 Звіт  
До Дня Збройних Сил України ( 6 грудня)
33 «Військовий обов’язок. Твоє ставлення» Година спілкування 10-11кл. Класні керівники 06.12.18 План бесіди  
34 «На варті незалежності» Військово- спортивні змагання  9 -11кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В., Кравченко А.В. 06.12.18 Сценарій  
До Дня прав людини (10 грудня)
35 «Немає прав без обов’язків» Години спілкування 5-8 кл. Класні керівники 08.12.18 План  
36 «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина» Перегляд фільму 9 -11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 08.12.18 Звіт  
37  «Закон і ми» Тематична лінійка  8-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 11.12.18 План  

 

 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  ( 14  грудня)
38  «У Чорнобиля немає часу»

 

Тематична лінійка 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 14.12.18 План  
39  «Битва за Чорнобиль»

 

Перегляд відеофільму 5-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 13.12-14.12.18  
40 Тематична експозиція у шкільній бібліотеці Виставка літератури Топчій В.І. 13.12-14.12.18  
До Дня пам’яті героїв, що полягли під Крутами (20 січня)
41 Висвітлення подій, що відбувалися під Крутами «Пам’яті тридцяти» Тематична лінійка 8-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. До 29.01.19 План  
42 «Бережіть пам’ять про подвиг» Виховні години 8-11кл. Класні керівники 29.01.19 План  
До Дня пам’яті воїнів, які брали участь у віськових операціях за межами нашої країни ( 15 лютого)
43 «А пам’ять серце збереже…» Години спілкування 5-8 кл. Класні керівники 15.02.19 План  
44 Вшанування воїнів, які виконували військову місію в Афганістані та інших країнах «Уроки  мужності» Фотовиставка 9-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 11.02.- 15.02.19 Творчі роботи  
45 Мої дідусь, тато, дядько, брат – захисники Вітчизни. А ти?» Бесіди

 

2-4 кл. Вчителі початкових класів 11.02-15.02.19 План  
46 Участь в акціях «Подаруй оберіг солдату», «Зігрій солдата» Взяти участь в акції 2-11кл. Класні керівники Протягом року Творчі роботи  
До Дня Героїв Небесної сотні ( 20 лютого)
47 «Вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні» Тематична вих. година 9-11 кл.

 

Свинаревська  В.В. 20.02.19 План

 

 
До Міжнародного Дня рідної мови ( 21 лютого)
48 «У мові моїй – краса і неповторність» Бесіда за круглим столом 7-11кл. Трофімюк О.М., Москаленко В.В. 23.02.19 Творчі роботи  
До Шевченківських днів ( 9,10 березня)
49 «Дотик пензля до творів Великого Кобзаря» Виставка малюнків 2-4 кл. Вчителі поч. класів 07.03.19 Творчі роботи  
50 «І слово твоє буде вічно з нами» Конкурс читців 5-11кл. Трофімюк О.М., Москаленко В.В. 07.03.19 План  
До Дня Скорботи    ( Чорнобильська трагедія 26 квітня)
51 «Білий птах з чорною ознакою» Тематична лінійка 5-11кл. Дубовик С.І.,

Свинаревська В.В.

26.04.19 Сценарій  
52 «Біль і крик під знаком Чорнобиля» Виставка літератури Топчій В.І. 26.04.19 Фотозвіт  
До Дня визволення Європи від фашизму і закінчення ІІ-ї Світової війни ( 9 травня)
53 «Ветеран поряд» Акція 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Квітень-травень Фотозвіт  
54 Упорядкування братських поховань, пам’ятників солдатам-визволителям Добродійна акція 5-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Квітень-травень Фотозвіт  
55 «Пам’ять стукає до наших сердець» Урочистий мітинг 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В., класні керівники 09.05.19 План заходів  
56 Участь в урочистостях до Дня Перемоги Взяти участь в урочистостях 1-11кл. Класні керівники, Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Травень

 

 

План заходів  
Робота по захисту прав дитини
57 Обов’язки громадян України Філософ-ський стіл 8-9 кл. Учитель історії 17.10.18 План  
58 «Право, обов’язок, свобода, відповідальність» Бесіди

 

8-11кл. Класні керівники До 22.10.18 План  
59 Участь у районних заходах до Міжнародного Дня захисту дітей  

 

5-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 01.06.19 Фотозвіт  
Місячник правових знань ( листопад)
60 «Основи правосвідомості особистості» Конференція

 

5-11кл. Максименко М.В. Листопад 2018 План  
61 Обов’язки… Які вони є?» Бесіди

 

5-11кл. Максименко М.В. Листопад 2018 План  
62 Кращий правознавець школи – 2016» Конкурс «Ерудит» 5-11кл. Максименко М.В. Листопад 2018 План  
63 «Держава» Брейн-ринг

 

5-11кл. Максименко М.В. Листопад 2018 План  
64 «Право, обов’язок і честь» Колективне ігрове спілкування 5-11кл. Максименко М.В. Листопад 2018 План  
65

 

Засідання шкільного парламенту Організувати засідання шкільного парламенту 5-11кл. Актив МО «Берегиня» Раз на місяць Звіт
Робота правового лекторію
66 «Права жінок» Круглий стіл 10-11кл. Максименко М.В. 20.09.18 План
67 «Захист прав дитини» (до Міжнародного Дня ООН) Круглий стіл

 

5-7 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні  керівники

04.10.18 План
68 «Право на освіту» (до Дня прав людини) Бесіда

 

8-9 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні  керівники

16.12.18 План
69 Зустрічі із представниками КМСД Бесіда

 

5-11 кл. Ніженець І.В. Протягом року План
70 «Допоможи собі сам» (право на здоровий спосіб життя) Бесіда

 

5-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.

класні  керівники

Протягом І семестру План
71 Правопросвітницька робота з дітьми, які знаходяться на обліку в школі Бесіди

 

      8 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

класні  керівники

Протягом року План
72 Зустріч із представниками МЦСССДМ Зустріч 5-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Протягом року Звіт
73 «Школа прав дитини» Виступ перед учнями початк. класів 2-4 кл. Вчителі початкових класів 12.02.19 План
74 «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини» Круглий стіл

 

9 кл. МаксименкоМ.В.,

класні керівники

18.04.19 План

6.3.2. Ціннісне ставлення до себе (Моральне виховання)

Мета: формування основ морального та фізичного розвитку особистості; усвідомлення та формування основних засад «Я – концепції» особистості, життєвих компетентностей, активної життєвої позиції.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальн

Відм.

про викон

Попередження дитячого травматизму та утвердження здорового способу життя
1 Тематичні бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11 класів Проведення бесід 1-11кл. Класні керівники Протягом року Звіт  
2 Участь в районній акції дитячих робіт та творів «Молодь за здоровий спосіб життя» (плакати, малюнки, поробки) Розвиток творч.здібностей у дітей, співпраця з батьк. 4-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Грудень Творчі роботи  
3 Участь у спортивних змаганнях різних рівнів району, міста, області Підготовка учнів до участі у змаганнях 1-11кл. Полтава М.П. Протягом року Звіт  
4 Організація роботи в рамках Школи сприяння здоров’ю (за окремим планом) Організувати роботу щодо сприяння здорового способу життя 1-11кл. Полтава М.П..,

класні керівники

Протягом року Звіт  
5 «Почни свій день з ранкової гімнастики» Ранкова гімнастика 1-11 кл. Класні  керівники Протягом року Фотозвіт  
6 «Алкоголь та його наслідки» Бесіди 1-11 кл. Полтава М.П.,

класні керівники

Протягом року План  
7 «Моє здоров’я» Бесіди 7-9 кл. Класні керівники Жовтень 2018 План  
8 «Здоров’я – головне багатство» Презентація газет 1-11 кл. Класні керівники Жовтень 2018 Фотозвіт  
9 Районний семінар кл. керівників та вихователів «Проектна діяльність навчального  закладу: залучення школярів до здорового способу життя» План проведення 2-11 Класні керівники Жовтень 2018 Фотозвіт  
10 «Культура  почуттів» Відверта розмова 1-11 кл. Класні керівники Жовтень 2018 План  
11 Організація лекцій для дівчат 6-7 класів, хлопців 8-9 класів з питань особистої гігієни Лекції 8-9 кл. Ярмоленко М.В.,

класні керівники

Листопад

2018

Фотозвіт  
Молодь за здоровий спосіб життя (до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 1 грудня)
12 «Хвороби століття» Виставка літератури 5-11 кл. Топчій В.І. Грудень 2018 Звіт  
13 «Ми – проти СНІДу» Виставка плакатів 5-11 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні  керівники

30.11.18 Фотозвіт  
14 Флеш-моб «Ми за здоровий спосіб життя» Плакати 5-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 01.12.18 Фотозвіт  
15 Я обираю здоровий спосіб життя Бесіди з проф. ВІЛ, СНІДу 1-11 кл. Класні керівники Грудень 2018 План  
16 «Статева культура – основа сім’ї та усвідомленого батьківства» Бесіда

 

7-11 кл. Класні керівники Грудень 2018 План  
До Міжнародного Дня толерантності (16 листопада)
17 «Людина починається з добра» Відверта розмова 1-8 кл. Ніженець І.В.

класні керівники

16.11.18 План заходів  
18 «16 днів проти насильства» Акція 1-11 кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

16.11-30.11.18 План  
19 «Що таке толерантність?», «Вчимося бути толерантними»; Дебати 9-10 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 21.11.18 План  
20 «Толерантність і міжетнічні відносини: за і проти». Дебати 11 кл. Бугайов В.Г 21.11.18 План  
21  «Світ без насильства» Конкурс творів 5-11кл. Вчителі української мови 16.11-21.11.18 Твори  
До  Всесвітнього дня прав дитини –(20 листопада)
22  «Наші права-щасливе дитинство» Виховні години 1-11кл. Класні керівники 20.-21.11.17 План

 

 
Заходи із профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів

серед дітей та учнівської молоді

23  «Україна – полікультурна держава» Виховна година 8-9 кл. Класні керівники 12.11-16.11.18 План  
24  «Народів малих не буває» Виховна година 10 -11 кл. Класні керівники 12.11-16.11.18 План  
25  «Жити в дружбі з усіма людьми» Виховна година 5 -7 кл. Класні керівники 16.11.18 План  
До Всесвітнього Дня бібліотек  ( 30 вересня)
26 Книга в житті людини Усний журнал 1-4 кл. Топчій В.І. 26.10.18 План  
27 Книга – мій друг Книжкова лікарня 5-9 кл. Топчій В.І. 26.10.18 Фотозвіт  
                                                                     Форми виховної діяльності
28 Харчові та хімічні отруєння Година спілкування 1-11 кл. Класні керівники Листопад План  
29 Куріння, алкоголізм, наркоманія – проблеми ХХІ століття Круглий стіл 4-11 кл. Класні керівники Листопад План  
30 Інфекції та епідемії світу Бесіда 4-11 кл. Класні керівники Грудень План  
31 Поведінка на льоду Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Грудень План  
32 Електричний струм: користь та шкода Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Січень План  
33 Вибухонебезпечні предмети. Піротехніка Бесіда

 

1-11 кл. Класні керівники Вересень План  
34 Я – професійний і обізнаний пішохід Бесіда 1-11 кл. Класні керівники 20.04.19 План  
35 Профілактика злочинності Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Протягом року План  

6.3.3. Ціннісне ставлення до мистецтва

               Мета: формування естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;формування потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього прийняття дійсності;розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості;формування естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальн

Відм.

про викон

1 Організувати виставку квітів «Всі квіти ветеранам» Організувати виставку квітів 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 12.09.18 Творчі роботи  
До Дня працівників освіти
2 Привітання вчителів учнями школи «Вшануймо наших вчителів» Святковий концерт 11 кл. Бугайов В.Г.

 

05.10.18 Концерт  
3 Організація виставки «Природа і фантазія» Організувати виставку поробок 1-4 кл. Класоводи Жовтень Творчі роботи  
4 Організація виставки новорічних листівок, поробок, ялинок Організувати виставку 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Грудень Творчі роботи  
5 Організація співпраці з Гадяцькою музичною школою Організувати звітний концерт 1-11кл. Ніженець І.В. Протягом року Звіт  
Виховні форми діяльності
6 «Зимові фантазії» Новорічні ранки 1-4 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

База Л.Г.

27.12.18 Сценарій
7 «Зимовий вернісаж» Свято 5-7 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

Курмашова Л.І.

28.12.18 Сценарій
8 «Новорічний зорепад»

 

Дискотека 8-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

Бугайов В.Г.

28.12.18 План
9 Виставка-конкурс «Замість ялинки новорічний букет» Виставка  5-11 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні керівники

24.12.-28.12.18 Фотозвіт
10 Концертна програма «Веселковий передзвін» Свято 5-11 кл Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні керівники

25.02.19 Сценарій
11 Останній дзвоник План урочистої лінійки 1-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 30-31.05.19 Сценарій

 

6.3.4.  Ціннісне ставлення особистості до праці

                Мета: формування понять та уявлень про важливість праці в житті людини; сприяти  професійному   самовизначенню, готовності до творчої праці.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальн

Відм.

про викон

1 Організація роботи з озеленення кабінетів та коридорів школи Озеленення 1-11 кл. Величко К.І.,

класні керівники

Протягом року Звіт  
2 Організація чергування по школі класних колективів Чергування 7-11 кл.  Ніженець І.В.

 

До 03.09.18 Графік чергув.  
3 Організація зустрічей із спеціалістами, представниками ВНЗ, технікумів, ліцеїв, ПТУ для професійної орієнтації учнів Зустрічі 9-11кл. Ніженець І.В.,

Дубовик С.І., Свинаревська В.В.

Протягом року Звіт  
4 Організація роботи класних колективів з підготовки до конкур-сів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Підготовка до конкурсів 1-11кл. Класні керівники Протягом року Звіт  
5 Участь в акції «Листопад» Взяти участь в акції 1-11кл. Класні керівники Жовтень-листопад Звіт  
6 Проведення трудових десантів  «Чистий двір» Взяти участь 1-11кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

Протягом року Звіт
7 Проведення рейдів «Школа – твій дім, будь господарем в нім» Взяти участь 1-11кл. Ніженець І.В.

Величко К.І.

Протягом року Звіт
8 Оформлення куточку профорієнтації та виставки «Все про професії» Організувати оформлення куточку профорієнт. 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Квітень Звіт
9 Сприяння організації екскурсій на підприємства с. Петрівка- Роменська Організація екскурсій 1-11кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

Протягом року Наказ
10 «Бджола мала, а й та працює» Година спілкування 1 кл. Гринь К.В.

 

Листопад 2018 План
11 «Для чого людина працює» Усний журнал 2 кл. Христенко В.М. Грудень 2018 План
12 «Скоринка хліба» (пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 р.в Україні» Година спілкування 3 кл. Дорогань Н.В Жовтень 2018 План
13 «Калейдоскоп професій» Вікторина 4 кл. База Л.Г. Січень 2019 План
14 «Моя майбутня професія» Гра 5 кл. Зінченко Ю.М. Січень 2019 План
15 «Школа  вмілих господинь» Конкурсна програма 6 кл. Педченко Н.М. Березень 2019 План
16 «Що я знаю про майбутню професію» Колективне ігрове спілкування 7-8 кл. Удовиченко В.О., Курмашова Л.І.. Березень 2019 План
17 Організація літньої практики 1-8,

10 кл.

Величко К.І.,

класні керівники

Травень-червень Наказ

 

6.3.5.  Цінісне ставлення особистості до природи

               Мета:    формування понять та уявлень про довкілля;усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язку стану довкілля та здоров’я людей; формування почуття особистої причетності до збереження природних багатств та екологічної культури особистості.

№з/п Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон

1 Організація проведення виставки природних дарів осені «Щедрість рідної землі» Взяти участь у конкурсі 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

класні керівники

Жовтень Творчі роботи  
2 Участь в акції «Чиста Україна – чиста Земля» Взяти участь в акції 1-11кл. Ніженець І.В.,

Мошкова Г.В.

Протягом року Звіт  
3 Участь у конкурсі

«Замість ялинки – зимовий букет»

Взяти участь в конкурсі 1-11кл. Ніженець І.В.

Дубовик С.І.,

класні керівники

Грудень Творчі роботи  
4 Проведення акції «Турбота про птахів» Взяти участь в акції 1-11кл. Мошкова Г.В.,

класні керівники

Листопад-березень Годівниці
5 Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна» Взяти участь  в екологічному двомісячнику 1-11кл. Ніженець І.В.,
Мошкова Г.В.Удовиченко В.О.

класні керівники

Квітень-травень Звіт
6 Участь в акції «День довкілля».

За окремим планом

Взяти участь в акції 1-11кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

Квітень Звіт
До Всесвітнього Дня туризму  ( 27 вересня)
7 «Долаємо перешкоди» Гра-естафета 5-6 кл. Полтава М.П. 24.09.18 План
8 «Чисте подвір’я» Акція 2-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Вересень 2018 Фотозвіт
9 «Зелений клас» Операція 1-11кл. Класні керівники Вересень-жовтень2018 План
10 «Квітуче подвір’я» участь у Всеукраїнській трудовій акції «Турбота молоді – тобі, Україно!» Садіння квітів 1-11кл. Класні керівники Квітень 2019 Фотозвіт
11 Участь у районних туристичних змаганнях школярів Змагання Полтава М.П. Червень 2019 Протокол
12 Вплив забруднення довкілля на здоров’я людини Бесіда 1-11кл. Класні керівники Квітень-травень 2019 План
13 «Природа наш дім, нам її берегти» Бесіда 5-6 кл. Класні керівники Квітень 2019 План
14 «Книга  Скарг природи» Бесіда 4 кл. Класний керівник Квітень 2019 План
15 «Намалюй свою весну» Виставка малюнків 1-4 кл. Класоводи Квітень 2019 Творчі роботи
16 Екологія землі ХХІ ст.» Бесіда 8-11кл. Вчитель біології Травень2019

6.3.6.  Ціннісне ставлення особистості  до сім’ї, родини, людей

            Мета: формування основ національних та загальнолюдських цінностей; усвідомлення  цінностей соціального спілкування; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон

1 Організація батьківських зборів Скласти теми батьк. зборів 1-11кл. Ніженець І.В. Протягом року План  
2 Родинне свято «Нашому роду нема  переводу» Скласти сценарій 6 кл. Педченко Н.М. Жовтень Сценарій  
3 Свято для мам та бабусь «Берегині людського роду» Тематична виховна година 2 кл. Христенко В.М. 1 березня Сценарій  

 

 

4 Акція  «Родина» Відвідування вдома учнів, які потребують допомоги 1-11кл. Класоводи, кл.керівники, психолог, соц.пед Вересень Акти обстежень  
Загальношкільні батьківські збори
6 Загальношкільна батьківська конференція на тему:

1. Робота щодо запобігання дитячої безпритульності, попередження випадків насильства над дітьми в сім’ях та між підлітками.

2. Культура поведінки, способи ії формування.

План проведення 1-11кл. Класоводи,

класні керівники,

Удовиченко В.М.

Жовтень Протокол  
7 Загальношкільна батьківська конференція

1. «Плани та реалії»

2.« Веселковий передзвін»

План проведення 2-11кл. Класні керівники, педагоги- організатори Лютий Сценарій  

6.4.  Військово-патріотичне виховання

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон

6.4.1.  Керівництво вивченням Захисту Вітчизни і військово – патріотичним   вихованням
1 Розробити встановлені керівними документами накази й плани щодо організації та здійснення вивчення Захисту Вітчизни і військово-патріотич-ного виховання учнів Величко К.І. Кравченко А.В. До 07.09.18  

Наказ

2 Здійснювати контроль:

1.                 1. за якістю проведення занять із ЗВ;

2. за виконанням статутних вимог на уроках     фізкультури і ЗВ;

3. за якістю засвоєння програми ЗВ

Білик.С.М. Протягом року Наказ
3 Розглянути на нараді при директору :

«Стан викладання ЗВ і фізкультурно – масової  роботи»

Висновки Величко К.І. Кравченко А.В. Квітень 2018 Протокол
4 Підготувати й подати до відділу освіти звіт про стан вивчення Захисту Вітчизни за навчальний рік Протокол Експертизи Величко К.І. Кравченко А.В. До 31.05.19 Звіт
5 Підготувати навчально-матеріальну базу, екіпіровку учнів до навчально-польових зборів Звіт Кравченко А.В. Вересень 2018 Наказ
6 Підготувати й провести День цивільної захисту Звіт Величко К.І. Кравченко А.В. 26.04.19 Наказ
6.4.2.Заходи з підвищення якості та ефективності уроків Захисту Вітчизни
1 На нараді за участю директора обговорити заходи підготовки та проведення  навчально-польових зборів з юнаками Нарада при директору Білик С.М. До 19.04.19 Усна доповідь  
2 Організувати показ навчальних фільмів з питань ЗВ і військово-патріотичного виховання Перегляд фільмів Кравченко А.В. 1 раз у квартал  
3 Організувати тематичний контроль знань і з ЗВ Кравченко А.В. Згідно вимог програми Протокол  
6.4.2.  Військово-патріотична та позакласна робота
4 Організувати тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений  Дню пам’яті та примирення в Україні та  Дню Перемоги у  Другій Світовій війні і визволення Європи від німецько-фашистських загарбників Участь у заходах Ніженець І.В. 03.-07.12.18 План
5 Організувати Тиждень оборонно-масової роботи присвячений  річниці Збройних Сил України Участь у заходах Ніженець І.В. 03.-07.12. 18 План тижня
6 Тематичні класні години «З історії Збройних Сил України»:

1 клас – «Українські козаки – лицарі України»

Тематична кл. година Гринь К.В. 03.-07.12.18 План
7 2 клас – «Українське козацтво – захисники країни» Тематична кл. година Христенко В.М. 03.-07.12.18 План
8 3 клас – «Військове виховання в Запорізькій Січі» Тематична кл. година Дорогань Н.В. 03.-07.12.18 План
9 4 клас – «Славні козацькі перемоги» Тематична кл. година База Л.Г. 03.-07.12.18 План
10 5 клас – « Гетьмани України» Тематична кл. година Зінченко Ю.М. 03.-07.12.18 План
11 6 клас – «Давньослов”янське військо Х-ХІІІ ст.» Тематична кл. година Педченко Н.М. 03.-07.12.18 План
12 7 клас – «Українське військо доби козаччини» Тематична кл. година Курмашова Л.І. 03.-07.12.18 План
13 8 клас – «Пластунський та січовий стрілецький рух в Україні» Тематична кл. година Удовиченко В.О. 03.-07.12.18 План
14 9 клас – «Збройні Сили України в період  національно-визвольної боротьби в 1917-1920 рр.» Тематична кл. година Дубовик С.І. 03.-07.12.18 План
15 10 клас – «Військовослужбовець -професія героїчна» Тематична кл. година Свинаревська В.В. 03.-07.12.18 План
16 11 клас – «Є така професія – Вітчизну захищати»

 

Тематична кл. година Бугайов В.Г. 03.-07.12.18 План
17 Провести шкільну заочну олімпіаду  «Цікаве з історії Збройних Сил України» Тематична кл. година Кравченко А.В. 03.-07.12.18 План
18 Організувати виставку літератури з історії ЗС України, виставку репродукцій  «Війна очима художників»,  «З історії одягу та озброєння» Виставка Топчій В.І. 03.-07.12.18 Фотозвіт
19 Провести уроки мужності «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим» Тематичні класні години Класні керівники 14.09.18

26.10.18

08.05.19

Плани
20  Поновлювати матеріали куточка «Готуйся до служби і ЗС України» Створити куточок Кравченко А.В. Протягом року
21 Організація та проведення змагань « На варті незалежності»! Провести змагання

учнів 10-11кл.

Кравченко А.В., класні керівники 04.12.17 Сценарій
22 Участь в урочистостях до Дня Перемоги Взяти участь в урочист. Класні керівники, СвинаревськаВ.В. Дубовик С.І. Травень План заходів
23 Організація догляду за меморіальними дошками Героїв Великої Вітчизняної війни Взяти участь в урочист. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Серпеньтравень Сценарій
24 Взяти участь у фізкультурно – патріотичному фестивалі школярів «Козацький гарт» Взяти участь Полтава М.П. Травень Наказ
25 Організація тематичних книжкових виставок у шкільній бібліотеці Виставки на патріот. тематику Топчій В.І. Протягом року Фотозвіт

6.5.   Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці.Санітарно-профілактична і оздоровча

6.5.1.   Заходи щодо формування основ здорового способу життя

26  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальний

Форма узагальнення Управлінське рішення Відм.

про викон

27 Створити умови для забезпечення здоров`я учнів та формування здорового способу життя Протягом року Ніженець І.В.
28 Проводити спільну роботу школи та медичних працівників Протягом року Ніженець І.В.
29 Вести пропаганду та формувати знання і навички здорового способу життя (організувати проведен-ня лекцій лікарів – спеціалістів) Протягом року Класні керівники, Ніженець І.В.
30 Організувати участь дітей у спортивних гуртках Протягом року Полтава М.П.
31 Охопити дітей відпочинком у пришкільному таборі «Веселка» Травень-червень Класоводи Списки
32 Охопити дітей оздоровленням у інших таборах червень-серпень Класні керівники Списки
33 Організовувати екскурсії та походи Протягом року Класні керівники Фотозвіт

6.5.2. Заходи щодо профілактики захворювань

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон.

1 Медогляд персоналу школи Наявність записів в санітарних книжках про медогляд ЯрмоленкоМ.В. Серпень

2018 року

Усна доповідь  
2 Медогляд учнів Наявність медичних карток, записів про щеплення, аналіз результатів Класні керівники До  03.09.18 Списки  
3 Бесіди зі школярами Виконання режиму дня – запорука здоров’я Класні керівники Вересень Усна доповідь  
4 Бесіди з учнями Дотримуємося раціонального харчування Класні керівники Жовтень Усна доповідь  
5 Бесіди зі школярами Профілактика захворювань на туберкульоз Класні керівники Протягом року Усна доповідь  
6 Медобстеження учнів Визначення рівня здоров’я школярів лікарями Класні керівники За  графіком Списки  
7 Дослідження Визначення фізичного розвитку ЯрмоленкоМ.В Грудень Довідка  
6.5.3. АнтиСНІДова, антинікотинова, антинаркотична пропаганда

з/п

Назва/ тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагалі

нення

    Відм.

про викон

1 Акція до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом Акція до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом Класні керівники 03.12.18 Акція  
2 Конкурс плакатів «Профілактика шкідливих звичок» Пропаганда здорового способу життя Класні керівники 03.12.18 Творчі роботи  
3 Класні години «Профілакти-ка здорового способу життя» Формування знань про здоровий спосіб життя Класні керівники Протягом

року

Творчі роботи  
4 Вікторина «Знавці правил дорожнього руху» Перевірка знань з правил дорожнього руху Дубовик С.І.,

СвинаревськаВ.В

15.05.19 Сценарій  
5 Виховна година «Азбука дорожнього руху» Формування знань з правил дорожнього руху Дорогань Н.В. 22.03.19 Сценарій  
6 Конкурс плакатів з профілактики усіх видів дитячого травматизму Проведення конкурсу з профілак-тикки дитячого травматизму Дубовик С.І.,

Свинаревська В.В.

Травень Творчі роботи  

6.5.4.  Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи

1 Наказ Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму Ніженець І.В. До  07.09.18 Наказ  
2 Нарада при директорі Організація роботи щодо попередження дитячого травматизму Ніженець І.В. 07.09.18 Усна доповідь  
3 Засідання ШМО класних керівників Планування роботи попередження дитячого травматизму на 2018-2019 н.р. Ніженець І.В. 28.09.18 План  
4 Класний куточок профілактикки травматизму Поновити куточки по техніці безпеки  у кожному кабінеті Класні керівники До  21.09.18 КК  
5 Батьківські збори Проведення бесід з батьками з поперед-ження дитячого травматизму у побуті Класні керівники Протягом

року

Протоколи  
6 Лекції з представниками ДАЇ, пожежними Проведення профілактичних бесід Ніженець І.В. Протягом

року

Візітацій-на книга  
7 Екскурсія до музею протипожежної безпеки Залучити дітей до профілактичних бесід Класні керівники, жовтень, березень Наказ  
8 Інструктажі з учнями Проведення інструктажів учнів перед екскурсіями, під час роботи на ділянці, під час лабораторних та практичних робіт. Ніженець І.В. Протягом

року

 Журнали  
9 Бесіди з учнями перед канікулами Профілактичні бесіди з попередження всіх випадків дитячого травматизму перед осінніми. Зимовими, весняними, літніми канікулами Класні керівники Протягом

року

Щоденники

Журнали

 
10 Екскурсії Проведення бесід під час екскурсії, турпоходів Класні керівники Протягом

року

Наказ  
11

 

 

Бесіди з дітьми Проведення бесід про попередження дитячого травматизму під час уроків, у побуті Класні керівники Протягом

року

Щоденники

журнали

 
Місячники  «Безпека Дорожнього руху»
1 Наказ по школі Про організацію роботи педколективу з профілактики ДТП. Безпеки дорожнього руху Ніженець І.В. До  07.09.18 Наказ  
2 Єдиний урок з правил дорожнього руху Проведення класної години з правил дорожнього руху Класні керівники 03.09.18 Творчі розробки  
3 Виховні години Будь уважний на дорогах Класні керівники 07.09.18 Творчі розробки  
4 Конкурс малюнків та стінгазет Знай та виконуй правила дорожнього руху Класні керівники 07.09.18 Творчі роботи  
5 Нарада при директорі Звітування про проведення місячника Ніженець І.В. 03.10.18 Усна доповідь  
6 Практичні заняття Заняття на шкільному майданчику з правил дорожнього руху Класоводи До 26.10.18 Розробки уроків  
7 Диктанти Диктанти з текстом про правила дорожнього руху Класні керівники до 23.05.19 Творчі роботи  

6.6. Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

6.6.1. Робота з дітьми, які проживають в неблагонадійних сім’ях
1 Засідання м/о класних керівників Планування роботи з дітьми з неблагонадій-них родин Класні керівники Ніженець І.В. До 07.09. 18 План  
2 Обстеження умов проживання Складання житлово – побутових актів проживання Батьки,  діти з неблагонадій -них родин Класні керівники До  17.09. 18 Акти  
3 Збір даних про дітей з неблагонадійних родин Оформлення банку даних Батьки,  діти з неблагон.родин Класні керівники До  21.09.18 Списки  
4 Залучення до безкоштов-них гуртків та секцій Залучити до гуртків та секцій Діти з неблагон.родин Класні керівники  Ніженець І.В. До  20.09. 18 Список  
5 Зустрічі з юристом, соціологом, психологом Бесіди з представниками соціальної служби Діти з неблагон.родин Ніженець І.В. Протягом року Книга відвідування  
6 Психологічна допомога Індивідуальні бесіди психолога з дітьми, батьками Діти з неблагон.родин Класні керівники, Ніженець І.В. Протягом року Журнал  
7 Звіт про роботу з дітьми, які проживають в неблагонадійних сім’ях Надання звітної інформації про роботу з дітьми, які проживають в неблагон. родинах Класні керівники Ніженець І.В. До 20.05.19 Інформація  
8 Бесіди з батьками Проведення індиві-дуальних бесід з бать-ками класними кер., адміністрацією, соціальним педагогом Батьки Класні керівники,  Ніженець І.В. Протягом року Журнал  
9 Щотижнева інформація про відвідування Надання щотижневої інформації про відвідування Класні керівники Класні керівники,  Ніженець І.В. Протягом року звіти  
6.6.2. Робота з дітьми сиротами та під опікою
1 Наказ Про призначення громадського інспектора Ніженець І.В. 30.08.2018 Наказ  
2 Забезпечення безкоштовним харчуванням сиріт Оформлення на безкоштовне харчування сиріт НіженецьІ.В. 03.09.2018 Списки  
3 Обстеження умов

проживання

Складання актів про проживання сиріт Кл. керівники,    Ніженець І.В. До   14.09.2018 Акти  
4 Збір довідок. даних про дітей під опікою Оформлення банку даних сиріт Ніженець І.В. До  10.09.2018 Довідки

 

 
5 Залучення до безкоштовних гуртків та секцій Залучити до секцій та гуртків Кл. керівники,    Ніженець І.В. До  21.09.2018 Списки  
6 Надання безкоштовних квитків на свята, театри Забезпечення безкоштов-ними квитками на свята  

Ніженець І.В.

Упродовж року Квитки  
7 Звіти опікунів Звітна інформація про роботу опікунів Кл. керівники,    Ніженець І.В. Упродовж року Звіти  
8 Залучення до літніх безкоштовних таборів Залучити до безкоштов-них літніх таборів Кл. керівники,    Ніженець І.В. Травень Списки  
6.6.3.  Робота з дітьми пільгового контингенту
1 Обстеження умов проживання Складання актів про умови проживання Класні керівники До  10.09. 18 Акти  
2 Збір документів, які підтверджують пільги Оформлення банку даних про дітей пільгового контингенту Класні керівники,    Ніженець І.В. До  14.09. 18 Списки  
3 Залучення до безкоштовних обідів дітей ПБП та  малозабезпечених Залучити дітей  з малозабезпече-них сімей до безкоштовних обідів Величко К.І.

Ніженець І.В.

До  24.09. 18 Списки  
4 Надання безкоштовних квитків на Новорічні свята Забезпечувати безкоштовними квитками на Новорічні свята Ніженець І.В. До  26.12.18 Квитки  
5 Залучення до літнього табору Збір документів про малозабезпеченість Ніженець І.В. До  20.05. 18 Списки

Заяви

 
6 Звіт про роботу з дітьми пільгового контингенту Надання звітної інформації про роботу з дітьми пільгового контингенту Ніженець І.В. До 13.06. 18 Інформація  

 

 

 

 
6.7. Соціально – психологічний супровід
6.7.1. Адаптація першокласників до шкільного життя
Мета: cтворення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного виховання, навчання, психологічного розвитку дитини в рамках освітнього середовища.
  №

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм.

про викон.

1 Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х класів Жовтень Гринь К.В. Підготовка бланків
2 Проведення діагностики за допомогою методик Жовтень Психолог школи Діагностика першокласників
3 Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень-листопад Психолог школи Обробка результатів
4 Надання результатів діагностики та рекомендацій щодо подальшої роботи з учнями 1-х класів учасникам НВП Жовтень-листопад Психолог школи Психологічні консультації учасників НВП
5 Результати роботи з учнями 1-х класів по визначенню готовності  до навчання Жовтень Психолог школи Аналітична довідка
6  Підготовка бланків до проведення діагностич-ної роботи з учнями 1-х класів, батьками, класними керівниками Листопад Психолог школи Підготовка бланків
7 Адаптація першокласників до школи:

1.Проективний тест “Школа. Дитячий садок”

2.Кольоровий тест  Орєхової

3.Анкета інтересів

Листопад- грудень

ІІ зріз в квітні

Психолог школи Діагностика учнів
8 Надання психологічних консультацій учасникам навчально-виховного процесу (батьки, класні керівники, адміністрація)

 

Листопад- грудень

 

Психолог школи Психологічні консультації учасників НВП
9 Результати роботи з першокласниками по адаптації (І зріз) Листопад- грудень Психолог школи Аналітична довідка
10 Виступ на малій педагогічній раді за темою: «Аналізуємо результати рівня адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі» Грудень Психолог школи Психологічна просвіта
11 Проведення занять з учнями, у яких виявлено ознаки дезадаптації (за необхідністю) Листопад- грудень за необхідністю Психолог школи Корекційна робота
12 Написання аналітичної довідки про результати вивчення рівня адаптації учнів 1-х класів ( ІІ зріз) Травень Психолог школи Аналітичний звіт

 

  6.7.2. Співпраця з родинами
  №

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм. про викон.
1 Індивідуальні консультації батьків за результатами діагностики, за запитами батьків, педагогів. За планом роботи школи Психолог школи Психологічне консультування батьків
2 Бесіди на батьківських зборах для батьків 1-класників та учнів початкової школи За планом роботи школи Психолог школи Психологічна просвіта
3 Бесіди на батьківських зборах середньої та старшої школи (за запитом кл. керівників та батьків) За планом роботи школи Психолог школи Психологічна просвіта

 

  6.7.3. Адаптація учнів 5-х класів
4 Підготовка бланків до діагностування учнів 5-х класів Жовтень Психолог школи Підготовка бланків
5 Проведення діагностичної роботи вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів за допомогою методики “Кольорова діагностика емоцій” О.А. Орєхової Жовтень Зінченко Ю.М.

 

Діагностика учнів
6 Обробка результатів діагностики, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень Психолог школи Обробка результатів
7 Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП Упродовж  року Психолог школи Психологічні консультації учасників НВП
8 Написання аналітичної довідки про вивчення рівня адаптації серед учнів 5-х класів Листопад Психолог школи Аналітична довідка
9 Проведення корекційно-розвивальних занять для неадаптованих учнів по програмі «Я –п’ятикласник» авторів Мікляєвої та Рум’янцевої Листопад-грудень Психолог школи Заняття з елементами тренінгу
10 Виступ на психолого-педагогічному консиліумі по адаптації учнів 5-х класів За планом роботи школи Психолог школи Психологічна просвіта

 

6.7.4. Соціальний захист учнів пільгового контингенту
  №

з/п

 

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм. про викон.
1 Корегування та поновлення банку даних пільгового контингенту, написання індивідуалиних планів роботи Упродовж року Психолог школи Поновлення інформації
2 Відвідування учнів пільгового контингенту вдома в зв’яз-ку з перевіркою житлово-побутових умов проживання Вересень,січень 2 рази  на рік Психолог школи Обстеження умов проживання
3 Підготовка бланків до проведення діагностики учнів пільгового контингенту Січень Психолог школи Підготовка бланків
4 Проведення діагностичної роботи з учнями пільгового контингенту  за допомогою методики «Малюнок дерева» Січень Психолог школи Діагностика учнів
5 Проведення діагностики за допомогою методики Дж.Тейлора «Шкала прояву тривожності» Січень Психолог школи Діагностика учнів
6 Обробка результатів, аналіз роботи з дітьми пільгового контингенту, занесення даних до індивідуальних карток Січень Психолог школи Обробка результатів
7 Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП (опікуни, учні,адміністрація, класниі керівники) Упродовж року  

Класні керівники

Психологічні консультації
8 Написання психолого-педагогічних характеристик на учнів пільгового контингенту (діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування) Лютий Психолог школи Складання психо-лого-педагогічних характеристик
9 Проведення індивідуальних бесід з учнями пільгового контингенту по результатам діагностики Лютий Психолог школи Бесіда з учнями
10 Написання аналітичної довідки про результати роботи з учнями пільгового контингенту Лютий Психолог школи Аналітична довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ  8

Контрольно- аналітична діяльність адміністрації школи

   Основні завдання:

 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям;
 • підвищення рівня професійної майстерності учителя;
 • створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації;
 • виконання рекомендацій педрад, нарад при директорі, перевірок міського управління освіти;
 • удосконалення НВП, впровадження інноваційних засобів навчання.

 

8.1. Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень

з/п

Зміст роботи Відповідальний,

 

Терміни Відм. про викон
1 На нарадах при директорові заслуховувати відповідальних про виконання прийнятих рішень Директор 2 рази в місяць
2 Підводити підсумки роботи школи за семестр та за рік з кожного розділу річного плану Директор, ЗДВНР Січень, червень
3 Проаналізувати виконання річного плану роботи школи та спланувати заходи щодо реалізації зауважень та пропозицій Директор

 

Червень

8.2. Контроль за веденням документації

з/п

Види документації Відповідальний Контроль
1 сем. 2 сем.
1 Навчальні плани Величко К.І. 09
2 Календарне планування Величко К.І. 09 01
3 Плани виховної роботи Ніженець І.В. 09 01
4  Зошити: Величко К.І. Протягом року
з української мови Величко К.І. 12 04
з зарубіжної  літератури Величко К.І. 12 04
з математики Величко К.І. 10 03
з іноземної  мови Величко К.І. 12 04
початкові класи Величко К.І. 12 05
Протоколи  засідань ШМО Величко К.І. 01
5 Класні журнали: Величко К.І. Протягом року
1-4 кл. Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

5-7кл. Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

8-9 кл.

 

Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

10-11 кл. Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

6 Журнали гурткової роботи Ніженець І.В. 09 04
7 Щоденники учнів Величко К.І. 10 03
8 Книги наказів Величко К.І. 03
9 Атестаційні матеріали Величко К.І. 10 04
10 Книги внутрішнього. контролю Білик С.М.,

Величко К.І., Ніженець І.В.

01
11 Документами з ОП та ТБ Величко К.І. 12 03
12 Протоколи батьківських зборів Ніженець І.В. 12 04
13 Алфавітна книга Секретар-діловод 09 06
14 Особові справи вчителів та учнів Секретар-діловод 09 06
15 Контрольно-візитаційна книга Білик С.М., 03
16 Інвентарна книга бібл. фонду Топчій В.І. 10 06
17 Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Секретар-діловод 02
18 Поурочні плани Директор,

заст. директора

10, 12 02, 04
29 Номенклатура справ Секретар-діловод 01
20 Статистичні звіти Директор,

заст. директора

09,10

 

06

8.3. Контроль за рівнем навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів

№ з/п Зміст роботи Терміни Відповідальний Викон.
1 Провести діагностику вихованості учнів Жовтень-листопад  

 

2 Тематичний контроль «Дотримання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду школяра» Грудень Ніженець І.В.

 

3 Контроль за відвідуванням школи учнями 1—11-х класів та учнями, схильними до девіантної поведінки Протягом

року

Ніженець І.В.

 

4 Контроль відвідування батьками загально-шкільних та класних батьківських зборів Протягом

року

Ніженець І.В.

 

5 Скласти та затвердити графік тематичних оцінювань учнів на I та II семестри Вересень

Січень

Величко К.І.
6 Провести зрізи навчальних досягнень в 4-х, 9-х, 11-х класах з основних предметів інваріантної частини Грудень

Травень

Величко К.І.
7 Перевірити та проаналізувати техніку читання та обчислювальні навички в учнів початкової школи Травень Величко К.І.
8 Перевірити відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державних програм у 7-х класах Травень Величко К.І.

 

                                                              8.4. Контроль за навчально-виховним процесом

 • 8.4.1.Комплексні та тематичні перевірки викладання предметів

                       Перспективний план-графік вивчення стану викладання  навчальних предметів на 2017 – 2022 рр.

№ п/п Навчальний предмет Прогнозовані терміни вивчення за навчальними роками
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
1 Початкові класи
2 Українська мова
3 Зарубіжна і українська література
4 Іноземна мова
5 Математика
6 Інформатика
7 Історія
8 Правознавство, людина і світ, основи економіки
9 Географія
10 Біологія
11 Фізика, астрономія
12 Хімія
13 Музичне мистецтво
14 Образотворче мистецтво
15 Фізична культура
16 Захист Вітчизни
17 Основи здоров’я
18 Трудове навчання
19 Факультативи, курси за вибором
20 Російська мова

 

Графік проведення предметних тижнів на 2018-2019 н.р.

з/п

Місяць Дата Предмет Відповідальні Відмітка про вик.
1 Вересень 03.09-07.09 Тиждень безпеки дорожнього руху Бугайов В.Г., класоводи
11.09.-15.09 Олімпійський день Полтава М.П.
2 Жовтень 16.10 – 19.10 Біологія Мошкова Г.В., Удовиченко В.О.
26.10-25.12 Шкільні предметні олімпіади, МАН Вчителі предметники
3  

Листопад

22.10 -26.10 ОБЖД Бугайов В.Г., класоводи
26.11-30.11 Історія Бірченко О.П., Максименко М.В.
4 Грудень 03.12 – 07.12 Основи ЗВ Кравченко А.В.
10.12-14.12 Правознавство Максименко М.В.
17.12 -21.12 Іноземна мова Синенко Л.Г.
5 Лютий 04.02 – 08.02 Зарубіжна література Курмашова Л. І.
18.02 – 22.02 Українська мова Москаленко В.В.,  Трофімюк О.М.
25.02 – 01.03 Естетичне виховання Свинаревська В.В., Ніженець І.В.
6 Березень 05.03– 07.03 Українська література Трофімюк О.М., Москаленко В.В.
11.03-15.03 Математика

 

Пащенко Л.А., Нагорний В.К.

Педченко Н.М.

 

 

7 Квітень 01.04-05.04 Хімія Мошкова Г.В.
08.04 – 12.04 Фізика Педченко Н.М.
15.04 – 19.04 Географія Удовиченко В.О.

 

 

 

8.4.2. Здійснення тематичного контролю

з/п

Питання контролю  Термін Розгляд/вихідна документація Відповідальні Відм.

про викон.

1 Військово-патріотичне виховання учнів у школі Листопад Педрада, наказ Ніженець І.В.
2 Адаптація учнів        1 класу до навчання  у школі, 5 класу до навчання в основній школі Вересень – жовтень Нарада при директорові, інформація Практичний психолог
3 Про здійснення медико-педагогічного супроводу на уроках фізичної  культури Березень Нарада при директору Ярмоленко М.В. Довідка

 

8.4.3. Здійснення класно-узагальнюючого контролю

з/п

Питання контролю  Термін Розгляд/вихідна документація Відповідальні Відм.

про викон.

1 Перевірка навичок читання учнів 1-4 класів Травень Наказ, засідання методоб’єднання Величко К.І.
2 Виконання  навчальних програм з базових предметів Грудень

Травень

Наказ, наради при директорові Величко К.І.
3 Проведення контрольних робіт з предметів (за окремим планом) Упродовж навчального року Графік, інформація, протоколи предметних метод. об’єднань Величко К.І., керівники м/о
4 Проведення моніторингу  якості  організації навчально-виховного процесу (за окремиим планом) Упродовж навчального року Наради при директору,  графічне зображення результатів Величко К.І.

 

8.4.4. Оглядовий контроль

з/п

Питання контролю Термін Відповідальні Розгляд Вихідна документація Відм.

про викон

1 Підготовка школи до нового навчального року, організований  початок навч. року Серпень– вересень Білик С.М. Нарада при директору Наказ
2 Забезпеченість учнів підручниками, навчальною літературою Серпень-вересень Топчій В.І. Нарада при директору Інформація
3 Дотримання санітарно-гігієнічних норм, підсумки профілактичного медогляду Вересень Ярмоленко М.В. Нарада при директору Наказ
4 Організація харчування учнів у школі, питний режим Вересень, щомісячно Ярмоленко М.В. Педрада, нарада при директору Наказ
5 Контроль за відвідуванням навчальних занять, ведення відповідної  документації Щомісячно Величко К.І. Нарада при директору Інформація
6 Виконання Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів Постійно Адміністрація Нарада при директору
7 Ведення шкільної документації:
•         – класні журнали 1-11 класи факультативних занять, учнівські щоденники

•         календарне, поурочне планування

Щомісячно

 

 

Адміністрація

 

 

Нарада при директору
•         – дотримання єдиних орфографічних вимог (перевірка робочих зошитів учнів під час вивчення стану викладання предметів); Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

•         – перевірка зошитів для контрольних робіт Вересень, січень
•         – особові справи учнів 1-11 класів, алфавітної книги  

 

Класні керівники

 

М/о класних керівників
•         – виконання графіків тематичного оцінювання, контрольних, лабораторних , практичних робіт Протягом року

 

Величко К.І.

 

 

М/о предметні
8 Соціальний захист учнів (виконання Закону України «Про охорону дитинства») Протягом року Ніженець І.В. Нарада при директору, педрада
9 Робота з здібними і обдарованими учнями,  підготовка до участі в олімпіадах , конкурсах, турнірах , МАН. Аналіз результативності. Жовтень, березень Величко К.І. Методична рада, Нарада при директору, засідання м/о
10 Виконання Закону України «Про звернення громадян» 2 рази на рік Білик С.М. Нарада при директору, рада навч.закладу
11 Робота  з запобігання дитячого травматизму. Оформлення відповідальної документації Протягом року Ніженець І.В. Конференція, нарада при директору, засідання  м/о класних керівників, Наказ

 

 

 

 

12  Про профілактику  правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, СНІДу Вересень, грудень, травень Ніженець І.В. Педрада, нарада при директору, м/о класних керівників Наказ
13 Робота з Цивільного захисту  (за окремим планом) Квітень Величко К.І. Нарада при директору Наказ
14 Профорієнтаційна робота (за окремим планом) Березень Ніженець І.В. Нарада при директору Наказ
15 Контроль за виконанням попередніх рекомендацій, рішень Протягом року Ніженець І.В., Величко К.І. Педради Інформація
16 Контроль за організацією чергування у школі, дотримання графіків чергування, трудової дисципліни Постійно Ніженець І.В. Нарада при директору
17 Робота щодо проведення атестації педпрацівників Жовтень – квітень Білик С.М., Величко К.І. Атестаційна комісія Протоколи
18. Підсумки організації виховної роботи Травень Ніженець І.В. Нарада при директору Наказ
19 Організація методичної роботи Протягом року Білик С.М. Методична рада Накази, протоколи
20 Забезпечення  виконання законів України «Про засади мовної державної політики», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, ст. 53 Конституції України Протягом року Ніженець І.В. За планом педрад Наказ
21 Робота  із здібними та обдарованими учнями Протягом року Величко К.І. Засідання методичної ради Наказ
22 Позабюджетна діяльність у школі, зміцнення матеріально-технічної бази Протягом року Білик С.М. Звіти, рада навч. закладу Протокол
23 Організація  підготовки учнів 11класу до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні Протягом року Величко К.І. вчителі – предметники Нарада при директору
24 Організація роботи з підготовки до організованого закінчення навчального року Квітень- червень Величко К.І. Педрада, нарада при директору
25 Про підготовчу роботу з проведення військово-спортивного свята, присвяченого закінченню вивчення курсу Захист Вітчизни Квітень Кравченко А.В. Нарада при директору Наказ
26  Робота  соціально-психологічної служби Упродовж навчального року Адміністрація Нарада при директору Накази
27 Організація  фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи Упродовж навчального року Адміністрація Нарада при директору Накази

8.4.5. Здійснення персонального  контролю

Питання контролю Термін Відповідальні Розгляд Відм. про викон
1 Контроль за роботою вчителів, які атестуються Жовтень, березень, квітень Величко К.І. Атестаційна комісія
2 Контроль за роботою з усіх питань освітньої діяльності Упродовж навчального року Адміністрація Наради при директору

8.4.6. План проведення контрольних робіт  за завданнями адміністрації

№з/п Предмет Мета контролю Клас Дата Відповідальні Відм. про викон
1 Українська мова Стан викладання 5-11 Лютий Величко К.І.
2 Математика Стан викладання  

3-11

Жовтень-листопад Величко К.І.
3 Музичне і образотворче мистецтво,трудове навчання Стан викладання 5-11 Березень Величко К.І.

                     8.4.7. Контроль за виконанням нормативних і директивних документів

Назва документа Критерії Відповідальні,

термін

Де обговорюється
Конституція України

 

Виконання ст. 10 Конституції України. Робота класних керівників з учнями 1—11-х класів щодо вивчення Конституції України (виховні години, тематичні уроки), державних символів. Робота з правового виховання учнів Білик С.М.

Класні керівники

Протягом року

МО класних керівників
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Про мови»

 

Виконання зазначених документів.

Статистична звітність на початок навчального року.

Організація індивідуального навчання учнів, які потребують за станом здоров’я.

Зарахування учнів у 1, 10-ті класи.

Облік дітей в мікрорайоні школи.

Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Комплектація школи педкадрами на новий навчальний рік.

Впровадження індивідуального підходу до учнів спецгрупи, підготовчої групи на уроках фізкультури.

Організація харчування учнів у школі, надання пільгового харчування малозабезпеченим, дітям-сиротам.

Ведення шкільної документації державною мовою.

Виховання шанобливого ставлення в учнів до державних символів України.

Участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах.

Тематичні виставки у шкільній бібліотеці.

Виховні заходи.

 

 

 

 

 

 

 

ЗДНВР

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

На нарадах при директорові

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Впровадження Державного стандарту в 4-х та 7-х класах.

Контроль за дотриманням вимог нового Держстандарту в 1-3-х,5-6-х класах.

 Білик С.М.

Протягом року

Наради при директорові
Робота з батьками.

Атестація педпрацівників.

Підвищення рівня викладання предметів.

ЗДНВР

Протягом року

 

На нарадах при директорові

Розділ 9.

Робота з батьками, громадськістю

9.1. Робота з батьками, громадськістю

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про викон.
Серпень
1 Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників 29.08.18 Адміністрація школи
Вересень
1 День відкритих дверей для батьків загальношкільні батьківські збори 03.09.18 Адміністрація школи
2 Проведення консультацій з питань адаптації учнів 5-го, 10-го кл. 25.09.18 Адміністрація школи
3 Анкетування батьків першокласників з метою виявлення особи-востей та характеру протікання процесу адаптації дітей у школі 26.09.18 Шкільний психолог Анкети
4 Оформлення інформаційного стенду «Для вас, батьки» До 28.09. 18 Шкільний психолог
5   Заняття лекторію педагогічних знань Згідно планів кл. керівників Заступник з НВР
Жовтень
1 Проведення консультацій з питань адаптації учнів 5-го, 10-го класів 26.10.18 Адміністрація школи

Класні керівники

2 Проведення консультацій для батьків Адміністрація школи
3 Оновлення інформаційного стенду  «Для вас, батьки»

(нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання )

Протягом місяця Шкільний практичний психолог
Листопад
1 День відкритих дверей для батьків 15.11.18 Заступник з НВР
2 Класні батьківські збори
3 Заняття лекторію педагогічних знань
Грудень
1 Класні батьківські збори 14.12.19 Класні керівники
2 Проведення консультацій для батьків Заступник з НВР
3 Оновлення інформаційного стенду «Для вас, батьки»

( нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання )

Січень
1  Проведення консультацій для батьків 18.01.19 Адміністрація школи
2  Оновлення інформаційного стенду   «Для вас, батьки»

(нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання )

До 18.01.19 Заступник з НВР
Лютий
1 День відкритих дверей для батьків 15.02.19 Адміністрація школи
2 Класні батьківські збори Заступник з НВР
3 Заняття лекторію педагогічних знань Адміністрація школи
Березень
1 Проведення консультацій для батьків 22.03.19 Адміністраціяшколи
2 Оновлення інформаційного стенду  «Для вас, батьки»

(нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання)

Протягом місяця Заступник з НВР
Квітень
1 День відкритих дверей для батьків 18.04.19 Адміністраціяшколи
2 Загальношкільні та класні батьківські збори Заступник з НВР
3 Заняття лекторію педагогічних знань
Травень
1 Класні батьківські збори 16.05.19 Класні керівники
2 Збори батьків майбутніх першокласників 19.05.19 Вчителі початкових класів
3 Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників 09. 05.19 Вчителі початкових класів, практичний психолог
Червень
1 Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до шкільного навчання 03 – 07.06.19 Шкільний психолог

9.2. Педагогічна просвіта батьків

(робота шкільного практичного психолога  та класних керівників з батьками учнів)

Клас № з/п Тематика Дата Відповідальний
1 1 Ваша дитина стала першокласником Вересень Гринь К.В.
2 Адаптація першокласника Жовтень Гринь К.В.
3 Роль батьків у вихованні дитини Грудень Гринь К.В.
4 Як розуміти щастя дитини Березень Гринь К.В.
5 Відпочинок у нашій родині Травень Гринь К.В.
2 1 Як допомогти школяреві у навчанні Жовтень Христенко В.М.
2 Наші помилки у вихованні дітей Грудень Христенко В.М.
3 Виховання любові до природи Березень Христенко В.М.
4 Що допомагає і заважає розвитку таланту та розвитку здібностей Травень Христенко В.М.
3   1 Заохочування і покарання дітей у сім’ї Жовтень Дорогань Н.В.
2 Телебачення і діти Грудень Дорогань Н.В.
3 Єдність вимог сім’ї та школи Березень Дорогань Н.В.
4 Молодший шкільний вік і його особливості Травень Дорогань Н.В.
4 1 Режим дня – запорука успішного навчання Жовтень База Л.Г.
2 Діти та нові інформаційні технології Грудень База Л.Г.
3 Трудове виховання дитини в сім/ї Березень База Л.Г.
4 Підготовка до переходу до 5 класу. Адаптація дитини до нових умов навчання. Травень База Л.Г.
5 1 Психофізичні особливості 11-річної дитини Жовтень Зінченко Ю.М.
2 Здорові діти здорових батьків Грудень Зінченко Ю.М.
3 Як запобігти появі шкідливих звичок Березень Зінченко Ю.М.
4 Виховання бережливості та економії. Діти та сімейний бюджет Травень Зінченко Ю.М.
6 1 Що робить підлітка “важким”? Жовтень Педченко Н.М.
2 Статеве виховання школярів Грудень Педченко Н.М.
3 Дозвілля й відпочинок підлітка Березень Педченко Н.М.
4 Виховання в підлітків свідомого ставлення до навчання та його результатів Травень Педченко Н.М.
7 1 Взаємини підлітка й дорослого. Причини конфліктів, шляхи їх розв’язання Жовтень Курмашова Л.І.
2 Зовнішній вигляд: смак, стиль Грудень Курмашова Л.І.
3 Профілактика тютюнопаління серед неповнолітніх. Березень Курмашова Л.І.
4 Організація в сім’ї навчальної праці школяра. Допомога і контроль батьків, потреби в цьому Травень Курмашова Л.І.
8 1 Подружні конфлікти та проблеми дітей Жовтень Удовиченко В.О.
2 Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх Грудень Удовиченко В.О.
3 Підліток і закон. Виховання правової культури. Березень Удовиченко В.О.
4 Економічне виховання в сім’ї. Чи потрібні кишенькові гроші підлітку? Травень Удовиченко В.О.
9 1 Сучасні діти. Які вони є. Жовтень Дубовик С.І.
2 Дозвілля і відпочинок підлітків. Яким він є. Грудень Дубовик С.І.
3 Профілактика наркоманії серед неповнолітніх Березень Дубовик С.І.
4 Як допомогти дитині вибрати професію? Навчальні заклади області Квітень Дубовик С.І.
5 Як створити сприятливі умови підготовки до державної підсумкової атестації Травень Дубовик С.І.
10 1 Проблеми віку та їх вирішення Жовтень Свинаревська В.В.
2 Вільний час : корисно і цікаво Грудень Свинаревська В.В.
3 Економічне виховання в сім’ї. Бізнес і діти Березень Свинаревська В.В.
4 Чи комфортно вам разом : батьки й діти Травень Свинаревська В.В.
11 1 Підготовка старшокласників до сімейного життя Жовтень Бугайов В.Г.
2 Старшокласники. Інформаційний мінімум про СНІД Грудень Бугайов В.Г.
3 Плани випускників на майбутнє та позиція батьків Березень Бугайов В.Г.
4 Як створити сприятливі умови для підготовки до державної підсумкової атестації Травень Бугайов В.Г.

Розділ 10.

Фінансово-господарська діяльність

10.1. Зміцнення матеріально-технічної бази і господарська робота

№ п\п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний відм. про викон
Серпень
1 Перевірка готовності матеріально-технічної бази школи до нового навчального року 25 – 31.08.18

 

 

Дирекція школи

2 Призначення відповідальних за матеріальну базу навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу
3 Придбання миючих засобів Серпень Завгосп
4 Зняття показників з електро – та водолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
Вересень
1 Підготовка інвентарю для роботи по благоустрою школи Вересень Завгосп
2 Благоустрій пришкільної території Вересень Вчитель трудового навчання, завгосп  

 

 

 

 

3 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи Вересень Завгосп
4 Профілактичний огляд і заміна електроламп Завгосп
5 Зняття показників з електролічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
6 Перевірка, профілактика, підготовка до роботи газового обладнання Протягом місяця Завгосп
7 Аналіз використання енергоносіїв за ІІІ квартал Завгосп

директор

8 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу До 25.09 Завгосп
Жовтень
1 Інвентаризація матеріальних цінностей Жовтень
2 Додаткові заходи по утепленню школи перед початком опалювального сезону 1 – 16 жовтня Завгосп
3 Підготовка системи опалення Завгосп
4 Плановий профілактичний огляд споруд конструкцій школи, складання акту огляду Завгосп
5 Зняття показників з електролічильника, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
6 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 30.10 завгосп
7 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу До 25.10
Листопад
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи Протягом місяця Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильника, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Аналіз використання енергоносіїв за місяць 29 .11. 18

 

завгосп
5 Підготовка і здача   табеля використання робочого часу до 24.11.18 завгосп
Грудень
1 Шкільна операція « Прикрась ялинку» 25-28.12.18 Класні керівники
2 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Аналіз використання енергоносіїв за 2018 рік 29.12.18 Завгосп
5 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.12.18 завгосп
Січень
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Придбання миючих засобів Січень Завгосп
4 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
5 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 31.01.19 завгосп
6 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.01.19 завгосп
Лютий
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
3 Аналіз використання енергоносії за місяць 28.02. 18 завгосп
4 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу до 25.02. завгосп
Березень
1 Підготовка інвентарю для роботи по благоустрою школи Березень Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
5 Аналіз використання енергоносії за квартал до 31.03 Завгосп
6 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу до 25.03 Завгосп
Квітень
1 Організація робіт із прибирання території школи, пам”ятників Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
3 Аналіз використання енергоносіїв за місяць до 30.04 Завгосп
4 Плановий огляд споруд, конструкцій і приміщень школи, складання акту Протягом місяця Завгосп
5 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу до 25.04 Завгосп
6 Складання плану проведення ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року до 10.04 Завгосп
Травень
1 Зняття показників з електролічильників 22числа кожного місяця Завгосп
2 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 31.05 Завгосп
3 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу До 25.05 Завгосп
4 Підготовка до ремонтних робіт Протягом місяця Завгосп
5 Підготовка приміщень для роботи табору «Веселка» Протягом місяця Завгосп
Червень
1 Проведення поточного ремонту школи по підготовці установи до нового навчального року Червень серпень Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників 22 числа

кожного місяця

Завгосп
3 Аналіз використання енергоносіїв за квартал до 30.06 Завгосп

10.2.Фінансова діяльність школи

№      з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про викон.
Вересень
1 Тарифікація вчителів До 05.09.18 Директор
Жовтень
2 Інвентаризація продуктів харчування 19 – 23.10.18    Комісія
Листопад
3 Аналіз використання бюджетних коштів 27 .11.18 Голова батьківського комітету
Грудень
4 Інвентаризація продуктів харчування 29– 30.12.18 Комісія
Січень
5 Складання кошторису на 2018 фінансовий рік Голова батьківського комітету
6 Аналіз використання бюджетного кошторису за 2017 рік та використання енергоносіїв Голова батьківського комітету
Лютий
7 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів Голова батьківського комітету
8 Підготовка до ремонту школи Завгосп
9 Інвентаризація продуктів харчування 16.02.19 комісія
Березень
10 Аналіз використання бюджетних коштів 30.03.19 Голова батьківського комітету
Квітень
11 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів 30.04.19 Голова батьківського комітету
12 Підготовка до ремонту школи Протягом місяця Завгосп
Травень
13 Інвентаризація бібліотечного фонду
14 Інвентаризація продуктів харчування 30.05.19 Комісія
Червень
15 Проведення ремонтних робіт 29.06.19 Завгосп

Розділ 11.

 Очікувані результати

1 Покращення навчальних досягнень учнів.
2 Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
3 Удосконалення системи управління та контролю за НВП.
4 Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів та території школи.
5 Підвищення результативності ЗНО.
6 Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи техперсоналу
7 Проаналізувати та обговорити виконання річного плану в січні на нараді при директору та в травні 2019

року на педагогічній раді. Обговорити заходи річного плану роботи школи на наступний навчальний рік. Інформацію включити до річного звіту .