План роботи школи на 2019-2020 р.р.

Розділ 1.

Вступ

Діяльність педагогічного колективу Петрівсько – Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2018-2019 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України.

Адміністрацією школи проводилась робота щодо удосконалення навчально-виховного процесу. У 2018-2019 навчальному році мережа школи складала 11 класів (1-11 кл.), в яких навчалось 194 учнів. Середня наповнюваність класів по школі складала 17,5.  У школі навчалися діти з с. Ручки, с. Середняки, с. Венеславівка. Всі учні  мікрорайону школи були охоплені навчанням. У районі протягом останніх років реалізується програма «Шкільний автобус», на виконання якої всі діти, які проживають на відстані 3 км від навчального закладу, підвозяться до місця навчання і додому. Підвозом до школи було охоплено 33 учнів та 7 працівників школи  автотранспортом відділу освіти.

В закладі  створені всі умови для відвідування школи.

Питання навчання учнів вирішував педагогічний колектив школи, який нараховує 27 вчителів. 27 педагогів мають вищу професійну освіту.

Склад і кваліфікація педкадрів

                Кваліфікація                   Кількість                   Відсоток
чисельність педпрацівників 27 100
мають  повну вищу освіту 27 100
мають кваліфікаційну категорію:    
        вищу 21 75
першу 2 11
другу 1 3
спеціаліст 2 4
старших учителів 7 26
учителів-методистів 2 7
віком :    
 до 30 років                      1                    5
 до 40 років                      3                   11
 до 50 років                      7                   26
 до 60 років                     7                    26
 Понад 60 років                     8                    32

 

Результатом спільної діяльності учнів та вчителів стали навчальні досягнення за останні 5 років:

№ з/п Рівень знань 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019
1 Всього учнів 193 187 188 192 194
2 Високий 13 9 11 11 14
3 Достатній 83 81 79 68 71
4 Якісний показник 50 51 49 47 43

 

Державна підсумкова атестація

Загальна кількість учнів 9-го класу у 2018 -2019 навчальному році становила 15 осіб, із них складали ДПА – 15 учнів. Усі учні були допущені до проходження ДПА та пройшли її у встановлені терміни. Всього отримали документ про відповідний рівень освіти 15 випускників 9-го класу. Кількість випускників 11-го класу у минулому навчальному році склала 9 осіб.

 

Результати державної підсумкової атестації

Одним із актуальних завдань, яке дозволяє висвітлити кінцеві результати освітньої діяльності школи, є моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го та 11-го класів.

Наступні дві діаграми дають змогу провести аналіз навчальних досягнень випускників початкової школи у 2018-2019навчальному році.

 

Наступні діаграми описують розподіл відносної кількості дев’ятикласників за рівнями навчальних

досягнень з предметів, що виносились на ДПА у порівнянні за 5 років:

 

 

 

 

Наступні діаграми описують розподіл відносної кількості учнів 11-го класу за рівнями навчальних досягнень у 2018-2019 навчальному році.

 

 

 

 

ЗНО з української мови та літератури, математики, історії випускники школи проходили в травні 2019 року, ЗНО з інших предметів у червні у пунктах тестування. Результати ЗНО :

 

 

№ п/п Назва предмета Високий рівень,% Достатній рівень,% Середній рівень,% Початковий рівень,%
1 Українська мова 1-11 6-66 2-23
2 Математика 6-86 1-14
3 Історія   3-100
4 Біологія 2-50 2-50  
5        
6        
7 Географія   3-75 1-25

 

За результатами ЗНО 8 учнів навчаються у вузах ІІІ – ІV рівня акредитації. Моніторингові дослідження минулого року показали необхідність підвищення уваги до компетентності учителів щодо використання тестових технологій у навчальному процесі та, як наслідок, іноді низьку підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Одним із пріоритетних напрямків освіти є супровід роботи з обдарованою молоддю, турбота про її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.

Був поновлений банк даних про обдарованих дітей. Вчителі спланували власну діяльність з даною категорією учнів. У школі був проведений І етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін. За його результатами була сформована команда для участі у ІІ етапі олімпіад.

З метою виховання бережливого ставлення до книги, утвердження її статусу як джерела знань у освітньому процесі декілька років поспіль у школі проводиться Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Матеріали, що подаються на конкурс з кожним роком містять більш глибокий аналіз стану збереження підручників, дослідження щодо вивчення читацьких інтересів школярів, широко висвітлюється робота з батьками.

Результати  перевірки стану читання учнями програмової та художньої літератури показали, що бібліотекою користувалися 85% учнів школи. Кращими є читачі 2,3,4, 9 – 11 класів. Найменше послугами бібліотеки користувались учні 6 – 8 класів. Результати аналізу свідчать, що наразі продовжує залишатись гострою  проблема забезпечення шкільної бібліотеки навчальною літературою, зокрема, дитячою, підлітковою, юнацькою, творами класиків української літератури, творами зарубіжних письменників, науково-популярною літературою, енциклопедичними виданнями, літературою для позакласного читання.

Питання щодо забезпеченості учнів підручниками завжди було і є актуальним, оскільки неможливо отримувати повноцінну, якісну освіту без відповідної навчальної літератури. Ця література складає основну частину книжкового фонду шкільних бібліотек, а джерелом поповнення даного фонду залишається централізоване комплектування за рахунок коштів державного бюджету.

У 2018-2019 навчальному році учні 1-3 класів були забезпечені підручниками на 100 %, учні 5, 6, 8, 9-х класів забезпечені навчальними підручниками на 100 %, учні 10-11-х класів на 100 %, 4-7 класи – на 50 % новими підручниками.

Сьогодні в шкільній бібліотеці переважають застарілі  видання, продовжує бути гострою  проблема забезпечення літературою для програмного читання, сучасними довідковими виданнями, літературою з психолого – педагогічних питань, підручниками для розвивального та профільного навчання, періодичними виданнями як для вчителів, так і для учнів.

Важливим показником забезпечення навчально-виховного процесу комп’ютерною технікою є  в використанні 42 комп’ютери. Кількість учнів на один комп’ютер по школі становить – 4 учні.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності.

Станом на 01.09.2019 року у школі використовується 42 комп’ютери, з них в управлінській діяльності – 3 одиниці.

Школа  підключена до мережі бездротового Інтернету (швидкість 15Мб/с), що значно покращило його використання. Створені веб-сайти педагогів школи, працює електронна пошта.

Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом протягом року у вихованні:

 • розвиток системи позашкільної освіти;
 • виховання потреби здорового способу життя;
 • педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • управління процесом соціалізації учнів;
 • розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;
 • соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;
 • розвиток елементів державно-громадського управління;
 • орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 • оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;
 • активізація правового виховання;
 • розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні завдання:

 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;
 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Для реалізації цих завдань   був розроблений план виховної роботи  школи та окремі плани вихователів  та класних керівників.   Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно – патріотичне, громадянське, родинно-сімейне, правове, морально – етичне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні та обласні  заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми затвердженої Міністерством освіти і науки України  «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Управління закладом

У 2018-2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньо шкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньо шкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет.

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив школи    працював  над реалізацією проблеми з виховної роботи –  «Розвиток виховної системи в контексті самовизначення, самореалізації особистості учня».

Виховна робота з учнями здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти, програми. В школі створено основи виховної системи, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення. Виховна система продовжує бути відкритою. До неї включено управління освіти адміністрації Гадяцького району, управління у справах неповнолітніх адміністрації Гадяцького району, управління у справах сім’ї, молоді і спорту Гадяцького району, центру-соціальних служб для молоді, районний відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Наша освіта має повною мірою виконувати свою важливу місію прищеплення молодим поколінням загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, плекання їхніх патріотичних почуттів, допомагати усвідомити неприпустимість розмежування української спільноти за регіональною, етнічною, релігійною, соціально-політичною чи будь-якою іншою ознакою.

Виховна робота проводилась за 9 напрямками:

 • правове виховання;
 • військово – патріотичне виховання;
 • художньо – естетичне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • родинне виховання;
 • формування здорового способу життя, екологічне виховання;
 • трудове виховання і профорієнтація;
 • превентивне виховання і соціальний захист;
 • психолого-педагогічне.

У школі у 2018-2019 навчальному році працювало 11 класних керівників.

Зайнятість у позакласній діяльності учнів середньої та старшої школи складає 74 %. Кожний класний керівник складав  план проведення класних виховних годин.

Робота класних керівників

Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного Плану роботи школи. До Плану були внесені заходи  районного, шкільного рівнів, а також кожний класний керівник складав   план проведення класних виховних годин.

Кожен із напрямів  виховання  має певну програму, до якої входять різнопланові виховні заходи, серед яких  години спілкування, диспути, зустрічі з цікавими людьми, пізнавальні екскурсії, конкурси, інтелектуальні, спортивні ігри, спортивні змагання, конкурси та фестивалі художньої самодіяльності, розважальні програми.  Підсумки проведення виховних заходів висвітлено в наказах по школі:   наказ №222 від 27.12. 2018 «Про підсумки виховної  роботи за І семестр 2018– 2019 н. р», наказ №225 від 28.12. 2018 «Про підсумки  правовиховної  роботи за І семестр 2018 – 2019 н. р», наказ №46 від 27.05.2019 «Про підсумки виховної  роботи за 2018 – 2019 н. р», наказ №49 від 30.05.2019 «Про підсумки  національно-патріотичного та громадянського  виховання в школі за 2018 – 2019 н. р»,

Виховні заходи, проведені педагогами школи сприяли вихованню в учнів громадянської та національної свідомості, а саме:

 • перший урок «Я люблю свою країну» (1-4 кл.); «З Україною у серці» (5-8 кл); «Україна серед інших європейських націй» (9-11 кл);

до річниці визволення села від німецько-фашистських загарбників було проведено ряд заходів:

 • покладено квіти до пам’ятників і пам’ятних знаків;
 • проведено тематичні уроки «Народ пам’ятає, народ славить»;
 • організовано шкільну виставку квітів «Всі квіти – ветеранам»;
 • операцію «Пам’ятник» – упорядковано могили  загиблих воїнів та пам’ятників;
 • до Всесвітнього Дня Миру – флешмоб «Ми за мир!»;
 • до Дня українського козацтва – виховна година «Козацькі розваги»;
 • спортивні змагання «Естафета мужності;
 • виховний захід «Маріє, Діво благодатна»;
 • вшанування пам’яті та покладання квітів до могили загиблого учасника АТО Корнійка О.С;
 • виставка літератури, що присвячена подвигам захисників Вітчизни;
 • змагання зі стрільби «Влучний стрілець»;
 • учні 3-7 кл. взяли участь в акції “Лист герою”, “Малюнок на фронт”, роботи школярів передано у військовий комісаріат м. Гадяч;
 • до 100-річчя Василя Олександровича Сухомлинського – видатного педагога, публіциста, письменника, поета учні школи взяли участь у відеомарафоні, присвяченому ювіляру;
 • до Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій проведена година – реквієм «Жнива скорботи»;
 • до Дня Соборності та свободи України була проведена тематична виховна година для учнів 5 – 11 класів;
 • до Дня Збройних Сил України – спортивні змагання «А ми тую славу збережемо…» та виховна година: «Уклін всім, хто край свій боронить»;
 • до Дня Перемоги взяли участь в організації та відзначенні Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом в Європі:
 • упорядковано  могили  загиблих воїнів та пам’ятників;
 • виготовлено гірлянди до пам’ятників;
 • покладено квіти та гірлянди до пам’ятників і пам’ятних знаків;
 • до Міжнародного дня  рідної мови  долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності;
 • до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні – тематична лінійка «Вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні»;
 • до річниці Чорнобильської трагедії – виховна година «Серед чорного-чорного неба розцвіла чорна квітка полин»;
 • до Дня Європи та до Дня Вишиванки – флешмоб.

Тематичні лінійки проведені педагогами – організаторами:

 • «Хай буде мир на всій землі» до Міжнародного Дня миру;
 • «Хай вічно горить вогонь пам’яті» до Дня визволення села від німецько-фашистських загарбників;
 • «День Слави і Скорботи» до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників;

Протягом звітного періоду проведено ряд виховних заходів та занять самопідготовки. На високому науково-методичному  рівні проведено свята «Перший дзвоник», «День працівників освіти» (педагоги-організатори Дубовик С.І., Свинаревська В.В., кл. керівник 11 класу Бугайов В.Г.)  Високий  науково-методичний рівень при проведенні різнопланових виховних заходів показали такі вчителі та вихователі:

 • Курмашова Л.І («Душа летить із вирію за Гоголем», 7 кл.);
 • Гринь К.В.. ( «Прощавай, Букварику», 1 кл.);
 • Попова В.Г. (свято  «О, Святий Миколай, в гості до нас завітай!» та свято Весни, 1 кл.);
 • Кравченко Л.І. («Що таке краса і для чого вона потрібна», 2-4 кл.);
 • Христенко В.М. (свято для мам та бабусь «Берегині людського роду»);
 • Зінченко Ю.М. (свято-презентація «Ми вже п’ятикласники»);
 • Бугайов В.Г. (новорічний вечір «Новорічний каламбур»,11 кл.).

Загальним недоліком у роботі класних керівників є недостатньо високий рівень організації класних годин, що сприяє розвитку невихованості учнів. Слід зауважити, що в більшості випадків причина, яка лежить в основі девіантної поведінки учнів, – це відсутній або недостатній контроль з боку вчителів та батьків, неналагоджений зв’язок між школою та батьками. Саме виховання ввічливого ставлення до оточуючих, етична поведінка, здорові навички – це ті питання, які повинні розглядати класні керівники на класних годинах.

Адміністрація планує встановити дієвий персональний контроль за роботою класних керівників, які не у повній мірі виконували обов’язки по  здійсненню контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

У зв’язку з цим адміністрацією закладу сплановані виробничі та інструктивні наради з цих питань, батьківські збори та адміністративний контроль, само – та взаємоконтроль за відвідуванням учнями навчальних занять, виконанням п. 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2018-2019 навчального року у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок).

На кінець навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий:

Кількість учнів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку на початку і кінець року – 2(Рудич Н., Рудич Б.)

Кількість учнів на обліку в ВКМСД  на початку року – немає, на кінець року – немає.

Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

Плани індивідуальної роботи з учнями контрольованої групи були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди «Культура поведінки, «Відповідальність за правопорушення», «Дотримання шкільної етики», «Ні – шкідливим звичкам», «Компроміс – показник слабкості або зрілої особистості», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Паління не прикраса і не шарм ». У планах виховної роботи класних керівників та плані роботи  практичного психолога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю: кожного дня черговий учитель відмічає відсутніх на уроках, з цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

У бібліотеці підібрана література правової та правоосвітньої спрямованості.

Протягом року діти контрольованої групи залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

Для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і обдарувань, з метою превентивного виховання в школі створено мережу різноманітних гуртків, якими забезпечується розвиток  інтелектуальних, творчих та спортивних здібностей. В 2018-2019 навчальному році  працювали 4 гуртка.  Керівниками   призначено вчителів – предметників.   До проведення гурткової роботи на базі школи залучено працівників районної музичної школи (Авдєєва А.І.). Серед дітей користуються популярністю гуртки   «Вокальний» (керівник Свинаревська В.В.), спортивні гуртки «Футбол», «Волейбол», «Теніс» (керівник Полтава М.П.). Слід зазначити, що гуртковою роботою охоплено 74 % від загальної кількості учнів школи.

Правове виховання та профілактична робота в  школі  здійснюється як у процесі формування правових знань під час навчальної діяльності, так і в позаурочній та позакласній роботі.   Ефективною  є і робота шкільної  комісії з попередження правопорушень серед вихованців.

Важливою складовою частиною системи правової освіти та виховання є взаємодія педагогічного колективу школи з районною службою кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей Гадяцькою РДА, центру соціальних служб. Виховна діяльність превентивного напрямку  проходить згідно плану роботи школи. Традиційними стали зустрічі оперуповноважених КМСД з дітьми девіантної поведінки. Особлива увага приділяється дітям девіантної поведінки.   На цих вихованців складено психолого-педагогічні  характеристики, створено   картотеку, де зберігається вся інформація про цих учнів.  З метою  подальшої активізації профілактичної роботи  по попередженню протиправних дій, втеч та бродяжництва за учнями, що стоять на внутрішкільному обліку  закріплено педагогів-наставників.  Педагоги-наставники  проводять профілактичну діяльність відповідно до розроблених  планів   індивідуальної виховної  роботи. Поведінка вихованців фіксується  в  щоденниках  спостережень. Класні керівники слідкують за тим, щоб девіантні діти   приймали участь в загальношкільних виховних заходах, трудових десантах, відвідували заняття в творчих, предметних та спортивних гуртках.   Про результати роботи  педагоги-наставники звітують щомісяця заступнику директора з  виховної роботи.

Облік відвідування

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням учнями школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень. Згідно з річним планом роботи школи в грудні 2018 та травні 2019 року були проведені наради з контролю по відвідуванню школи учнями. На підсумковій нараді (травень 2019 року) узагальнювався досвід роботи вчителів, в чиїх класах ця проблема вирішується успішно.

Було встановлено наступне:

 • класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями школи;
 • у школі ведеться журнал контролю, де фіксуються відсутні учні за кожний день;
 • учні намагаються підтвердити пропуски документально.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків без поважних причин учнями стало значно менше. Це можна пояснити контактом класних керівників з батьками учнів, а також кропіткою роботою з учнями всього педагогічного колективу школи.

В школі проводиться робота щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку, які мешкають в  мікрорайоні школи.

В закладі організований постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Класним керівникам необхідно проводити постійну роботу з вивчення та неухильного виконання учнями правил внутрішкільного розпорядку, а МО класних керівників повинно приділяти цьому питанню першочергове значення.

Запобігання дитячого травматизму

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до статей 43, 50 Конституції України; Закону України «Про освіту», стаття 26; кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13; Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;т наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя.  Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров’я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2018-2019 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи. Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах., розроблялись пам’ятки.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2018-2019 н. р. проведено:

 • з 03.09.2018 р. по 07.09.2018 р. в кожному класі був проведений Єдиний день БДР та Тиждень БДР
 • з 20.05.2019 р. по 24.05.2019 р. кожному класі був проведений Єдиний урок з БДР у 1-10-х класах;
 • виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів дитячого травматизму;
 • у класних журналах 5-11-х класів згідно методичним рекомендаціям управління освіти адміністрації Гадяцького  району  відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;
 • організовано й проведено зустріч з начальником Гадяцького районного сектору МГУ ДСНС України в Полтавській області ДПРЧ Боровиком В.В. було проведено профілактичний інструктаж зі школярами. Фахівці Служби порятунку «101» ознайомили учнів з правилами поводження на льоду, з дотриманням техніки безпеки під час Новорічних свят та зимових канікул;
 • провідним інспектором Гадяцького РС ГУДСНС України в Полтавській області Лагутою Д.М. проведено бесіду про дотримання правил пожежної безпеки, правил користування вогнегасниками;
 • класними керівниками велись сторінки: «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики ВІЛ/СНІДу);
 • проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;
 • бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники та спеціальний журнал.

У навчальному плані на 2018-2019 навчальний рік передбачено обов’язкове вивчення предмету «Основи здоров’я».

За 2018-2019 навчальний рік травмування під час навчально-виховного процесу не було.

У 2018-2019 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Організація учнівського самоврядування

Важливим завданням українського суспільства на шляху до розбудови демократичної держави є виховання громадянина, який виявляє готовність та бере участь у житті своєї громади. Зміцнення демократичних засад в освіті неможливе без розвитку учнівського самоврядування.

У 2018-2019 навчальному році виховна робота школи була спрямована на вдосконалення роботи шкільної молодіжної організації «Берегиня». До складу організації входять учні 5-11-х класів. Розвиток «Берегині» в 2018-2019 н. р. здійснювався на зацікавленості й ініціативі активістів, які змогли налагодити роботу шкільного самоврядування.

Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів. Згідно до Положення,  з метою демократизації управління школою,   у вересні  2018 року   на  загально шкільних  учнівських   зборах    були сформовані органи учнівського самоврядування.  Це дало змогу організувати змагання між класними колективами,  залучити  учнів до різноманітних видів діяльності школи, управління справами колективу. Робота дітей в центрах учнівського самоврядування сприяла вихованню почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму.

З початку навчального року центри учнівського самоврядування проводили    роботу по  налагодженню дисципліни учнів, організації чергування по школі, проводили рейди по перевірці санітарного стану класних кімнат, збереження підручників, ведення зошитів та щоденників, стан відвідування уроків, стан дотримання вимог щодо шкільного одягу.

Рада учнівського самоврядування бере участь у підготовці і проведенні всіх шкільних заходів: сформовано  святкову концертну  програму до Дня працівників освіти.,   конкурс композицій з природного матеріалу «Дари осені».   Шкільна рада взяла під свій контроль організацію та   проведення програми до Дня Святого Миколая, Новорічного свята, 8 Березня.     Проводилися  тематичні лінійки, на яких учні знайомилися з новими повідомленнями, цікавими фактами:

Роботу центрів учнівського самоврядування  направляють  консультанти: Величко К.І., Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Педагоги надають вихованцям допомогу при  складанні планів роботи та організації  різноманітних конкурсів, рейдів. Вдало координує роботу всіх центрів учнівського самоврядування педагог-організатор Свинаревська В.В.

В учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

У 2019-2020 навчальному році педагогам-організаторам необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування «Берегиня» в навчальному закладі, разом з лідерами «Нове покоління» спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля школярів.

Організація фізичного виховання

Велика увага в  школі приділяється фізичному вихованню, яке має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров’я українського суспільства без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи. Тому для наших учнів  створено спортивні секції з волейболу, футболу, тенісу. В школі постійно проходять різноманітні спортивні змагання:

 • Проведено Олімпійський урок.
 • Рухливі ігри та естафети під девізом: «Сильні, сміливі, спритні».
 • Турнір по міні-футболу серед хлопців 5-8 класів, присвячений  Дню фізичної культури і спорту.
 • Відбіркові шкільні змагання по кросу серед учнів 5-11 класів.
 • Шкільні змагання по міні-футболу серед дівчат 5-11 класів.
 • Першість Петрівсько – Роменського ЗЗСО І-ІІІ ст. по міні-футболу серед юнаків.
 • Шкільний шаховий турнір серед юнаків 5-11 класів.
 • Шкільний шаховий турнір серед дівчат 5-11 класів.
 • Особиста першість школи по настільному тенісу серед хлопців 5-11 кл.
 • Особиста першість школи по настільному тенісу серед дівчат 5-11 класів.
 • Командна першість школи по настільному тенісу серед учнів 5-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед хлопців 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед юнаків 8-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 8-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед хлопців 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 5-7 класів.
 • Першість школи по волейболу серед юнаків 8-11 класів.
 • Першість школи по волейболу серед дівчат 8-11 класів.
 • Турнір по футзалу серед хлопців 5-7кл., 8-11 кл.
 • Відбіркові шкільні змагання по настільному тенісу серед учнів 5-11 кл.
 • Легкоатлетичні змагання серед учнів 5 кл.
 • Відбіркові змагання по легкоатлетичному чотириборству «Дружба» 5-7 кл.
 • Учні постійно нагороджувалися грамотами на робочих лінійках.

Наші досягнення в районі

 • ІІ місце у легкоатлетичному кросі;
 • ІІІ місце у районній Спартакіаді школярів з шахів;
 • І місце у районній Спартакіаді школярів з настільного тенісу;
 • ІІІ місце у зональному міні – футбольному турнірі серед хлопців;
 • ІІІ місце у районній Спартакіаді по міні – футболу серед дівчат;
 • І місце у фіналі районних змагань з волейболу серед хлопців;
 • І місце у фіналі районних змагань з волейболу серед дівчат;
 • І місце у районних змагань з волейболу серед дівчат на кубок «Небесної Сотні»
 • До Дня Захисника України та Дня Українського козацтва команда школи взяла участь у районних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї та зайняла почесне І місце.

Формування здорового способу життя

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

Саме з метою формування  гігієнічних  навичок  і  засад  здорового  способу  життя у школі проводилися такі заходи:

до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом проведено виховний захід на тему: «Ми – проти СНІду»;

– на виконання спільного наказу Департаменту охорони здоров’я та Департаменту освіти та науки «Про організацію та проведення навчальних циклів з формування здорового способу життя “Разом до здоров’я” у закладах загальної середньої освіти області в 2018 – 2019 н.р.» лікарем Петрівсько – Роменської ЗП-СЛ Тихонович Ю.І. для учнів школи проведено заняття на тему: «Надання першої медичної допомоги при невідкладних станах»;

до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом проведено флешмоб «Скажемо СНІДу – «Ні!» .

Учні захищали честь школи у районному фестивалі – «Здоровий спосіб життя» і здобули І місце.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Всі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителю     «Основ здоров’я» Бугайов В.Г. необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо).

Саме тому головним задавданням педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової активності. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості.

Особливу увагу було приділено організації навчання учнів початкової школи, учнів з послабленим здоров’ям. Для учнів з послабленим здоров’ям організовані заняття в підготовчій групі.

Оздоровлення учнів

З метою  реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про  організаційне і фінансове забезпечення  відпочинку і оздоровлення дітей в Україні» в червні було організовано оздоровлення учнів. Залучення  школярів  до  змістовного  літнього  відпочинку  та  оздоровлення є  важливою  складовою  збереження  і  відновлення  здоров’я  учнівської  молоді. У 2018 році  в пришкільному таборі «Веселка» було оздоровлено 55 учнів. Протягом  зміни  працювало 4  загони,  всі   вихователі організували  цікаве дозвілля  учнів,  були  проведені   екскурсії, конкурси, змагання.

Запропоновані і проведені форми оздоровлення учнів мали багато  позитивних  відгуків з боку батьків і дітей, тому вони будуть продовжені і надалі.

Згідно Плану роботи школи та плану проведення навчальних екскурсій, з метою вивчення історії української архітектури і побуту Наддніпрянщини, учні здійснили екскурсії до столиці України м. Києва, до м. Львова, до м. Гадяча, до м. Харкова,  де ознайомилися з історичним минулим.

Ряд заходів, проведених з  національно-патріотичного та громадянського виховання, були висвітлені у ЗМІ (на офіційних сайтах відділу освіти та школи).

Співпраця з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань: оптимальне формування мережі навчальних закладів; зміцнення матеріально-технічної бази; забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя; реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Тому в школі протягом навчального року адміністрацією та класними керівниками була проведена певна робота з батьками: відвідували сім’ї вдома, складали акти обстеження житлово-побутових умов сім’ї; проведені класні та загальношкільні батьківські збори; тримався зв’язок з батьками через щоденник; залучалися до участі в проведенні ремонтних робіт; працював батьківський комітет, до складу якого входять батьки учнів.

Батьків залучали до підготовки й проведення класних та загальношкільних форм виховної діяльності.

 • У грудні та березні відбулися батьківські конференції «Сім’я і школа – дві руки, на які опирається дитина» та «Веселковий передзвін», на яких  директор школи Білик С.М. зробила підсумки роботи за І та ІІ семестри, ознайомила з нововведеннями, пов’язаними з новим Законом України «Про освіту».
 • До Міжнародного Дня сім’ї в 15.05.2019 року було організовано фотовиставку «Моя родина».
 • До Дня Матері проведено тематичну лінійку.

Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в роботі формування відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальношкільних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків. Деякі батьки мало цікавляться успішністю та поведінкою та станом здоров’я своїх дітей.

Класним керівникам необхідно частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Соціальний захист учнів

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися: дітей під опікою – 3; дітей-інвалідів -1; багатодітних сімей – 11, (дітей – 20); дітей із неповних сімей – 34;  малозабезпечених сімей – 12, (дітей – 18); учнів, схильних до правопорушень – 1; учнів із девіантною поведінкою – 2; творчо обдарованих дітей – 24.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   було проведено обстеження житлово – побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у вересні складено акти обстеження.

Усі діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999 р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999 р.

До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

Влітку дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення в літніх пришкільних та позаміських оздоровчих таборах.

На підставі вищезазначеного виховну роботу  Петрівсько – Роменської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів можна вважати здійсненою на достатньому рівні. Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в  роботі формування  відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальношкільних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків окремих  класів. Деякі батьки мало цікавляться успішністю, поведінкою та станом здоров’я своїх дітей. Бажано, щоб надалі батьки більше співпрацювали зі школою, як у зацікавленні результатів збереження здоров’я, успішності та поведінки, так і в залученні їх позакласних та позашкільних формах діяльності. Залишається проблемним питанням пропуски навчальних занять без поважних причин, а також зовнішній вигляд учня.

Класним керівникам – частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва школи та сім’ї.

Пріоритетним напрямком буде виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів війни, дітей війни, сприяння формування в учнів високих морально-психологічних якостей: мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості.

Плануючи роботу на  новий навчальний рік особливу увагу треба зосередити на таких питаннях:

 • посилення контролю щодо дисципліни;
 • формування здорового способу життя;
 • зв’язок з батьками;
 • активізувати роботу із здібними та обдарованими учнями;
 • продовжувати роботу щодо профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Виховний процес – надзвичайно складний. Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв’язок впливів родини, учителя, соціальних об’єктів, довкілля.

Тому вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх об’єктів виховного процесу.

Методична робота

Методична  робота в закладі   являє собою ціліс­ну, створену на  досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Методична робота в  закладі здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі.

Педагогічний колектив  закладу  працював над на­уково-методичною проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова росту вчителя ,розвитку здібностей учнів»(2-й рік навчання).

У контексті науково-методичної роботи реалі­зується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування.

Цілеспрямована робота педагогічного колекти­ву над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспектив­ного педагогічного досвіду. Досвід учителів, які мають власні методичні розробки, узагальнено на рівні школи,  району.

У 2018-2019 навчальному році методична робота передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів учителів, їх психолого – педагогічної підготовки і була спрямована на рішення трьох основних питань: інноваційний розвиток школи, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя.

Робота над загальношкільною  науково – методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загально-методичному, психолого – педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) –  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2018– 2019  навчальний рік.

Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • Підсумки результативності роботи методичної ради в 2018/2019 н. р.
 • Основні напрямки методичної роботи у 2018/2019 н. р.
 • Затвердження планів роботи шкільних методоб’єднань на 2018/2019 н. р.
 • Організація оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Яким я уявляю сучасний урок.
 • Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя.

Протягом 2018-2019 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань: учителів гуманітарного циклу , початкових класів, природничо-математичних дисциплін, класних керівників, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань  було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної  науково-методичної проблеми. Кожне з них  провели по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018 – 2019 н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями   були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета.

Протягом  року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

 • У рамках вивчення і реалізації ІІ етапу науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради:
 • Концепція Нової Української школи-перші кроки реалізації;
 • Раціональне використання обладнання та унаочнення навчальних кабінетів на уроках і в позаурочний час;
 • Підвищення рівня пізнавальної мотивації учнів шляхом використання інформаційно – комунікативних та інноваційних технологій навчання;
 • Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні як один із чинників подолання неуспішності.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується  комп’ютерна техніка, «Інтернет» під час проведення уроків з різних предметів. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

Реалізація основних напрямів методичної ро­боти (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підви­щила якість освіти.

У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у школі встанов­лено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформова­но почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні.

Протягом 2018-2019 навчального року  згідно графіку курсову перепідготовку пройшли: Білик С.М.- учитель української мови та літератури, Курмашова Л.І. – учитель зарубіжної літератури, Дубовик С.І.- учитель трудового навчання  та інформатики, педагог-організатор, Нагорний В.К.- вчитель  математики, Зінченко Ю.М.- вчитель інформатики, База Л.Г., Гринь К.В., Христенко  В.М.- вчителі початкових класів.

Атестація: Трофімюк О.М. (вчитель української мови та літератури) – на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «старший учитель», Зінченко Ю.М. (вчитель інформатики) – на присвоєння І кваліфікаційної категорії, Дубовик С.І. ( педагог-організатор) – на присвоєння І кваліфікаційної категорії.

Основний критерій визначення ефективності методичної робо­ти — результативність навчально-виховного процесу.У школі практикується  поєднання індивідуальної  самоосвітньої  діяльності із колективними, груповими формами роботи.

Педагогічні працівники школи задіяні в роботі районних методичних об’єднань: Свинаревська В.В., Дорогань Н.В.

Учитель географії Удовиченко В.О. брала участь у заочному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», учитель англійської мови Синенко Л.Г. – учасник  конкурсу  «вчитель –інноватор ».

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад (27 призерів – олімпіад; 11- конкурсів; 4 – МАН).

У 2018–2019 навчальному році учні  школи взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2019»-25 учнів  , Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер – 2018» – 8 учнів, українознавчій грі «Соняшник » -14 учнів, Всеукраїнському  конкурсі «Патріот» -13 учнів.

Висновки:

 • ефективність управління методичною робо­тою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підняти й під­тримувати на достатньому рівні мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;
 • методична робота спланована на вирішення  запланованих завдань і зорієнтована на конкрет­ні результати;
 • у школі панує творча атмосфера.

  Позитивні тенденції:

 • методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;
 • активізація роботи із впровадження в прак­тику особистісно – орієнтованих та сучасних технологій.

      Проблеми:

 • організація науково-дослідної роботи;
 • розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів та публікація передового досвіду.

Шляхи   вирішення     проблем:

 • залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;
 • посилення уваги до формування методологіч­ної культури й нового професійного;
 • мислення вчи­телів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.
 • Виходячи з вищезазначеного та з метою удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів

Основні завдання школи на 2019 – 2020 навчальний рік:

 • Забезпечення якісної доступної освіти для всіх дітей мікрорайону школи, забезпечення повного охоплення учнівської молоді загальною середньою освітою.
 • Збереження здоров’я учнів, формування навичок здорового способу життя.
 • Забезпечення якісного проведення кожного уроку, як основної форми навчально-виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізацію принципів справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Створення в школі оптимальних умов для навчання та виховання обдарованих дітей, підготовки переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, МАН, турнірів.
 • Працювати над укомплектуванням школи кадрами тільки з відповідною фаховою вищою освітою.
 • Продовження та удосконалення практики проведення моніторингових досліджень, кожен учитель має вдосконалити заходи з покращення викладання предмета на основі аналізу реального стану навченості учнів;
 • Підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Подальше забезпечення підвозу учнів до місця навчання та вчителів до роботи і в зворотному напрямі.
 • Вдосконалення методики проведення індивідуально-групових консультацій з предметів, факультативів та курсів за вибором.
 • Вдосконалювати внутрішкільну методичну роботу.
 • Підвищення ефективності роботи з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх шляхом налагодження тісної взаємодії з відповідними службами: правоохоронними органами, медиками та батьківською громадськістю.
 • Забезпечення процесу соціально-психологічного супроводу навчання та виховання дітей пільгових категорій;
 • Здійснення запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань, автоматизацію управління. Забезпечення дієвого функціонування мережі Інтернет;
 • Посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.
 • Забезпечення соціального захисту педагогічних працівників, їх морального і матеріального заохочення.
 • Збільшення відсотка охоплення учнів позашкільною освітою у позашкільних навчальних закладах району.
 • Зміцнення матеріально-технічної бази школи (ремонт будівель та комунікацій, оновлення шкільних меблів, придбання засобів навчання, спортивного інвентарю та обладнання, комп’ютерної та оргтехніки).
 • Формування здоров’язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнення позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя.
 • Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програм «Спорт протягом життя».
 • Подальше впровадження в навчально-виховному процесі Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів школи.

Розділ 2

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України,

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

2.1. Забезпечення організованого початку навчального року

№ з/п  

Зміст роботи

Термін Відповідальний Форма

узагальнення

Управл.рішення Відм.

про викон

1 Взяти участь в огляді готовності навчальних закладів Гадяцького району до 2019-2020

навчального року

Серпень Директор   Наказ  
2 Організувати та провести  серпневу педагогічну раду, взяти участь у районних серпневих  заходах: районній серпневій педагогічній конференції та районних методичних об’єднаннях Серпень Директор Протокол Наказ  
3 Довести до відома педагогічних працівників школи інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, інші науково-методичні матеріали щодо організа-ції та методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 2019-2020 навчальному році. До 31.08.19 Директор Протокол наради при директору    
4 Провести у школі на загальних зборах педагогічних працівників за участю представників батьківських комітетів, ради школи звітування керівника про виконану за рік роботу, у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на спеціальні рахунки школи До 30.06.19 Директор Протокол,

звіт

   
5 Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки школи до початку  2019-2020 навч. року До 01.08.19 Директор Акт    
6 Завершити підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період, вжити заходів до виконання програм з енергозбереження. До

25.08. 19

Завгосп План    
7 Надати оперативну інформацію про організований початок 2018-2019 навчального року до відділу освіти 01.09. 19 Заступник з НВР Звіт    
8 Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій школи у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Протягом  року Завгосп Наказ    
9 Спільно з відповідними органами охорони здоров’я сприяти проведенню профілактичних медичних оглядів дітей та учнів. До

01.09. 19

Заступник з НВР Довідки Наказ  
  10 Завершити організований набір учнів до 1-го та 10-го класів До

31.08. 19

Директор Заяви Наказ  
11 Забезпечити  необхідні умови для навчання учнів молодших класів Протягом року Вчителі Звіт    
12 Установити  що денний контроль за відвідуванням учнями школи Протягом року Заступник з НВР Книга обліку відвід. Наказ  
13 Забезпечити  урочисте проведення Дня знань 01.09.19 Директор Сценарій    
14 Забезпечити належний аналіз подальшого навчання і працевлаштування учнів 9-го і 11-го класів До

01.09. 19

Заступник з НВР Звіт    
15 Завершити комплектування мережі гуртків у школі До 15.09.19 Заступник з НВР Графік роботи Наказ  
16 Укомплектувати школу  педагогічними кадрами згідно з штатно-посадовим розписом.

Провести розподіл тижневого навантаження вчителів.

До 01.09.19 Директор Тарифікація Наказ  
17 Інформувати відділ освіти щодо к-ті працівників і учнів, що потребують підвозу До 25.08.19 Директор Звіт Наказ  
18 Оперативно забезпечити доставку підручників у школу та їх розподіл між учнями Липень-вересень Бібліотекар      
19 Забезпечити охоплення всіх дітей навчанням Протягом року Вчителі Звіт Наказ  
20 Затвердити робочий навчальний план школи на 2018 -2019 навчальний рік До 31.08.19 Директор      
21 Провести облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи з метою залучення всіх до навчання До 31.08.19 Заступник з НВР Списки Наказ  
22 Поновити картотеку дітей пільгових категорій До 15.09.19 Заступник з НВР Списки    
23 Оформити документацію:

алфавітну книгу; особові справи учнів;  класні журнали,

списки обліку учнівських контингентів

До 29.09.19 Директор      
24 Скласти розклад уроків, факультативів гуртків, індивідуально-групових занять До

01.0919

Заступник з НВР Розклад    
25 Скласти  календарно-тематичні плани з основ наук До

08.09.19

Заступник з НВР  Плани    
26 Скласти графік чергування учнів та вчителів по школі До

05.09.19

Педагоги -організатори Графік    
27 Затвердити плани роботи класних керівників, роботи предметних гуртків, гуртків за інтересами До

08.09.19

Заступник з НВР Плани    
28 Вивчити з педагогічним та учнівським колективами правила безпеки життєдіяльності До

05.09.19

Класні керівники Журнали реєстрації    
29 Ознайомити учнів з планом евакуації на випадок тривоги та навчань До

05.09.19

Класні керівники      
30 Ознайомити весь колектив школи з Правилами внутрішкільного трудового розпорядку До

05.09.19

Директор, кл.керівники      
31 Організувати підвіз учнів Протягом року Адміністрація Наказ по школі    

2.2.  Здобуття учнями школи повної загальної середньої освіти

№ з/п  

Зміст роботи

Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Управлінське рішення Відмітка про

викон.

1 Укомплектувати учнями 1-й клас згідно заяв батьків До 01.09.19 Директор   Наказ  
2 Укомплектувати учнями 10 клас згідно поданих заяв До 01.09.19 Директор   Наказ  
3 Організувати загально шкільний облік відвідування учнями школи Протягом  року Заступник з НВР   Книга заступника  
4 Організувати щоденний контроль за відвідуванням учнями школи, які навчаються на низькому рівні та з девіантною поведінкою Протягом  року Класні  керівники      
5 Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей з малозабезпечених сімей Протягом  року Класні керівники   Наказ  
6 Забезпечити усіх учнів школи гарячим харчуванням З 01.09.19 Батьки, повар   Наказ  
7 Забезпечити усіх учнів школи гарячим харчуванням З  01.09.19 -29.09.20 Батьки, повар

 

  Наказ  
8 Проводити профілактичну роботу щодо попередження правопорушень серед учнів Протягом  року Класні  керівники   Наказ  
9 Систематично згідно плану проводити класні та загально шкільні батьківські збори . Забезпечити роботу лекторію для батьків на педагогічну тематику Протягом  року Кл. керівн.,

заступник з НВР

 Протокол    
10 Забезпечити вчасну видачу учням 9 класу свідоцтв про базову середню освіту Червень Директор Наказ Наказ  
11 Забезпечити вчасну видачу учням 11 класу атестатів про повну середню освіту Травень Директор Наказ Наказ  
12 Скласти уточнені списки обліку шкільних контингентів До

08.09.19

Заступник з НВР Списки    
13 Здійснити аналіз роботи по охопленню навчанням дітей в мікрорайоні Листопад Заступник з НВР Звіт Наказ  
14 Складати і здавати до відділу освіти статистичні звіти щодо охоплення навчанням дітей Щоквартально Заступник директора з НВР Звіт    
15 Вчасно здавати звіт ЗНЗ-1 До 05.09 Заступник з НВР Звіт    
16 Видати наказ про закріплення території обслуговування за працівниками школи та проведення обліку дітей і підлітків і призначити відповідального адміністратора Серпень Директор   Наказ  

 

2.3. Забезпечення організованого закінчення навчального року

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Вжити усіх необхідних заходів з питань організованого закінчення 2019-2020 навчального року, проведення  державної підсумкової атестації у випускних класах початкової, основної та старшої школи. Квітень-червень Адміністрація   Наказ  
2 Встановити неухильний контроль за дотриманням чинних нормативних документів Міністерства освіти освіти і  науки України, відділу освіти і наук держав-ної адміністрації та  відділу освіти Гадяцької РДА з питань організованого закінчення поточного навч. року та проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів. Квітень-червень Адміністрація      
3 Здійснювати  контроль за роботою педагогічного колективу з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти. До 25.05.19 Адміністрація   Наказ  
4 Встановити контроль з питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-го класу балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови, українського читання, математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію До 27.05.19 Заступник директора з НВР Звіт    
5 Своєчасно надавати до відділу освіти інформаційні матеріали відповідно до переліку  встановленого наказом відділу освіти Травень-червень Адміністрація Звіти    
6 Забезпечити організоване закінчення навчальних занять і виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів робочих навчальних планів. Травень Адміністрація, вчителі   Наказ  
7 Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики:

–    для учнів 1-4-х класів початкової школи  не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин                                                                                                                                  з 31.05 по 03.06.2010 року;

–    для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

–    для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

–    для учнів 10-х класів по 5 академічних  годин на день, але всього не більше 50 годин.

Протягом року Заступник з НВР Звіт Наказ  
8 Здійснити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

1.     3-4-х класів початкової школи,

2.     5 – 9-х класів основної школи,

3.     10-го класу старшої школи                                                                                                                            до 27.05.2010 року;

4.     11-го класу старшої школи

Травень Заступник з НВР      
9 Довести до відома педагогів та учнів інформацію щодо порядку та особливостей організованого закінчення 2019-2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів. Квітень Директор      
10 Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навч. планів:

–         – українська мова (диктант);

–         – математика і одного з предметів  навчального плану, який обирається педрадою школи               

Травень-червень Заступник з НВР Розклад Наказ  
11 Забезпечити участь учнів 11-го класу у ЗНО –

2020.Результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі ЗНО, виставити в атестати.

Травень -червень Заступник з НВР Результа

ти центру оцінюван-ня якості освіти

Наказ  
12 Забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України Травень Класний керівник 11 класу   Відомість    
13 Надати до відділу освіти для погодження  розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х  класів та на затвердження склади атестаційних комісій з кожного навчального предмета. До 04.05.19 Заступник директора з НВР Інформація    
14 Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою Травень-червень Директор Подання    
15 Встановити контроль з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів (річне оцінювання, державна підсумкова атестація, для 11- го класу – середній бал атестата), до тих, що отримані та зазначені у шкільній документації. Травень-червень Директор      
16 Надати  до відділу освіти інформацію про проведення свята  «Останній дзвоник» та випускного вечора за встановленою формою. Травень Заступник з НВР Інформація    
17 Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник» та закінчення школи випускниками 11-го класу і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка. Травень-червень Директор Сценарій Наказ  
18 Розглянути питання щодо проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9  класів на педагогічній раді Квітень-травень Директор Протокол    
19 Забезпечити збереження у сейфі  виготовлених матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9  класів та недоступність сторонніх осіб. Травень-червень Директор      

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. 

Робота з кадрами

3.1. Розстановка педагогічних кадрів

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Завершити розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників на 2019-2020 навч. рік  29-30.08.19 Директор Тарифікація Наказ  
2 Закріпити за кожним класом-предметом  навчальний кабінет 27-30.08.19 Директор   Наказ  
3 Закріпити за класами класних керівників 27-30.08.19 Директор   Наказ  
4 Ознайомити педагогічних працівників школи з їх посадовими обов’язками 27-30.08.19 Директор      
5 Призначити відповідальних  осіб за охорону праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки 27- 30.08.19 Директор   Наказ  
6 Призначити громадського інспектора з охорони дитинства 27- 30.08.19 Директор   Наказ  
7 Розподілити обов’язки по керівництву і контролю між адміністрацією школи 27- 30. 08.19 Директор   Наказ  
8 Призначити керівників шкільних методичних об’єднань, творчих груп 03-08.09.19 Директор   Наказ  
9 Поновити списки кадрового резерву До 08.09.19 Директор Списки    
10 Скласти списки кадрового резерву До 08.09.19 Заступник дирек- тора з НВР Списки    

 

 

 

3.2. Підвищення кваліфікації вчителів

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плану Протягом року Заступник

директора з НВР

Графік

направлення

   
2 Забезпечити участь вчителів у роботі РМО, ШМО, творчих груп, школі ППД та молодого вчителя Протягом року Заступник директора з НМР Графік Наказ  

 

3.3.Атестація вчителів

№№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлін

ське

рішення

Відмітка про

викон.

1 Провести коригування перспективного плану атеста-ції  педагогічних працівників на навчальний рік До 06.09.19 Заступник ди-ректора з НВР План    
2 Провести атестацію вчителів школи згідно з  планом Протягом року Атестаційна комісія Характеристики Наказ  
3 Створити атестаційну комісію, узгодити її склад із ПК та радою школи, видати наказ про її призначення До 13.09.19 Директор   Наказ  
4 Перевірити строки проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації До 13.09.19 Заступник директора з НВР      
5 Прийняти подання окремих працівників на позачер-гову атестацію у зв’язку з погіршенням якості їхньої роботи або пропозицією щодо підвищення квалі-фікаційної категорії чи присвоєння педагогічного звання. До 12.10.19 Атестаційна комісія      
6 Розглянути заяви на проходження позачергової атестації, затвердити графік проведення атестації, довести його до відома тих хто атестується під розпис, видати наказ про атестацію педагогічних працівників До 10.10.19 Атестаційна комісія, директор Протокол

атест. комісії

Наказ  
7 Оновити матеріали у шкільному куточку атестації педагогічних працівників в методкабінеті До 01.11.19 Заступник директора з НВР      
8 Скласти графіки проведення відкритих уроків, заходів вчителями, що атестуються До 20.10.18 Заступник директора з НВР Графік    
9 Спланувати виступи вчителів, які атестуються з творчими звітами , лекціями, бесідами До

18.10.19

Заступник директора з НВР      
10 Провести засідання атестаційної комісії згідно з планом Протягом року Директор Протокол    
11 Скласти характеристики та атестаційні листи До  01.03.20 Члени атест. комісії Характер.    
12 Ознайомити вчителів, що атестуються з характеристиками До 01.03.20 Голова атест. комісії      
13 Подати атестаційні матеріали до районної атестаційної комісії на підтвердження (присвоєння) вищої кваліфікаційної категорії До 02.04.20 Голова атест. комісії Подання    
14 Видати наказ «Про результати атестації» До  02.04.20 Директор     Наказ  

 

 

 

 

 

 

3.4.    План засідань  атестаційної комісії

з/п

Зміст роботи Термін викон. Відповіда

льний

Відм.

про

викон.

1   Засідання І. 27.09.19 Голова атест.

комісії

 
1 Про роботу атестаційної комісії в

2019-2020навчальному році

2 Про розподіл обов’язків між членами атестаційної  комісії
3 Затвердження плану роботи атестаційної комісії
2   Засідання ІІ.  

11.10.19

 

 

Голова атест. комісії  

 

 

 

1 Про атестацію вчителів.
2 Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації .
3 Затвердження графіку проходження атестації
3   Засідання ІІІ.  

13.12.19

Голова атест. комісії  

 

1  Про хід вивчення роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.
2 Вироблення рекомендацій окремим категоріям педпрацівників, які атестуються
4   Засідання ІV.  

16.03.20

Голова атест. комісії  
1 Про підсумки атестації педагогічних працівників школи

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.

 Внутрішкільне управління

 • Робота ради школи
№ з/п Питання для обговорення Дата Відповідальний
1 1  Про зміни в складі шкільної ради, вибори голови ради. 05.09.19 Дубовик С.І. -голова ради    школи

Білик С.І.-директор

2 Організація гарячого харчування: пошук оптимальних шляхів.
3  Затвердження правил внутрішнього розпорядку  роботи школи.
4 Брати участь у формуванні робочого навчального плану школи на новий навчальний рік, у доцільності розподілу годин варіативної складової. Погоджувати робочий навчальний план школи.
5 Провести загальношкільну конференцію учасників навч.-виховного процесу 13.12.19 Заступники з НВР
2 1 Про стан успішності та відвідування учнями школи за І семестр 14.02.20 Величко К.І. –заступник з НВР

Дубовик С.І.-педагог – організатор

2  Про умови проживання дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою,  а також тих, які потрапили в скрутне становище
3  Робота органів самоврядування та шкільного парламенту
4 Контроль за харчуванням учнів та їх медичним обслуговуванням
3 1 Результативність роботи батьківського всеобучу  

15.05.20

Ніженець І.В.-

заступник з НВР

Величко К.І.,–

заступник з НВР

2  Про організацію літньої практики
3 Про представлення до нагородження випускників школи медалями «За високі досягнення у навчанні», «За досягнення у навчанні», грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»
4 1 Аналіз роботи шкільної ради  

29.05.20

Дубовик С.І. -голова шк. ради

дирекція, голови МО, батьк. комітет

2 Оздоровлення дітей влітку
3  Підготовка школи до нового навчального року
4 Обговорення робочого навчального плану на 2020 – 2021н. р.

 

 

 

4.2. План засідань педагогічної ради

з/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальний

Форма

узагальнення

Управлінське

рішення

Відмітка про

викон.

1 1 Вибори секретаря засідань педагогічної ради школи. 30.08.19 Білик С.М.-директор Протокол  
2 Аналіз роботи педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік та шляхи розвитку освіти у школі на наступний навчальний рік.  

Білик С.М.-директор

3  Обговорення та схвалення освітньої програми навчального закладу на 2019-2020 навч. рік. Величко К.І. – ЗНВР
4 Обговорення та схвалення   плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік. Білик С.М.-директор
5 Про педагогічні особливості навчання в 1- 2-их класах Нової української школи. База Л.Г- голова

ШМО поч. класів

2 1 Про діяльність педагогічного колективу  щодо  стимулювання позитивного ставлення до учіння, розвитку інтересу  до навчання 30.10.19 Величко К.І. – ЗНВР Протокол  
2 Стан викладання української мови у 2-4 класах Величко К.І– ЗНВР

База Л.Г., голова ШМО

Наказ  
3

 

Психологічний пресинг як виклик сучасності. Булінг, мобінг, харасмент: впізнати та попередити Ніженець І.В.- ЗНВР    
  4 Про виконання рішень попередньої педради.   Білик С.М.-директор      
3 1 Спільна робота педагогічного та батьківського колективів щодо формування в учнів національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України.

 

16.01.20 Ніженець І.В. – ЗНВР, педагоги- організатори, класні керівники Протокол  

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

Наказ

 
2 Стан викладання математики у 9, 10-11- кл. Величко К.І. – ЗНВР, вчителі математики
3

 

Про результати навчально-виховного процесу у І семестрі 2019-2020навчального року. Величко К.І., Ніженець І.В. –ЗНВР, класні керівники
4 Про проведення ЗНО у 2019-2020 н.р. Величко К.І. – ЗНВР
5 Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад. Білик С.М.- директор школи
4 1 Якість освітнього середовища як основна умова оптимального розвитку особистості. 27.02.20 Величко К.І. – ЗНВР Наказ  

 

 

2 Стан викладання фізичної культури та трудового навчання Величко К.І. – ЗНВР, вчителі  фізичної культури і трудового навчання Протокол
3 Формування національно-патріотичних якостей здобувачів освіти в умовах модернізації освітнього простору.    
4 Про виконання рішень попередньої педради. Білик С.М.-директор Наказ
5

 

1 Формування особистості здобувача освіти шляхом застосування методів і прийомів компетентісного підходу до навчання 15.04.20 Величко К.І. – ЗНВР Протокол Наказ  
2

 

Про організацію державної підсумкової атестації у початковій та основній школі Величко К.І. – ЗНВР Наказ
3 Про вибір предмета державної підсумкової атестації у 9 класі Величко К.І. – ЗНВР Наказ
4 Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад. Білик С.М.-директор
6 1 Про закінчення учнями 1-4 класів 2019-2020 навчального року і переведення до наступних класів. 28.05.20 Величко К.І. – ЗНВР   Наказ  
2 Про нагородження учнів 2-х, 3-х, 4-х класів Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні». Величко К.І. – ЗНВР   Наказ  
7 1 Про закінчення учнями 5-8-х, 10-го класів навчального року і переведення до наступних класів. 15.06.20 Величко К.І. – ЗНВР Протокол Наказ  
2 Про нагородження учнів 5-8-х, 10-го  класів Похвальним листом  «За високі досягнення в навчанні». Величко К.І. – ЗНВР
3 Про закінчення учнями 9-го класу навчального року і випуск зі школи. Величко К.І. – ЗНВР
8 1 Про закінчення учнями 11-го класу навчального року і випуск зі школи. 24.06.20 Величко К.І. – ЗНВР   Наказ  
2 Про нагородження випускників 11-го класу Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів. Величко К.І. – ЗНВР   Наказ  

 

4.3.План нарад при директору

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про викон.
1 1 Підготовка та проведення Дня Знань. 30.08.19

 

Директор  
2 Координація планів роботи бібліотеки, медичного пункту, психолога, їдальні з планом роботи школи.
3 Підведення підсумків огляду-конкурсу навчальних кабінетів.
4 Техніка безпеки учасників навчально-виховного процесу, співбесіда з новими вчителями.
5 Єдині вимоги до ведення шкільної документації.
2 1 Про подальше навчання і працевлаштування учнів 9, 11-х класів. До 01.10.19

 

Директор

 

Заступник   директора з НВР

 

 
2 Про облік пільгового контингенту та організацію харчування.

Про результати календарно – тематичного  планування та планів виховної

роботи

3  Планування роботи з атестації вчителів.
4 Про підсумок тематичного контролю в 5-х класах.
5 Про організацію методичної роботи в школі.
6  Про проведення олімпіад, роботу МАН, проведення конкурсів педагогічної майстерності « Вчитель року-2020»
7 Про забезпеченість підручниками , довідковою та  методичною літературою.
8 Про підсумки оздоровлення дітей і підлітків улітку 2019 року
3 1 Про підсумки тематичного контролю вивчення математики 5 – 9 класах 07.11.19 Заступник  директора з НВР

 

 
2 Процес адаптації учнів 1-х, 5-х класів.
3 Про результати медичного огляду учнів
4  Про роботу з дітьми, які стоять на внутрішкільному обліку.
5  Про харчування пільгового контингенту та учнів 5-11 –х класів.
6 Про стан відвідування учнями 1-6 класів навчальних занять.
7 Про підсумок участі педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності»
4 1 Про підсумки аналізу навчальних досягнень  учнів 1-11 класів за І семестр

2019-2020 навчального року.

17.01.20

 

Заступник  директора з НВР

 

Директор,

заступник  директора з НВР

 

 
2  Про виконання навчальних програм за І семестр  2019-2020 навчального року.
3  Про  роботу психологічної служби за І семестр  2019-2020 навчального року.
4 Про підсумки проведення Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості серед учнів школи.
5  Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН у

2019-2020навчальному році.

6  Про стан ведення шкільної документації.
7 Про розширення у 2019-2020 навчальному році мережі факультативів, організації роботи предметних гуртків, курсів та спецкурсів за вибором учнів.
8 Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році.
9   Про стан дотримання законодавства, регламентуючого захист прав і законних інтересів дітей, попередження злочинності серед неповнолітніх.
   10   Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
11

 

Про підсумки контрольно – аналітичної діяльності за станом викладання      української мови у 2-4    кл. у  2019-2020 навчальному році.
5 1 Про підсумки контрольно – аналітичної діяльності за станом викладання  математики  у 10-11  –класах  у 2019-2020навчальному році. 28.02.20

 

Директор,

заступник  з НВР

 
2 Про стан відвідування учнями 7 – 8 класів занять.
6 1 Про стан ведення щоденників. 04.02.20

 

Заступники   з НВР  
2 Про організацію роботи органів учнівського самоврядування.
7 1 Про стан ведення шкільної документації (зошити, журнали). 08.04.20 Заступник з НВР,

директор,

голова профспілки

 
2  Про результати вивчення роботи групи продовженого дня.
3 Про стан відвідування занять учнями  9-11 класів.
4 Про підсумки атестації працівників у 2019-2020навчальному році.
5 Про затвердження надання основних тарифних відпусток працівникам школи у 2020 році.
6 Про проект навчального плану на 2020-2021 навчальний рік.
7

 

Про проведення заходів до Дня охорони праці на тему:  «Нешкідливі та безпечні умови праці під час використання хімічних речовин – запорука здоров`я працюючих»

 

 

 

 

Розділ  5

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу

 • Організаційно-навчальна робота

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про викон.
1 Розподілити тижневе навантаження вчителів. Видати наказ по школі «Про розподіл навантаження вчителів у 2019-2020н.р.» до 05.09.19 Директор  
2 Скласти тарифікаційні списки до 05.09.19 Заступник з НВР  
3 Здійснити календарно-тематичне планування навчального матеріалу до 06.09.19 Вчителі  
4 Скласти розклад уроків, факультативів, індивідуальних та групових консультацій. до 08.09.19 Заступник з НВР  
5 Видати наказ по школі «Про організацію методичної роботи» до 08.09.19 Директор  

 

5.2. Діяльність методичної ради школи

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про вик.
  Засідання І. 05.09.19    
1 Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної методичної ради на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи, графіків письмових, контрольних, лабораторних, практичних робіт на І півріччя 2019-2020 н.р.   Голова методичної ради  
2 Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
3 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у

2019-2020 н.р.

4 Обговорення нових навчальних програм відповідно до вимог Нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти.
5 Про підготовку та проведення предметних декад у 2019-2020 н.р.
6 Інформування про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу та огляд новинок методичної літератури, новинок психолого-педагогічної літератури.
7

 

Впровадження в практику діяльності закладу інформаційно-комунікаційних технологій.
  II засідання 05.11.19    
1 Корекція курсової підготовки на I семестр.   Голова методичної ради  
2 Про підготовку учнів до участі в міських предметних олімпіадах, конкурсах-захистах учнівських творчих робіт МАН.
3 Про участь учителів школи в  конкурсі «Учитель року -2020», «Класний керівник -2020»
4 Про хід атестації педагогічних працівників школи.
5 Огляд нормативних документів, новинок педагогічної літератури.
6 Організаційно-методичне та психологічне забезпечення уроку з метою підвищення якості знань, розвитку інтересу до навчання та  навичок самостійної роботи учнів 1,2 та 5-х класів.
7 Про роботу школи в рамках дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності.
  III засідання 19.02.20    
1 Моніторинг якості знань учнів з основ наук за І семестр 2019-2020 н. р.   Голова методичної ради  
2 Організація повторення навчального матеріалу та підготовки учнів до ЗНО та ДПА.
3 Поповнення банку про досягнення психолого-педагогічної науки передового педагогічного досвіду.
4 Підготовка до проведення декади педагогічної майстерності. Підготовка матеріалів до  педагогічної виставки та виставки наочних посібників.
5 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Ознайомлення з новинками методичної літератури.
6 Організація взаємовідвідування відкритих уроків.
7 Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації особистості.
  IV засідання 23.03.20    
1 Підсумки атестації педагогічних працівників.   Голова методичної ради  
2 Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації.
3 Обговорення та затвердження матеріалів і додатків до ДПА з предметів.
4 Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2019-2020н.р.
5 Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя.
6 Підсумки участі у  районних та обласних олімпіадах з основ наук, конкурсі-захисті учнівських робіт МАН.
7 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Огляд методичної літератури.
  V засідання 19.06.20    
1 Виконання наказу «Про методичну роботу в школі у 2019-2020 н.р.»   Голова методичної ради  
2 Підсумки проведення предметних декад.
3 Про планування методичної роботи на наступний 2020-2021 н.р.
4 Виконання навчальних програм учителями школи.
5 Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний 2020-2021н.р.
6 Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.
7 Творчий звіт вчителів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Діяльність шкільних методичних обєднань

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про

вик.

1   Спланувати роботу методичних об’єднань вчителів: 05.09 –

07.09.19

Керівники ШМО  
1 Природничо-математичного циклу Удовиченко В.О.
2 Суспільно – гуманітарного циклу Синенко Л.Г
3 Вчителів початкових класів База Л.Г.
4 Класних керівників Ніженець І.В.
2 Проводити засідання методичних об’єднань вчителів . Згідно з планом Керівники МО  

 

5.4. Інструктивно-методичні наради

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль

ний

Відм.

про вик.

1 1 Про забезпечення організованого початку 2019-2020 навчального року 30.08. 19 Білик С.М.-директор  
2 Про планування навчальних дисциплін у 2019-2020 навчальному році. Про методичні рекомендації щодо вивчення предметів .
3 Про організацію харчування учнів
4 Про організацію навчання учнів 1 класу за новими програмами
5 Вимоги Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11 класів
6 Про інструктажі з ОП та БЖД
2 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН  України 21.09.19 Білик С.М.-директор  
3 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН  України 19.10.19 Білик С.М.-директор.  
4 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 16.11.19 Білик С.М.-директор  
2 Різне
5 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН  України 22.12.19 Білик С.М.-директор  
2 Різне
6 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 18.01.20 Білик С.М.-директор  
2 Різне
7 1 Про організацію повторення програми та підготовка до державної підсумкової атестації 15.02.20 Білик С.М.-директор  
2 Ознайомлення з нормативними документами МОН України
3 Різне
8 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 15.03.20 Білик С.М.-директор  
2 Про стан відвідування учнями занять
3 Про підготовку і проведення Дня ЦЗ
9 1 Про порядок закінчення 2019-2020 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації

19.04.20 Білик С.М.-директор  
2 Ознайомлення з нормативними документами МОН України
10 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 17.05.20

 

Білик С.М.-директор  
2 Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
3 Про стан ТБ при проведенні екскурсій, навчальної практики

 

5.5. Методичні й організаційні наради при заступнику директора з

навчально-виховної роботи та науково-методичної роботи

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про вик.
1 1 Про вимоги до ведення шкільної документації 29.08.19 Величко К.І- заступник НВР  
2 Про забезпеченість учнів підручниками
3 Про систему методичної роботи в школі на 2018-2019 навчальний рік
2 1 Про результати перевірки оформлення класних журналів та їх ведення 25.09.19 Величко К.І- заступник НВР  
2 Аналіз календарного планування
3 Про діяльність методичної ради школи на 2018-2019 навчальний рік

 

3 1 Про проведення предметних тижнів 01.11.19

 

Величко К.І- заступник НВР  
2 Наступність у навчанні. Нарада вчителів – предметників, що працюють в 5-му класі та вчителя, який працює в 1-му класі
3 Про стан ведення поурочних (електронних та паперових) планів вчителів
4 1 Про систему опитування учнів з предметів (5-11кл) 22.11.19

 

Величко К.І- заступник НВР  
2 Про роботу шкільних МО, творчих груп
3 Про стан ведення зошитів
5 1 Результати контролю за веденням поурочних планів вчителів 26.12.19 Величко К.І- заступник НВР  
6 1 Результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами 27.02.19

 

Величко К.І- заступник НВР  
2 Про стан ведення зошитів
7 1 Про результати контролю за проведенням систематичного повторення 26.04.19 Величко К.І- заступник НВР  
2 Про стан ведення поурочних    планів вчителів
8 1 Ознайомлення вчителів з Інструкцією про переведення та випуск учнів 10.05.19

 

Величко К.І- заступник НВР  
2 Про ведення шкільної документації
9 1 Про готовність до проведення державної підсумкової атестації 10.05.19

 

Величко К.І. заступник НВР  
2 Про проведення державної підсумкової атестації та апеляції

 

5.6. Робота з обдарованими дітьми

з/п

 

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальний

Форма узагальнення Управл.

рішення

Відм. про вик.
1 Поновити банк даних обдарованих дітей До 11.09.19 Заступник з НВР Списки    
2 Використовувати передовий педагогічний досвід роботи з обдарованими дітьми Протягом року Заступник з НВР, вчителі      
3 Впроваджувати в практику роботи педколективу методичні рекомендації щодо профілактики стресів та емоційних перевантажень   у талановитих та обдарованих дітей Протягом року Заступник директора з НВР,

вчителі

     
4 Продовжити проведення шкільного конкурсу «Учень року» Протягом року Заступник.

класні керівники

Умови Наказ  
5 Залучити обдарованих дітей до роботи в гуртках за інтересами, факультативах. До 11.09.19 Класні керівники Списки гуртків Наказ  
6 Проводити індивідуальні та групові консультації Протягом року Вчителі Журнал обліку    
7 З метою підвищення інтелектуального розвитку обдарованих дітей систематично проводити:          
7.1 – шкільні предметні олімпіади Листопад – грудень Вчителі Протоколи Наказ  
7.2 – предметні тижні Згідно плану Організатор, вчителі Графік    
7.3 – творчі конкурси Протягом року Організатор,

кл. керівники

Творчі роботи    
7.4 – виставки учнівських робіт Протягом року Організатор,

кл. керівники

Учнівські роботи    
8 Залучати до участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях Листопад-грудень Вчителі-предметники, організатор Заявка  школи Наказ  
9 Поповнювати бібліотеку новітньою довідко-вою, науковою літературою, енциклопедіями Протягом року Адміністрація. бібліотекар      
10 Взяти участь у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Протягом року Вчителі      
11 Взяти участь у відбірковому турі районних інтелектуальних ігор Протягом року Педагог-організ.

вчителі

     

 

Розділ 6

Становлення і розвиток виховної системи школи

6.1. Заходи щодо організації виховної  роботи

              Мета: організація виховної роботи в школі, створення умов для всебічного розвитку особистості школярів

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм. про вик.
1 Організувати чергування  учнів по школі До 03.09.19 Ніженець І.В. НЗД Графік  
2 Організувати  контроль  за  відвідуванням учнями навчальних занять Щомісяця Ніженець І.В.,

кл.  керівники

НЗД Довідка  
3 Узагальнити  інформацію щодо обліку  відвідування учнями школи Щоденно Ніженець І.В.,

кл. керівники

НЗД Журнал ОВ, інф. кл. кер.  
4 Створити банк даних про учнів школи, схиль-них до пропусків уроків без поважних причин Вересень, за потребою НіженецьІ.В. НЗД Банк даних  
5  Організувати контроль  прямої та зворотної інформації про  відвідування учнями школи Щоденно Класні керівники НД Звіти  
6

 

Організувати роботу  гуртків, спортивних секцій, узгодити плани їх  роботи До 02.10.19 Величко К.І.,

НіженецьІ.В.

НД Графік, наказ  
7 Обрати  органи учнівського самоврядування в класах До 15.09.19 Дубовик С.І. Засідання учн. ради. Протокол засід. учн.ради  
8 Провести  вибори членів шкільного парламенту на 2019-2020 навчальний  рік Жовтень 2019 Дубовик С.І. Збори Протокол  
9 Проводити засідання    шкільного парламенту Щомісячно Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Засідання Протокол  
10 Організувати  діяльність методичних об`єднань  класних керівників та класоводів До 06.09.19 Ніженець І.В. Засід. МО  кл.кер Протокол  
11 Спланувати роботу МО класних керівників До 13.09.19 Ніженець І.В. МО кл.кер План  

6.2.  Адміністративно – організаційний блок

з/п

Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм. про вик.
6.2. 1.  Організація роботи класних керівників
1 Графік чергування класів Організація чергування класних колективів та класних керівників на І семестр 2019-2020 н. р. Ніженець І.В. До 03.09.19 Графік  
2 Засідання МО класних керівників Планування виховної роботи класних керівників Ніженець І.В. До 13.09.19 Протоколи  
3 Плани виховної роботи Створення та корекція планів виховної роботи Класні керівники До 20.09.19 План  
4 Графік гуртків, секцій Організувати роботу гуртків та спортивних секцій Ніженець І.В. До 01.10.19 Графік  
5 Графік класних годин Скласти графік відкритих класних годин, проведення тренінгів Ніженець І.В. До 20.09.19 Графіки  
6 Нарада при директорі Аналіз з виконання роботи по організації навчального року Ніженець І.В. До 27.09.19 Усна доповідь  
7 Працевлаштування випускників 9,11-х класів Звітування про працевлаштування, збір довідок Ніженець І.В. До 20.09.19 Списки, довідки  
8 Контроль роботи з ОБЖ Стан роботи класних керівників щодо профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму Ніженець І.В. Протягом року КК  
9 Контроль щоденників Перевірка стану ведення щоденників учнями 1-11-х кл. Величко К.І. Протягом року Протоколи  
10 Інформація про відвіду-вання учнями занять Організувати збір інформації про відвідування учнями занять Адміністрація  кл. керівники Щоденнощотижня Звіти  
11 Контроль за відвідуванням Організувати щоденний, щотижневий та семестровий контроль за відвідуванням Ніженець І.В. Протягом року Інформація, наказ  
12 Контроль класних журналів Перевірка виконання нормативних вимог введення журналів Адміністрація Жовтень, січень, березень, червень Протоколи  
13 Контроль відвідування учнями уроків Стан відвідування учнями навчальних занять Адміністрація Грудень, червень КК  
14 Контроль виховної роботи Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр і ІІ семестр 2019-2020 навчального року Адміністрація Грудень, червень Наказ, довідка  
15 Контроль профілактики правопорушень Аналіз роботи з профілактики правопорушень серед підлітків за І семестр і ІІ семестр 2019-2020 н.р. Ніженець І.В. Грудень, червень Списки, інформація, наказ  

6.2. 2.  Організація роботи з класними колективами

1 Зустріч учнів з класними керівниками Проведення зустрічі з дітьми 1-11-х класів щодо початку навчального року Кл. керівники 29.08.19 Графік  
2 Відвідування дітей вдома Складання актів обстеження Кл. керівники До 14.09.19 Акти  
3. Класний куточок Створення класних куточків, куточків національної символіки, травматизму. Кл. керівники До 19.09.19 Усна доповідь  
4 Нарада при директору Аналіз роботи з організації початку навчального року Ніженець І.В. До 20.09.19 Усна доповідь  
6.2. 3. Учнівське самоврядування
1 Рейди по мікрорайону Профілактика бродяжництва, безпідставних пропусків уроків Дубовик С.І. Протягом року КК  
2 Засідання ради школи 1.  Про план заходів на  2019 – 2020 н.р.

2. Про роботу з профілактики правопорушень.

Ніженець І.В. До 14.09.19 Протокол  
3 Оформлення документації Складання планів, графіку засідань Ніженець І.В. До 13.09.19 Протокол, документи  
4 Засідання Ради школи Організаційні питання, профілактика правопорушень Ніженець І.В. За планом Протокол  
5 Засідання шкільної учнівської організації Складання плану роботи на 2019-2020 навчальний рік Педагоги – організатори До 20.09.19 План  
6 Нарада при директорі Аналіз роботи учнівської організації  «Берегиня» Дубовик С.І. До 15.11.19 Усна доповідь  
6.2.4. Традиційні свята школи
1. День знань
1 Наказ про організацію Дня знань Про організацію та підготовку Дня знань Ніженець І.В. До 27.08.19 Наказ  
2 Сценарій до Дня знань Створення сценарію до Дня знань Педагоги – організатори До 16.08.19 Сценарій  
3 Зустріч з учнями Проведення зустрічі з учнями перед початком нового року Класні керівники 30.08.19 Графік  
4 Репетиція святкової лінійки Підготовка номерів художньої самодіяльності Свинаревська В.В. 27.08.19 -31.08.19 Концерт  
5 Перший урок Підготовка матеріалів до Першого уроку Класні керівники 02.09.19 Тематична розробка  
6 Оформлення святкової лінійки Оформлення святкової лінійки Класні керівники 02.09.19 Концерт  
7 Нарада при директорі Аналіз проведення свята День знань Ніженець І.В. 02.09.19 Усна доп.  
2. День вчителя
1 Нарада при директорі Про організацію та підготовку Дня вчителя СвинаревськаВ.В., Дубовик С.І. До 20.09.19  Сценарій  
2 Сценарій до Дня учителя Створення сценарію до Дня учителя Бугайов В.Г., Дубовик С.І. До 20.09.19  Сценарій  
3 Репетиція концерту до Дня учителя «Вшануймо наших вчителів» Підготовка номерів художньої самодіяльності Бугайов В.Г., Дубовик С.І. 25.09.19-04.10.19 Концерт  
3. Новорічні свята
1 Наказ про організацію Новорічних свят Наказ про організацію та проведення Новорічних свят та профілактику травматизму Ніженець І.В. До 10.12.19  Наказ  
2 План заходів до Новорічних свят  Скласти план заходів до Новорічних свят, план на зимові канікули Ніженець І.В. До 12.12.19 План  
3 Оформлення Новорічної ялинки та актової зали Прикрасити актову залу та Новорічну ялинку Педагоги-організатори 26.12.19 Концерт  
5 Новорічний ранок «Свято новорічне нам несе зима» Підготувати свято Дорогань Н.В. 27. 12.19 Концерт  
6 Новорічний каламбур Підготувати свято Педченко Н.М. 27. 12.19 Концерт  
7 Новорічний вечір Підготувати свято Свинаревська В.В. 27. 12.19 Концерт  
4. Прощання з Букварем
1 Засідання творчої групи Складання плану, змісту проведення свята База Л.Г. 21.04.20 План  
2 Сценарій свята «Прощай Буквар» Підготовка віршів, пісень База Л.Г. 22.04. 20 Сценарій  
3 Номери художньої самодіяльності Підготовка музичних. танцювальних номерів Свинаревська В.В. До 22.04. 20 Концерт  
4 Репетиція Проведення репетиції з учнями 1 кл. Дубовик С.І. 23.04. 20 Концерт  
5 Нарада при директору Аналіз проведення свята для першокласників Ніженець І.В. 10.05. 20 Усна доповідь  
5. Зоряний олімп
1 Нарада при директору  з класними керівниками Планування проведення свята «Зоряний олімп» Ніженець І.В. 12.05. 20 План  
2 Підготовка сценарію до свята Створення сценарію, підбір ведучих, читців НіженецьІ.В.,

Дубовик С.І.

До 15.05. 20 Сценарій  
3 Репетиція свята Проведення репетиції з читцями, ведучими, номерів художньої самодіяльності Свинаревська В.В,

Дубовик С.І.

15.05. 20 –

28.05. 20

Репетиція свята  
4 Оформлення актового залу до свята Створення позитивного емоційного стану Дубовик С.І. 28.05. 20 Лінійка  
5 Нарада при директору Підведення підсумків свята «Зоряний олімп» Ніженець І.В. 29.05. 20 Усна доповідь  
6. Свято Останнього дзвоника
1 Нарада при директору з кл.  керівниками Планування проведення свята Останнього дзвоника Ніженець І.В. 13.05. 20 План  
2 Наказ про організацію та проведення свята Наказ про організацію, план проведення свята Останнього дзвоника Ніженець І.В. 14.05. 20 Наказ  
3 Підготовка сценарію до свята Останнього дзвоника Створення сценарію, підбір ведучих, читців Свинаревська В.В. до 15.05. 20 Сценарій  
4 Репетиція свята Останнього дзвоника Проведення репетиції з читцями, ведучими, номерів художньої самодіяльності Свинаревська В.В, Дубовик С.І. 16.05. 20 –

29.05. 20

Лінійка  
5 Оформлення святкової лінійки до свята Останнього дзвоника Створення позитивного емоційного стану Дубовик С.І. 29.05. 20 Лінійка  
6 Нарада при директору Підведення підсумків свята Останнього дзвоника Ніженець І.В. 25.05. 20 Усна доповідь  
  7. Випускний бал
1 Батьківські збори Обговорення плану випускного вечора з батьками випускників Адміністрація,  кл. керівник, батьки 11 кл 15.05. 20 Протоколи, план  
2 Нарада при директору Планування проведення випускного вечора з класним керівником 11класу Ніженець І.В. 25.05.20 План  
3 Наказ про проведення випускного вечора Організаційний етап, графік чергування вчителів під час випускного вечора Ніженець І.В. Квітень Наказ  
4 Сценарій випускного вечора Підготовка віршів, пісень, сценок Кл. керівник 11 класу,учнівське самоврядування До 15.05. 20 Сценарій  
5 Репетиція випускного вечора Підготовка номерів художньої самодіяльності, репетиція сценарію Свинаревська В.В. 03.06. 20-

21.06. 20

Концерт  
6 Дискотека Підготовка розважальних конкурсів під час проведення дискотеки випускного вечора Свинаревська В.В. 21.06. 20 Усна доповідь  
7 Звіт до відділу освіти Петрівсько – Роменської сільської ради Звітування про хід випускного вечора Ніженець І.В. 26.06.20 Телефонний режим  
8. День захисту дітей
1 Засідання м/о класних керівників Планування заходів до Дня захисту дітей Вчителі – предметники,  кл. керівники 24.05.20 План  
2 Конкурс малюнку на асфальті Проведення шкільного конкурсу на асфальті  Класоводи 01.06.20 Творчі роботи  
3 Екскурсії Екскурсії по мальовничим місцям Гадяччини Класні керівники 03.06.20 Наказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  Забезпечення виконання програми «Основні орієнтири    виховання»

Формування ціннісних пріоритетів

Мета: формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу; усвідомлення   єдності власної долі з долею Батьківщини; формування потреби у збереженні духовного й матеріального багатства українського народу, активної громадянської позиції та відповідальності за доля України.

6.3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм. про вик.
1 Розробка правил внутрішнього розпорядку Розробити правила внутрішнього розпорядку 1-11 кл. Ніженець І.В.,

кл. керівники

Вересень

 

 

Графік  
До Міжнародного Дня миру (21 вересня)
2 «Діти світу за мир» Флеш-моб 1-11 кл. Кл. керівники 21.09.19 Фотозвіт  
3  «Голосуємо за мир»» Бібліотечна година 1-11 кл.  Топчій В.І. 21.09.19 Фотозвіт  
4 Активізація роботи органів учн. самоврядування Активізувати роботу учн. самоврядування 5-11 кл.

 

Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Протягом року Звіт  
До Дня відзначення Державного Прапора, річниці незалежності України

та річниці Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України

5 Оновлення куточків національної символіки у кл. кімнатах Оновити куточки національної символіки 1-11 кл. Класні керівники До 01.10.19 Звіт  
6 Провести бесіди, години спілкування з метою висвіт-лення історії творення незалежності України

 

 

Взяти участь у заходах 5-11 кл. Класні керівники До 03.12.19 Звіт  
7 Провести у шкільній бібліотеці виставку-презентацію «Під прапором Незалежності, усний журнал «Україна – моя Батьківщина» Виставка   Топчій В.І. Листопад

2019 року

Звіт  
8 Провести засідання «круглих столів» з нагоди відзначення Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України Взяти участь у заходах 1-11кл. Дубовик С.І.,  Свинаревська В.В.,

кл. керівники

Третя декада листопада 2019 року План  
9 Забезпечити святкове оформлення школи з нагоди і проголошення незалежності України, Дня Державного Прапора України, річниці Всеукраїнського референдуму, в питанні про проголошення незалежності України Оформлення  

 

 

 

 

 

Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 22.08-23.08.19

29.11.19

 

 

 

Фотозвіт  
До Дня українського козацтва ( 14 жовтня)
10 «Козацькі розваги» Спортивні змагання 8-9 кл. Полтава М.П. 12.10.19 Протокол  
11  «Козацькі забави» Спортивне свято  2 кл. Гринь К.В. 11.10.19 Звіт  
12 Книжкова виставка «Історія українського козацтва»

 

Виставка 1-11 кл. Топчій В.І. 07.10-11.10.19 Фотозвіт  
 

 

 

До відзначення Дня вигнання нацистських окупантів із України ( 28 жовтня)

13 Упорядкування братських поховань, пам’ятників воїнам-визволителям Добродійна акція 5-11кл. Класні керівники, Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Вересень Звіт  
14 Урочисті заходи, присвя-чені вигнанню окупантів з   с. Петрівка Роменська та Гадяча Урочиста лінійка

 

1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В..

Топчій В.І.

16.10-20.10.19 Звіт  
15 «День Слави і Скорботи» Тематична лінійка 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

Бірченко О.П.

25.10.19 План  

 

 

До Дня української писемності та мови ( 8 листопада)
16 Організація  відео екскурсії «Пам’ятні місця Полтавської області» Організувати екскурсії 1-11кл. Класні керівники Протягом року Наказ  
17 «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна» Усний журнал 1-4 кл. Класоводи 1-4 кл. 08.11.19 План  
18 Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці. Організувати тематичні виставки 1-11кл. Топчій В.І. Протягом року Звіт  
19 «Національний скарб – українська книга» Бібліотечні уроки 3-4 кл.

 

Топчій В.І. 05.11-08.11.19 План  
20  «У світі мовознавства» Мовна гра 5-6 кл. Учителі укр. мови 05.-09.11 План  
До  Всесвітнього дня прав дитини (20 листопада)
21  «Наші права-щасливе дитинство» Виховні години 5-11 кл. Класні  керівники 20.11.19    
До Дня Гідності та Свободи (22 листопада)
22 «Ми за Гідність та Свободу» Тематична лінійка 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

Пустовгар В.М.

 

20.11.19 План

 

 

 
До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій ( 27 листопада)
23 «Жнива скорботи» Тематична виховна година 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 22.11.19 План  
24 «Той голодний 33 рік  хай залишиться в пам’яті навік» Тематичні години спілкування 1-4 кл. Класні керівники 22.11.19 План  
25 Не всім насипано могили,

Не всім поставлено хрести»

Тематичні години спілкування 5-9 кл. Класні керівники 22.11.19 План  
26 «Голгофа голодної смерті» Тематичні години спілкування 10-11кл. Класні керівники 22.11.19 План  
27 «Чорні сторінки історії» Виставка літератури 10-11кл. Топчій В.І. 18.11- 22.11.19 Звіт  
До Дня Збройних Сил України ( 6 грудня)
28 «Військовий обов’язок. Твоє ставлення» Година спілкування 10-11кл. Класні керівники 06.12.19 План бесіди  
29 «На варті незалежності» Військово- спортивні змагання  9 -11кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В., Кравченко А.В. 06.12.19 Сценарій  
До Дня прав людини (10 грудня)
30 «Немає прав без обов’язків» Години спілкування 5-8 кл. Класні керівники 08.12. 19 План  
31 «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина» Перегляд фільму 9 -11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 08.12. 19 Звіт  
32  «Закон і ми» Тематична лінійка  8-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 11.12. 19 План  

 

 

 

 

 

 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  ( 14  грудня)

38  «У Чорнобиля немає часу»

 

Тематична лінійка 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 14.12. 19 План  
39  «Битва за Чорнобиль»

 

Перегляд відеофільму 5-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 12.12-13.12. 19    
40 Тематична експозиція у шкільній бібліотеці Виставка літератури   Топчій В.І. 12.12-13.12. 19    
До Дня пам’яті героїв, що полягли під Крутами (29 січня)
41 Висвітлення подій, що відбувалися під Крутами «Пам’яті тридцяти» Тематична лінійка 8-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. До 29.01.20 План  
42 «Бережіть пам’ять про подвиг» Виховні години 8-11кл. Класні керівники 29.01. 20 План  
До Дня Соборності та свободи України (22 січня)
43  «Ми на Вкраїні – таки український народ» Тематична лінійка 1-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 22.01.20 План  
44 «Соборна мати Україна, одна на всіх як оберіг» Виховні години 5-11 кл. Класні керівники 22.01.20 План  
45 День державної символіки в школі Бесіди 1-4 кл. Класні керівники 22.01.20 План  
До Дня пам’яті воїнів, які брали участь у військових операціях за межами нашої країни ( 15 лютого)
46 «А пам’ять серце збереже…» Години спілкування 5-8 кл. Класні керівники 15.02. 20 План  
47 Вшанування воїнів, які виконували військову місію в Афганістані та інших країнах «Уроки  мужності» Фотовиставка 9-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 11.02.- 14.02. 20 Творчі роботи  
48 Мої дідусь, тато, дядько, брат – захисники Вітчизни. А ти?» Бесіди

 

2-4 кл. Вчителі початкових класів 11.02-14.02. 20 План  
49 Участь в акціях «Подаруй оберіг солдату», «Зігрій солдата» Взяти участь в акції 2-11кл. Класні керівники Протягом року Творчі роботи  
До Дня Героїв Небесної сотні ( 20 лютого)
50 «Вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні» Тематична лінійка 9-11 кл.

 

Дубовик С.І., Свинаревська  В.В. 20.02.20 План

 

 
До Міжнародного Дня рідної мови ( 21 лютого)
51 «У мові моїй – краса і неповторність» Бесіда за круглим столом 7-11кл. Трофімюк О.М., Москаленко В.В. 23.02.20 Творчі роботи  
До Шевченківських днів ( 9,10 березня)
52 «Дотик пензля до творів Великого Кобзаря» Виставка малюнків 2-4 кл. Вчителі поч. класів 07.03.20 Творчі роботи  
53 «І слово твоє буде вічно з нами» Конкурс читців 5-11кл. Трофімюк О.М., Москаленко В.В. 07.03. 20 План  
До Дня Скорботи    ( Чорнобильська трагедія 26 квітня)
54 «Білий птах з чорною ознакою» Тематична лінійка 5-11кл. Дубовик С.І.,

Свинаревська В.В.

24.04. 20 Сценарій  
55 «Біль і крик під знаком Чорнобиля» Виставка літератури   Топчій В.І. 24.04. 20 Фотозвіт  
До Дня визволення Європи від фашизму і закінчення ІІ-ї Світової війни ( 9 травня)
56 Упорядкування братських поховань, пам’ятників солдатам-визволителям Добродійна акція 5-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Квітень-травень Фотозвіт  
57 «Пам’ять стукає до наших сердець» Урочистий мітинг 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В., класні керівники 09.05. 20 План заходів  
58 Участь в урочистостях до Дня Перемоги Взяти участь в урочистостях 1-11кл. Класні керівники, Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Травень

 

 

План заходів  
 

 

Робота по захисту прав дитини

59 Обов’язки громадян України Філософський стіл 8-9 кл. Учитель історії 17.10.20 План  
60 «Право, обов’язок, свобода, відповідальність» Бесіди

 

8-11кл. Класні керівники До 22.10.19 План  
61 Участь у районних заходах до Міжнародного Дня захисту дітей  

 

5-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 01.06. 20 Фотозвіт  
Місячник правових знань ( листопад)
62 Обов’язки… Які вони є?» Бесіди

 

5-11кл. Пустовгар В.М. Листопад 2019 План  
63 Кращий правознавець школи – 2019» Конкурс «Ерудит» 5-11кл. Пустовгар В.М. Листопад 2019 План  
64 «Держава» Брейн-ринг

 

5-11кл. Пустовгар В.М. Листопад 2019 План  
65 «Право, обов’язок і честь» Колективне ігрове спілкування 5-11кл. Пустовгар В.М. Листопад 2019 План  
66

 

Засідання шкільного парламенту Організувати засідання шкільного парламенту 5-11кл. Актив МО «Берегиня» Раз на місяць Звіт  
Робота правового лекторію
67 «Захист прав дитини» (до Міжнародного Дня ООН) Круглий стіл

 

5-7 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні  керівники

04.10.19 План  
68 «Право на освіту» (до Дня прав людини) Бесіда

 

8-9 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні  керівники

16.12. 19 План  
69 Зустрічі із представниками КМСД Бесіда

 

5-11 кл. Ніженець І.В. Протягом року План  
70 «Допоможи собі сам» (право на здоровий спосіб життя) Бесіда

 

5-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.

класні  керівники

Протягом І семестру План  
71 Правопросвітницька робота з дітьми, які знаходяться на обліку в школі Бесіди

 

      8 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

класні  керівники

Протягом року План  
72 Зустріч із представниками МЦСССДМ Зустріч 5-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Протягом року Звіт  
73 «Школа прав дитини» Виступ перед учнями початк. класів 2-4 кл. Вчителі початкових класів 12.02.20 План  
74 «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини» Круглий стіл

 

9 кл. МаксименкоМ.В.,

класні керівники

17.04.20 План  

6.3.2. Ціннісне ставлення до себе (Моральне виховання)

Мета: формування основ морального та фізичного розвитку особистості; усвідомлення та формування основних засад «Я – концепції» особистості, життєвих компетентностей, активної життєвої позиції.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальн

Відм.

про викон

Попередження дитячого травматизму та утвердження здорового способу життя
1 Тематичні бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11 класів Проведення бесід 1-11кл. Класні керівники Протягом року Звіт  
2 Участь в районній акції дитячих робіт та творів «Молодь за здоровий спосіб життя» (плакати, малюнки, поробки) Розвиток творч.здібностей у дітей, співпраця з батьками 4-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Грудень Творчі роботи  
3 Участь у спортивних змаганнях різних рівнів району, міста, області Підготовка учнів до участі у змаганнях 1-11кл. Полтава М.П. Протягом року Звіт  
4 Організація роботи в рамках Школи сприяння здоров’ю (за окремим планом) Організувати роботу щодо сприяння здорового способу життя 1-11кл. Полтава М.П..,

класні керівники

Протягом року Звіт  
5 «Почни свій день з ранкової гімнастики» Ранкова гімнастика 1-11 кл. Класні  керівники Протягом року Фотозвіт  
6 «Алкоголь та його наслідки» Бесіди 1-11 кл. Полтава М.П.,

класні керівники

Протягом року План  
7 «Моє здоров’я» Бесіди 7-9 кл. Класні керівники Жовтень 2019 План  
8 «Культура  почуттів» Відверта розмова 1-11 кл. Класні керівники Жовтень 2019 План  
9 Організація лекцій для дівчат 6-7 класів, хлопців 8-9 класів з питань особистої гігієни Лекції 8-9 кл. Ярмоленко М.В.,

класні керівники

Листопад

2019

Фотозвіт  
Молодь за здоровий спосіб життя (до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 1 грудня)
10 «Хвороби століття» Виставка літератури 5-11 кл. Топчій В.І. Грудень 2019 Звіт  
11 «Ми – проти СНІДу» Виставка плакатів 5-11 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні  керівники

29.11.19 Фотозвіт  
12 Флеш-моб «Ми за здоровий спосіб життя» Плакати 5-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 01.12. 19 Фотозвіт  
13 Я обираю здоровий спосіб життя Бесіди з проф. ВІЛ, СНІДу 1-11 кл. Класні керівники Грудень 2019 План  
14 «Статева культура – основа сім’ї та усвідомленого батьківства» Бесіда

 

7-11 кл. Класні керівники Грудень 2019 План  
До Міжнародного Дня толерантності (16 листопада)
15 «Людина починається з добра» Відверта розмова 1-8 кл. Ніженець І.В.

класні керівники

16.11.19 План заходів  
16 «16 днів проти насильства» Акція 1-11 кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

16.11-30.11.19 План  
17 «Що таке толерантність?», «Вчимося бути толерантними»; Дебати 9-10 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 21.11.19 План  
18  «Світ без насильства» Конкурс творів 5-11кл. Вчителі української мови 18.11-22.11.19 Твори  
  До  Всесвітнього дня прав дитини –(20 листопада)
19  «Наші права-щасливе дитинство» Виховні години 1-11кл. Класні керівники 20.11-21.11.19 План

 

 
  Заходи із профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів

серед дітей та учнівської молоді

20  «Україна – полікультурна держава» Виховна година 8-9 кл. Класні керівники 11.11-15.11.19 План  
21  «Народів малих не буває» Виховна година 10 -11 кл. Класні керівники 11.11-15.11.19 План  
22  «Жити в дружбі з усіма людьми» Виховна година 5 -7 кл. Класні керівники 15.11.19 План  
До Всесвітнього Дня бібліотек  ( 30 вересня)
23 Книга в житті людини Усний журнал 1-4 кл. Топчій В.І. 27.10.19 План  
24 Книга – мій друг Книжкова лікарня 5-9 кл. Топчій В.І. 26.10.19 Фотозвіт  
                                                                     Форми виховної діяльності
25 Харчові та хімічні отруєння Година спілкування 1-11 кл. Класні керівники Листопад План  
26 Куріння, алкоголізм, наркоманія – проблеми ХХІ століття Круглий стіл 4-11 кл. Класні керівники Листопад План  
27 Інфекції та епідемії світу Бесіда 4-11 кл. Класні керівники Грудень План  
28 Поведінка на льоду Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Грудень План  
29 Електричний струм: користь та шкода Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Січень План  
30 Вибухонебезпечні предмети. Піротехніка Бесіда

 

1-11 кл. Класні керівники Вересень План  
31 Я – професійний і обізнаний пішохід Бесіда 1-11 кл. Класні керівники 17.04.20 План  
32 Профілактика злочинності Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Протягом року План  

6.3.3. Ціннісне ставлення до мистецтва

               Мета: формування естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;формування потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього прийняття дійсності;розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості;формування естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальн

Відм.

про викон

1 Організувати виставку квітів «Всі квіти ветеранам» Організувати виставку квітів 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 12.09.19 Творчі роботи  
До Дня працівників освіти
2 Привітання вчителів учнями школи «Вшануймо наших вчителів» Святковий концерт 11 кл. Свинаревська В.В. 04.10.19 Концерт  
3 Організація виставки «Природа і фантазія» Організувати виставку поробок 1-4 кл. Класоводи Жовтень Творчі роботи  
4 Організація виставки новорічних листівок, поробок, ялинок Організувати виставку 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Грудень Творчі роботи  
5 Організація співпраці з Гадяцькою музичною школою Організувати звітний концерт 1-11кл. Ніженець І.В. Протягом року Звіт  
 

Виховні форми діяльності

6 «Зимові фантазії» Новорічні ранки 1-4 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

Дорогань Н.В.

27.12.19 Сценарій  
7 «Зимовий вернісаж» Свято 5-7 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

Педченко Н.М.

27.12.19 Сценарій  
8 «Новорічний каламбур»

 

Дискотека 8-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В., 27.12.18 План  
9 Виставка-конкурс «Замість ялинки новорічний букет» Виставка  5-11 кл. Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні керівники

24.12.-27.12.19 Фотозвіт  
10 Концертна програма «Веселковий передзвін» Свято 5-11 кл Дубовик С.І., СвинаревськаВ.В.,

класні керівники

21.02.20 Сценарій  
11 Останній дзвоник План урочистої лінійки 1-11 кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. 29.05.20 Сценарій  

 

6.3.4.  Ціннісне ставлення особистості до праці

                Мета: формування понять та уявлень про важливість праці в житті людини; сприяти  професійному   самовизначенню, готовності до творчої праці.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальн

Відм.

про викон

1 Організація роботи з озеленення кабінетів та коридорів школи Озеленення 1-11 кл. Величко К.І.,

класні керівники

Протягом року Звіт  
2 Організація чергування по школі класних колективів Чергування 7-11 кл.  Ніженець І.В.

 

До 03.09.19 Графік чергув.  
3 Організація зустрічей із спеціалістами, представниками ВНЗ, технікумів, ліцеїв, ПТУ для професійної орієнтації учнів Зустрічі 9-11кл. Ніженець І.В.,

Дубовик С.І., Свинаревська В.В.

Протягом року Звіт  
4 Організація роботи класних колективів з підготовки до конкур-сів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Підготовка до конкурсів 1-11кл. Класні керівники Протягом року Звіт  
5 Участь в акції «Листопад» Взяти участь в акції 1-11кл. Класні керівники Жовтень-листопад Звіт  
6 Проведення трудових десантів  «Чистий двір» Взяти участь 1-11кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

Протягом року Звіт  
7 Проведення рейдів «Школа – твій дім, будь господарем в нім» Взяти участь 1-11кл. Ніженець І.В.

Величко К.І.

Протягом року Звіт  
8 Оформлення куточку профорієнтації та виставки «Все про професії» Організувати оформлення куточку профорієнт. 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Квітень Звіт  
9 Сприяння організації екскурсій на підприємства с. Петрівка- Роменська Організація екскурсій 1-11кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

Протягом року Наказ  
10 «Бджола мала, а й та працює» Година спілкування 1 кл. База Л.Г.

 

Листопад 2019 План  
11 «Для чого людина працює» Усний журнал 2 кл. Гринь К.В. Грудень 2019 План  
12 «Скоринка хліба» (пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 р.в Україні» Година спілкування 3 кл. Христенко В.М. Жовтень 2019 План  
13 «Калейдоскоп професій» Вікторина 4 кл. Дорогань Н.В Січень 2020 План  
14 «Моя майбутня професія» Гра 5 кл. Москаленко В.В. Січень 2020 План  
15 «Школа  вмілих господинь» Конкурсна програма 6 кл. Зінченко Ю.М. Березень 2019 План  
16 «Що я знаю про майбутню професію» Колективне ігрове спілкування 7-8 кл. Педченко Н.М., Курмашова Л.І.. Березень 2019 План  
17 Організація літньої практики   1-8,

10 кл.

Величко К.І.,

класні керівники

Травень-червень Наказ  

 

6.3.5.  Цінісне ставлення особистості до природи

Мета:    формування понять та уявлень про довкілля;усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язку стану довкілля та здоров’я людей; формування почуття особистої причетності до збереження природних багатств та екологічної культури особистості.

№з/п Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон

1 Організація проведення виставки природних дарів осені «Щедрість рідної землі» Взяти участь у конкурсі 1-11кл. Дубовик С.І., Свинаревська В.В.,

класні керівники

Жовтень Творчі роботи  
2 Участь в акції «Чиста Україна – чиста Земля» Взяти участь в акції 1-11кл. Ніженець І.В.,

Мошкова Г.В.

Протягом року Звіт  
3 Участь у конкурсі

«Замість ялинки – зимовий букет»

Взяти участь в конкурсі 1-11кл. Ніженець І.В.

Дубовик С.І.,

класні керівники

Грудень Творчі роботи  
4 Проведення акції «Турбота про птахів» Взяти участь в акції 1-11кл. Мошкова Г.В.,

класні керівники

Листопад-березень Годівниці  
5 Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна» Взяти участь  в екологічному двомісячнику 1-11кл. Мошкова Г.В.

Удовиченко В.О.

класні керівники

Квітень-травень Звіт  
6 Участь в акції «День довкілля».

За окремим планом

Взяти участь в акції 1-11кл. Ніженець І.В.,

класні керівники

Квітень Звіт  
До Всесвітнього Дня туризму  ( 27 вересня)
7 «Квітуче подвір’я» участь у Всеукраїнській трудовій акції «Турбота молоді – тобі, Україно!» Садіння квітів 1-11кл. Класні керівники Квітень 2020 Фотозвіт  
8 Участь у районних туристичних змаганнях школярів Змагання   Полтава М.П. Червень 2020 Протокол  
9 Вплив забруднення довкілля на здоров’я людини Бесіда 1-11кл. Класні керівники Квітень-травень 2020 План  
10 «Природа наш дім, нам її берегти» Бесіда 5-6 кл. Класні керівники Квітень 2020 План  
11 «Книга  Скарг природи» Бесіда 4 кл. Класний керівник Квітень 2020 План  
12 «Намалюй свою весну» Виставка малюнків 1-4 кл. Класоводи Квітень 2020 Творчі роботи  
13 Екологія землі ХХІ ст.» Бесіда 8-11кл. Вчитель біології Травень2020    

6.3.6.  Ціннісне ставлення особистості  до сім’ї, родини, людей

            Мета: формування основ національних та загальнолюдських цінностей; усвідомлення  цінностей соціального спілкування; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

з/п

Назва/тема Зміст роботи Учасники Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон

1 Організація батьківських зборів Скласти теми батьк. зборів 1-11кл. Ніженець І.В. Протягом року План  
2 Родинне свято «Козацькі забави» Скласти сценарій 2 кл. Гринь К.В. Жовтень Сценарій  
3 Акція  «Родина» Відвідування вдома учнів, які потребу-ють допомоги 1-11кл. Класоводи, кл. керівники, психолог, соц. пед Вересень Акти обсте-жень  
 

 

 

 

Загальношкільні батьківські збори

4 Загальношкільна батьківська конференція на тему:

1. Робота щодо запобігання дитячої безпритульності, попередження випадків насильства над дітьми в сім’ях та між підлітками.

2. Культура поведінки, способи ії формування.

План проведення 1-11кл. Класоводи,

класні керівники,

Козир В.В.

Жовтень Протокол  
5 Загальношкільна батьківська конференція

1. «Плани та реалії»

2.« Веселковий передзвін»

План проведення 2-11кл. Класні керівники, педагоги- організатори Лютий Сценарій  

6.4.  Військово-патріотичне виховання

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон

6.4.1.  Керівництво вивченням Захисту Вітчизни і військово – патріотичним   вихованням
1 Розробити встановлені керівними документами накази й плани щодо організації та здійснення вивчення Захисту Вітчизни і військово – патріотич-ного виховання учнів   Величко К.І. Кравченко А.В. До 06.09.19  

Наказ

 
2 Здійснювати контроль:

1.                 1. за якістю проведення занять із ЗВ;

2. за виконанням статутних вимог на уроках     фізкультури і ЗВ;

3. за якістю засвоєння програми ЗВ

  Білик. С. М. Протягом року Наказ  
3 Розглянути на нараді при директору :

«Стан викладання ЗВ і фізкультурно – масової  роботи»

Висновки Величко К.І. Кравченко А.В. Квітень 2020 Протокол  
4 Підготувати й подати до відділу освіти звіт про стан вивчення Захисту Вітчизни за навчальний рік Протокол Експертизи Величко К.І. Кравченко А.В. До 31.05.20 Звіт  
5 Підготувати навчально-матеріальну базу, екіпіровку учнів до навчально-польових зборів Звіт Кравченко А.В. Вересень 2019 Наказ  
6 Підготувати й провести День цивільної захисту Звіт Величко К.І. Кравченко А.В. 26.04.19 Наказ  
6.4.2.Заходи з підвищення якості та ефективності уроків Захисту Вітчизни
1 На нараді за участю директора обговорити заходи підготовки та проведення  навчально-польових зборів з юнаками Нарада при директору Білик С.М. До 17.04.20 Усна доповідь  
2 Організувати показ навчальних фільмів з питань ЗВ і військово-патріотичного виховання Перегляд фільмів Кравченко А.В. 1 раз у квартал    
3 Організувати тематичний контроль знань і з ЗВ   Кравченко А.В. Згідно вимог програми Протокол  
6.4.3.   Військово-патріотична та позакласна робота
4 Організувати тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений  Дню пам’яті та прими-рення в Україні та  Дню Перемоги у  Другій Світо-вій війні Участь у заходах Ніженець І.В. 03.-06.12.19 План  
5 Організувати Тиждень оборонно-масової роботи присвячений  річниці Збройних Сил України Участь у заходах Ніженець І.В. 03.-06.12.19 План тижня  
6 Тематичні класні години «З історії Збройних Сил України»:

1 клас – «Українські козаки – лицарі України»

Тематична кл. година База Л.Г. 03.-06.12.19 План  
7 2 клас – «Українське козацтво – захисники країни» Тематична кл. година Гринь К.В. 03.-06.12.19 План  
8 3 клас – «Військове виховання в Запорізькій Січі» Тематична кл. година Христенко В.М. 06.12.19 План  
9 4 клас – «Славні козацькі перемоги» Тематична кл. година Дорогань Н.В. 03.-06.12.19 План  
10 5 клас – « Гетьмани України» Тематична кл. година Москаленко В.В. 03.-06.12.19 План  
11 6 клас – «Давньослов”янське військо Х-ХІІІ ст.» Тематична кл. година Зінченко Ю.М. 03.-06.12.19 План  
12 7 клас – «Українське військо доби козаччини» Тематична кл. година Педченко Н.М.. 03.-06.12.19 План  
13 8 клас – «Пластунський та січовий стрілецький рух в Україні» Тематична кл. година Курмашова Л.І 03.-06.12.19 План  
14 9 клас – «Збройні Сили України в період  національно-визвольної боротьби в 1917-1920 рр.» Тематична кл. година Удовиченко В.О. 03.-06.12.19 План  
15 10 клас – «Військовослужбовець -професія героїчна» Тематична кл. година Дубовик С.І. 03.-06.12.19 План  
16 11 клас – «Є така професія – Вітчизну захищати»

 

Тематична кл. година Свинаревська В.В. 03.-06.12.19 План  
17 Провести шкільну заочну олімпіаду  «Цікаве з історії Збройних Сил України» Тематична кл. година Кравченко А.В. 03.-06.12.19 План  
18 Організувати виставку літератури з історії ЗС України, виставку репродукцій  «Війна очима художників»,  «З історії одягу та озброєння» Виставка Топчій В.І. 03.-06.12.19 Фотозвіт  
19 Провести уроки мужності «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим» Тематичні класні години Класні керівники 14.09.19

26.10.19

08.05.20

Плани  
20  Поновлювати матеріали куточка «Готуйся до служби і ЗС України» Створити куточок Кравченко А.В. Протягом року    
21 Організація та проведення змагань « На варті незалежності»! Провести змагання

учнів 10-11кл.

Кравченко А.В., класні керівники 06.12.19 Сценарій  
22 Участь в урочистостях до Дня Перемоги Взяти участь в урочист. Класні керівники, СвинаревськаВ.В. Дубовик С.І. Травень План заходів  
23 Організація догляду за пам’ятниками та могилками Героїв Великої Вітчизняної війни Взяти участь в урочист. Дубовик С.І., Свинаревська В.В. Серпеньтравень План заходів  
24 Взяти участь у фізкультурно – патріотичному фестивалі школярів «Козацький гарт» Взяти участь Полтава М.П. Травень Наказ  
25 Організація тематичних книжкових виставок у шкільній бібліотеці Виставки на патріот. тематику Топчій В.І. Протягом року Фотозвіт  

6.5.   Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці. Санітарно-профілактична і оздоровча робота

6.5.1.   Заходи щодо формування основ здорового способу життя

26  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальний

Форма узагальнення Управлінське рішення Відм.

про викон

27 Створити умови для забезпечення здоров`я учнів та формування здорового способу життя Протягом року Ніженець І.В.      
28 Проводити спільну роботу школи та медичних працівників Протягом року Ніженець І.В.      
29 Вести пропаганду та формувати знання і навички здорового способу життя (організувати проведен-ня лекцій лікарів – спеціалістів) Протягом року Класні керівники, Ніженець І.В.      
30 Організувати участь дітей у спортивних гуртках Протягом року Полтава М.П.      
31 Охопити дітей відпочинком у пришкільному таборі «Веселка» Травень-червень Класоводи   Списки  
32 Охопити дітей оздоровленням у інших таборах червень-серпень Класні керівники   Списки  
33 Організовувати екскурсії та походи Протягом року Класні керівники   Фотозвіт  

 

 

6.5.2. Заходи щодо профілактики захворювань

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відм.

про викон.

1 Медогляд персоналу школи Наявність записів в санітарних книжках про медогляд ЯрмоленкоМ.В. Серпень

2019 року

Усна доповідь  
2 Медогляд учнів Наявність медичних карток, записів про щеплення, аналіз результатів Класні керівники До  03.09.19 Списки  
3 Бесіди зі школярами Виконання режиму дня – запорука здоров’я Класні керівники Вересень Усна доповідь  
4 Бесіди з учнями Дотримуємося раціонального харчування Класні керівники Жовтень Усна доповідь  
5 Бесіди зі школярами Профілактика захворювань на туберкульоз Класні керівники Протягом року Усна доповідь  
6 Медобстеження учнів Визначення рівня здоров’я школярів лікарями Класні керівники За  графіком Списки  
7 Дослідження Визначення фізичного розвитку ЯрмоленкоМ.В Грудень Довідка  
6.5.3. АнтиСНІДова, антинікотинова, антинаркотична пропаганда

з/п

Назва/ тема Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагалі

нення

    Відм.

про викон

1 Акція до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом Акція до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом Класні керівники 03.12.19 Акція  
2 Конкурс плакатів «Профілактика шкідливих звичок» Пропаганда здорового способу життя Класні керівники 03.12.19 Творчі роботи  
3 Класні години «Профілактика здорового способу життя» Формування знань про здоровий спосіб життя Класні керівники Протягом

року

Творчі роботи  
4 Вікторина «Знавці правил дорожнього руху» Перевірка знань з правил дорожнього руху Дубовик С.І.,

СвинаревськаВ.В

15.05.20 Сценарій  
5 Конкурс плакатів з профілактики усіх видів дитячого травматизму Проведення конкурсу з профілак-тикки дитячого травматизму Дубовик С.І.,

Свинаревська В.В.

Травень Творчі роботи  

6.5.4.  Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи

1 Наказ Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму Ніженець І.В. До  06.09.19 Наказ  
2 Нарада при директорі Організація роботи щодо попередження дитячого травматизму Ніженець І.В. 06.09.19 Усна доповідь  
3 Засідання ШМО класних керівників Планування роботи попередження дитячого травматизму на 2019-2020 н.р. Ніженець І.В. 27.09.19 План  
4 Класний куточок профілактики травматизму Поновити куточки по техніці безпеки  у кожному кабінеті Класні керівники До  20.09.19 КК  
5 Батьківські збори Проведення бесід з батьками з поперед-ження дитячого травматизму у побуті Класні керівники Протягом

року

Прото-коли  
6 Лекції з представниками ДАЇ, пожежними Проведення профілактичних бесід Ніженець І.В. Протягом

року

Візітацій-на книга  
7 Екскурсія до музею протипожежної безпеки Залучити дітей до профілактичних бесід Класні керівники, жовтень, березень Наказ  
8 Інструктажі з учнями Проведення інструктажів учнів перед екскурсіями, під час роботи на ділянці, під час лабораторних та практичних робіт. Ніженець І.В. Протягом

року

 Журнали  
9 Бесіди з учнями перед канікулами Профілактичні бесіди з попередження всіх випадків дитячого травматизму перед осінніми. Зимовими, весняними, літніми канікулами Класні керівники Протягом

року

Щоденники

Журнали

 
10 Екскурсії Проведення бесід під час екскурсії, турпоходів Класні керівники Протягом

року

Наказ  
11

 

 

Бесіди з дітьми Проведення бесід про попередження дитячого травматизму під час уроків, у побуті Класні керівники Протягом

року

Щоденники

Журнали

 
Місячники  «Безпека Дорожнього руху»
1 Наказ по школі Про організацію роботи педколективу з профілактики ДТП. Безпеки дорожнього руху Ніженець І.В. До  07.09.19 Наказ  
2 Єдиний урок з правил дорожнього руху Проведення класної години з правил дорожнього руху Класні керівники 03.09.19 Творчі розробки  
3 Виховні години Будь уважний на дорогах Класні керівники 07.09.19 Творчі розробки  
4 Конкурс малюнків та стінгазет Знай та виконуй правила дорожнього руху Класні керівники 07.09.19 Творчі роботи  
5 Нарада при директорі Звітування про проведення місячника Ніженець І.В. 03.10.19 Усна доповідь  
6 Практичні заняття Заняття на шкільному майданчику з правил дорожнього руху Класоводи До 26.10.19 Розробки уроків  
7 Диктанти Диктанти з текстом про правила дорожнього руху Класні керівники до 23.05.20 Творчі роботи  
8 Участь у Всеукраїнському змаганні Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine (Всеукраїнське змагання з безпеки дорожнього руху для дитячо – молодіжних команд – активістів з усієї України)   Ніженець І.В.   Вересень- грудень 2019  

 

 

6.6. Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

6.6.1. Робота з дітьми, які проживають в неблагонадійних сім’ях
1 Засідання м/о класних керівників Планування роботи з дітьми з неблагонадій-них родин Класні керівники Ніженець І.В. До 06.09. 19 План  
2 Обстеження умов проживання Складання житлово – побутових актів проживання Батьки,  діти з неблагонадійних родин Класні керівники До  17.09. 19 Акти  
3 Збір даних про дітей з неблагонадійних родин Оформлення банку даних Батьки,  діти з неблагон.родин Кл.керівники До  21.09.19 Списки  
4 Залучення до безкоштов-них гуртків та секцій Залучити до гуртків та секцій Діти з неблагон.родин Кл.керівники  Ніженець І.В. До  20.09. 19 Список  
5 Зустрічі з юристом, соціологом, психологом Бесіди з представниками соціальної служби Діти з неблагон.родин Ніженець І.В. Протягом року Книга відвідування  
6 Психологічна допомога Індивідуальні бесіди психолога з дітьми, батьками Діти з неблагон.родин Кл.керівники  Ніженець І.В. Протягом року Журнал  
7 Звіт про роботу з дітьми, які проживають в неблагонадійних сім’ях Надання звітної інформації про роботу з дітьми, які проживають в неблагон. родинах Класні керівники Ніженець І.В. До 20.05.19 Інформація  
8 Бесіди з батьками Проведення індиві-дуальних бесід з бать-ками кл.керівниками, адміністрацією, соціальним педагогом Батьки Кл.керівники  Ніженець І.В. Протягом року Журнал  
9 Щотижнева інформація про відвідування Надання щотижневої інформації про відвідування Класні керівники Кл.керівники,  Ніженець І.В. Протягом року звіти  
6.6.2. Робота з дітьми сиротами та під опікою
1 Наказ Про призначення громадського інспектора Ніженець І.В. 30.08.2019 Наказ    
2 Забезпечення безкошт. харчуванням сиріт Оформлення на безкошт. харчування сиріт Ніженець І.В. 03.09.2019 Списки    
3 Обстеження умов

проживання

Складання актів про проживання сиріт Кл. керівники,    Ніженець І.В. До   13.09.2019 Акти    
4 Збір довідок. даних про дітей під опікою Оформлення банку даних сиріт Ніженець І.В. До  10.09.2019 Довідки

 

   
5 Залучення до безкоштовних гуртків та секцій Залучити до секцій та гуртків Кл. керівники,    Ніженець І.В. До  21.09.2019 Списки    
6 Надання безкоштовних квитків на свята, театри Забезпечення без кошт.квитками на свята  

Ніженець І.В.

Упродовж року Квитки    
7 Звіти опікунів Звітна інформація про роботу опікунів Кл. керівники,    Ніженець І.В. Упродовж року Звіти    
8 Залучення до літніх безкоштовних таборів Залучити до безкоштов-них літніх таборів Кл. керівники,    Ніженець І.В. Травень Списки    
6.6.3.  Робота з дітьми пільгового контингенту
1 Обстеження умов проживання Складання актів про умови прожив. Кл.керівники До

10.09. 19

Акти  
2 Збір документів, які підтверджують пільги Оформлення банку даних про дітей пільгового контингенту Кл.керівники,    Ніженець І.В. До

14.09. 19

Списки  
3 Залучення до безкошт. обідів дітей ПБП та малозабезпеч. Залучити дітей  з малозаб. сімей до безкоштовних обідів Величко К.І.

Ніженець І.В.

До

24.09. 19

Списки  
4 Надання безкоштовних квитків на Новорічні свята Забезпечувати безкоштовними квитками на Новорічні свята Ніженець І.В. До  26.12.19 Квитки  
5 Залучення до літнього табору Збір документів про малозабезпеченість Ніженець І.В. До

20.05. 20

Списки

Заяви

 
6 Звіт про роботу з дітьми пільгового контингенту Надання звітної інформації про роботу з дітьми пільгового контингенту Ніженець І.В До

12.06. 20

Інформація  
6.7. Соціально – психологічний супровід
6.7.1. Адаптація першокласників до шкільного життя
Мета: cтворення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного виховання, навчання, психологічного розвитку дитини в рамках освітнього середовища.
  №

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм.

про викон.

1 Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х класів Жовтень База Л.Г. Підготовка бланків  
2 Проведення діагностики за допомогою методик Жовтень Психолог школи Діагностика першокласників  
3 Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень-листопад Психолог школи Обробка результатів  
4 Надання результатів діагностики та рекомендацій щодо подальшої роботи з учнями 1-х класів учасникам НВП Жовтень-листопад Психолог школи Психологічні консультації учасників НВП  
5 Результати роботи з учнями 1-х класів по визначенню готовності  до навчання Жовтень Психолог школи Аналітична довідка  
6  Підготовка бланків до проведення діагностич-ної роботи з учнями 1-х класів, батьками, класними керівниками Листопад Психолог школи Підготовка бланків  
7 Адаптація першокласників до школи:

1.Проективний тест “Школа. Дитячий садок”

2.Кольоровий тест  Орєхової

3.Анкета інтересів

Листопад- грудень

ІІ зріз в квітні

Психолог школи Діагностика учнів  
8 Надання психологічних консультацій учасникам навчально-виховного процесу (батьки, класні керівники, адміністрація)

 

Листопад- грудень

 

Психолог школи Психологічні консультації учасників НВП  
9 Результати роботи з першокласниками по адаптації (І зріз) Листопад- грудень Психолог школи Аналітична довідка  
10 Виступ на малій педагогічній раді за темою: «Аналізуємо результати рівня адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі» Грудень Психолог школи Психологічна просвіта  
11 Проведення занять з учнями, у яких виявлено ознаки дезадаптації (за необхідністю) Листопад- грудень за необхідністю Психолог школи Корекційна робота  
12 Написання аналітичної довідки про результати вивчення рівня адаптації учнів 1-х класів ( ІІ зріз) Травень Психолог школи Аналітичний звіт  

 

  6.7.2. Співпраця з родинами
  №

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм. про викон.
1 Індивідуальні консультації батьків за результатами діагностики, за запитами батьків, педагогів. За планом роботи школи Психолог школи Психологічне консультування батьків  
2 Бесіди на батьківських зборах для батьків 1-класників та учнів початкової школи За планом роботи школи Психолог школи Психологічна просвіта  
3 Бесіди на батьківських зборах середньої та старшої школи (за запитом кл. керівників та батьків) За планом роботи школи Психолог школи Психологічна просвіта

 

 
  6.7.3. Адаптація учнів 5-х класів
4 Підготовка бланків до діагностування учнів 5-х класів Жовтень Психолог школи Підготовка бланків  
5 Проведення діагностичної роботи вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів за допомогою методики “Кольорова діагностика емоцій” О.А. Орєхової Жовтень Москаленко В.В.

 

Діагностика учнів  
6 Обробка результатів діагностики, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень Психолог школи Обробка результатів  
7 Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП Упродовж  року Психолог школи Психологічні консультації учасників НВП  
8 Написання аналітичної довідки про вивчення рівня адаптації серед учнів 5-х класів Листопад Психолог школи Аналітична довідка  
9 Проведення корекційно – розвивальних занять для неадаптованих учнів по програмі «Я –п’ятикласник» авторів Мікляєвої та Рум’янцевої Листопад-грудень Психолог школи Заняття з елементами тренінгу  
10 Виступ на психолого-педагогічному консиліумі по адаптації учнів 5-х класів За планом роботи школи Психолог школи Психологічна просвіта  

 

6.7.4. Соціальний захист учнів пільгового контингенту
  №

з/п

 

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм. про викон.
1 Корегування та поновлення банку даних пільгов. контингенту, написання індивідуалиних планів роботи Упродовж року Психолог школи Поновлення інформації  
2 Відвідування учнів пільгового контингенту вдома в зв’язку з перевіркою житлово-побутових умов проживання Вересень,січень 2 рази  на рік Психолог школи Обстеження умов проживання  
3 Підготовка бланків до проведення діагностики учнів пільгового контингенту Січень Психолог школи Підготовка бланків  
4 Проведення діагностичної роботи з учнями пільгового контингенту  за допомогою методики «Малюнок дерева» Січень Психолог школи Діагностика учнів  
5 Проведення діагностики за допомогою методики Дж.Тейлора «Шкала прояву тривожності» Січень Психолог школи Діагностика учнів  
6 Обробка результатів, аналіз роботи з дітьми пільгового контингенту, занесення даних до індивідуальних карток Січень Психолог школи Обробка результатів  
7 Надання індивідуальних та групових психологічних консульт. учасникам НВП (опікуни, учні,адміністрація, класні керівники) Упродовж року Класні керівники Психологічні консультації  
8 Написання психолого-педагогічних характеристик на учнів пільгового контингенту (діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування) Лютий Психолог школи Складання психо-лого-педагогічних характеристик  
9 Проведення індивідуальних бесід з учнями пільгового контингенту по результатам діагностики Лютий Психолог школи Бесіда з учнями  
10 Написання аналітичної довідки про результати роботи з учнями пільгового контингенту Лютий Психолог школи Аналітична довідка  

 

Розділ  8

Контрольно- аналітична діяльність адміністрації школи

   Основні завдання:

 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям;
 • підвищення рівня професійної майстерності учителя;
 • створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації;
 • виконання рекомендацій педрад, нарад при директорі, перевірок міського управління освіти;
 • удосконалення НВП, впровадження інноваційних засобів навчання.

 

8.1. Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень

з/п

Зміст роботи Відповідальний,

 

Терміни Відм. про викон
1 На нарадах при директорові заслуховувати відповідальних про виконання прийнятих рішень Директор 2 рази в місяць  
2 Підводити підсумки роботи школи за семестр та за рік з кожного розділу річного плану Директор, ЗДВНР Січень, червень  
3 Проаналізувати виконання річного плану роботи школи та спланувати заходи щодо реалізації зауважень та пропозицій Директор

 

Червень  

 

 

8.2. Контроль за веденням документації

з/п

Види документації Відповідальний Контроль
1 сем. 2 сем.
1 Навчальні плани Величко К.І. 09  
2 Календарне планування Величко К.І. 09 01
3 Плани виховної роботи Ніженець І.В. 09 01
4  Зошити: Величко К.І. Протягом року  
з української мови Величко К.І. 12 04
з зарубіжної  літератури Величко К.І. 12 04
з математики Величко К.І. 10 03
з іноземної  мови Величко К.І. 12 04
початкові класи Величко К.І. 12 05
Протоколи  засідань ШМО Величко К.І. 01  
5 Класні журнали: Величко К.І. Протягом року
1-4 кл. Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

5-7кл. Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

8-9 кл.

 

Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

10-11 кл. Величко К.І. Не менше 4 рази на рік

 

6 Журнали гурткової роботи Ніженець І.В. 09 04
7 Щоденники учнів Величко К.І. 10 03
8 Книги наказів Величко К.І.   03
9 Атестаційні матеріали Величко К.І. 10 04
10 Книги внутрішнього. контролю Білик С.М.,

Величко К.І., Ніженець І.В.

01  
11 Документами з ОП та ТБ Величко К.І. 12 03
12 Протоколи батьківських зборів Ніженець І.В. 12 04
13 Алфавітна книга Секретар-діловод 09 06
14 Особові справи вчителів та учнів Секретар-діловод 09 06
15 Контрольно-візитаційна книга Білик С.М.,   03
16 Інвентарна книга бібл. фонду Топчій В.І. 10 06
17 Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Секретар-діловод   02
18 Поурочні плани Директор,

заст. директора

10, 12 02, 04
29 Номенклатура справ Секретар-діловод   01
20 Статистичні звіти Директор,

заст. директора

09,10

 

06

8.3. Контроль за рівнем навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів

№ з/п Зміст роботи Терміни Відповідальний Викон.
1 Провести діагностику вихованості учнів Жовтень-листопад  

 

 
2 Тематичний контроль «Дотримання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду школяра» Грудень Ніженець І.В.

 

 
3 Контроль за відвідуванням школи учнями 1—11-х класів та учнями, схильними до девіантної поведінки Протягом

року

Ніженець І.В.

 

 
4 Контроль відвідування батьками загально-шкільних та класних батьківських зборів Протягом

року

Ніженець І.В.

 

 
5 Скласти та затвердити графік тематичних оцінювань учнів на I та II семестри Вересень

Січень

Величко К.І.  
6 Провести зрізи навчальних досягнень в 4-х, 9-х, 11-х класах з основних предметів інваріантної частини Грудень

Травень

Величко К.І.  
7 Перевірити та проаналізувати техніку читання та обчислювальні навички в учнів початкової школи Травень Величко К.І.  
8 Перевірити відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державних програм у 7-х класах Травень Величко К.І.  

 

                                                              8.4. Контроль за навчально-виховним процесом

 • 8.4.1.Комплексні та тематичні перевірки викладання предметів

                    Перспективний план-графік вивчення стану викладання  навчальних предметів на 2017 – 2022 рр.

№ п/п Навчальний предмет Прогнозовані терміни вивчення за навчальними роками
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
1 Початкові класи      
2 Українська мова        
3 Зарубіжна і українська література        
4 Іноземна мова        
5 Математика      
6 Інформатика        
7 Історія        
8 Правознавство, людина і світ, основи економіки        
9 Географія        
10 Біологія        
11 Фізика, астрономія        
12 Хімія        
13 Музичне мистецтво        
14 Образотворче мистецтво        
15 Фізична культура        
16 Захист Вітчизни        
17 Основи здоров’я        
18 Трудове навчання      
19 Факультативи, курси за вибором        
20 Російська мова        

 

Графік проведення предметних тижнів на 2019-2020 н.р.

з/п

Місяць Дата Предмет Відповідальні Відмітка про вик.
1 Вересень 02.09-06.09 Тиждень безпеки дорожнього руху Бугайов В.Г., класоводи  
09.09.-13.09 Олімпійський день Полтава М.П.  
2 Жовтень 21.10 – 25.10 Біологія Мошкова Г.В., Удовиченко В.О.  
28.10-27.12 Шкільні предметні олімпіади, МАН Вчителі предметники  
21.10 -25.10 ОБЖД Бугайов В.Г., класоводи  
3 Листопад 25.11-29.11 Історія Бірченко О.П., Пустовгар В.М.  
4 Грудень 02.12 – 06.12 Основи ЗВ Кравченко А.В.  
09.12-13.12 Правознавство Максименко М.В.  
16.12 -20.12 Іноземна мова Синенко Л.Г.  
5 Лютий 03.02 – 07.02 Зарубіжна література Курмашова Л. І.  
17.02 – 21.02 Українська мова Москаленко В.В.,  Трофімюк О.М.  
24.02 – 28.02 Естетичне виховання Свинаревська В.В., Ніженець І.В.  
6 Березень 02.03– 06.03 Українська література Трофімюк О.М., Москаленко В.В.  
09.03-13.03 Математика

 

Пащенко Л.А., Нагорний В.К.

Педченко Н.М.

 

 

7 Квітень 30.03-03.04 Хімія Литвиненко І.М.  
06.04 – 10.04 Фізика Педченко Н.М.  
13.04 – 17.04 Географія Удовиченко В.О.  

8.4.2. Здійснення тематичного контролю

з/п

Питання контролю  Термін Розгляд/вихідна документація Відповідальні Відм.

про викон.

1 Військово-патріотичне виховання учнів у школі Листопад Педрада, наказ Ніженець І.В.  
2 Адаптація учнів  1 класу до навчання  у школі, 5 класу до навчання в основній школі Вересень – жовтень Нарада при директорові, інформація Практичний психолог  
3 Про здійснення медико-педагогічного супроводу на уроках фізичної  культури Березень Нарада при директору Ярмоленко М.В. Довідка

 

8.4.3. Здійснення класно-узагальнюючого контролю

з/п

Питання контролю  Термін Розгляд/вихідна документація Відповідальні Відм.

про викон.

1 Перевірка навичок читання учнів 1-4 класів Травень Наказ, засідання методоб’єднання Величко К.І.  
2 Виконання  навчальних програм з базових предметів Грудень

Травень

Наказ, наради при директорові Величко К.І.  
3 Проведення контрольних робіт з предметів (за окремим планом) Упродовж навчального року Графік, інформація, протоколи предметних метод. об’єднань Величко К.І., керівники м/о  
4 Проведення моніторингу  якості  організації навчально-виховного процесу (за окремиим планом) Упродовж навчального року Наради при директору,  графічне зображення результатів Величко К.І.  

 

 

 

 

 

 

8.4.4. Оглядовий контроль

з/п

Питання контролю Термін Відповідальні Розгляд Вихідна документація Відм.

про викон

1 Підготовка школи до нового навчального року, організований  початок навч. року Серпень– вересень Білик С.М. Нарада при директору Наказ  
2 Забезпеченість учнів підручниками, навчальною літературою Серпень-вересень Топчій В.І. Нарада при директору Інформація  
3 Дотримання санітарно-гігієнічних норм, підсумки профілактичного медогляду Вересень Ярмоленко М.В. Нарада при директору Наказ  
4 Організація харчування учнів у школі, питний режим Вересень, щомісячно Ярмоленко М.В. Педрада, нарада при директору Наказ  
5 Контроль за відвідуванням навчальних занять, ведення відповідної  документації Щомісячно Величко К.І. Нарада при директору Інформація  
6 Виконання Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів Постійно Адміністрація Нарада при директору    
7 Ведення шкільної документації:          
•         – класні журнали 1-11 класи факультативних занять, учнівські щоденники

•         календарне, поурочне планування

Щомісячно

 

 

Адміністрація

 

 

Нарада при директору    
•         – дотримання єдиних орфографічних вимог (перевірка робочих зошитів учнів під час вивчення стану викладання предметів); Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

   
•         – перевірка зошитів для контрольних робіт Вересень, січень        
•         – особові справи учнів 1-11 класів, алфавітної книги  

 

Класні керівники

 

М/о класних керівників    
•         – виконання графіків тематичного оцінювання, контрольних, лабораторних , практичних робіт Протягом року

 

Величко К.І.

 

 

М/о предметні    
8 Соціальний захист учнів (виконання Закону України «Про охорону дитинства») Протягом року Ніженець І.В. Нарада при директору, педрада    
9 Робота з здібними і обдарованими учнями,  підготовка до участі в олімпіадах , конкурсах, турнірах , МАН. Аналіз результативності. Жовтень, березень Величко К.І. Методична рада, Нарада при директору, засідання м/о    
10 Виконання Закону України «Про звернення громадян» 2 рази на рік Білик С.М. Нарада при директору, рада навч.закладу    
11 Робота  з запобігання дитячого травматизму. Оформлення відповідальної документації Протягом року Ніженець І.В. Конференція, нарада при директору, засідання  м/о класних керівників, Наказ

 

 

 

 

 
12  Про профілактику  правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, СНІДу Вересень, грудень, травень Ніженець І.В. Педрада, нарада при директору, м/о класних керівників Наказ  
13 Робота з Цивільного захисту  (за окремим планом) Квітень Величко К.І. Нарада при директору Наказ  
14 Профорієнтаційна робота (за окремим планом) Березень Ніженець І.В. Нарада при директору Наказ  
15 Контроль за виконанням попередніх рекомендацій, рішень Протягом року Ніженець І.В., Величко К.І. Педради Інформація  
16 Контроль за організацією чергування у школі, дотримання графіків чергування, трудової дисципліни Постійно Ніженець І.В. Нарада при директору    
17 Робота щодо проведення атестації педпрацівників Жовтень – квітень Білик С.М., Величко К.І. Атестаційна комісія Протоколи  
18. Підсумки організації виховної роботи Травень Ніженець І.В. Нарада при директору Наказ  
19 Організація методичної роботи Протягом року Білик С.М. Методична рада Накази, протоколи  
20 Забезпечення  виконання законів України «Про засади мовної державної політики», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, ст. 53 Конституції України Протягом року Ніженець І.В. За планом педрад Наказ  
21 Робота  із здібними та обдарованими учнями Протягом року Величко К.І. Засідання метод. ради Наказ  
22 Позабюджетна діяльність у школі, зміцнення матеріально-технічної бази Протягом року Білик С.М. Звіти, рада навч. закладу Протокол  
23 Організація  підготовки учнів 11класу до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні Протягом року Величко К.І. вчителі – предм. Нарада при директору    
24 Організація роботи з підготовки до організованого закінчення навчального року Квітень- червень Величко К.І. Педрада, нарада при директору    
25 Про підготовчу роботу з проведення військово-спортивного свята, присвяченого закінченню вивчення курсу Захист Вітчизни Квітень Кравченко А.В. Нарада при директору Наказ  
26  Робота  соціально-психологічної служби Упродовж навч. року Адміністрація Нарада при директору Накази  
27 Організація  фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи Упродовж навч. року Адміністрація Нарада при директору Накази  

 

8.4.5. Здійснення персонального  контролю

Питання контролю Термін Відповідальні Розгляд Відм. про викон
1 Контроль за роботою вчителів, які атестуються Жовтень, березень, квітень Величко К.І. Атестаційна комісія  
2 Контроль за роботою з усіх питань освітньої діяльності Упродовж навч. року Адміністрація Наради при директору  

8.4.6. План проведення контрольних робіт  за завданнями адміністрації

№з/п Предмет Мета контролю Клас Дата Відповідальні Відм. про викон
1 Українська мова Стан викладання 2-4 жовтень Величко К.І.  
2 Математика Стан викладання  9,10-11 Листопад-грудень Величко К.І.  
3 Фізична культура,трудове навчання Стан викладання 5-11 Березень Величко К.І.  

                     8.4.7. Контроль за виконанням нормативних і директивних документів

Назва документа Критерії Відповідальні,

термін

Де обговорюється
Конституція України

 

Виконання ст. 10 Конституції України. Білик С.М.

Класні керівники

Протягом року

МО класних керівників
Робота класних керівників з учнями 1—11-х класів щодо вивчення Конституції України (виховні години, тематичні уроки), державних символів.
Робота з правового виховання учнів
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Про мови»

 

Виконання зазначених документів.  

 

 

 

 

 

 

ЗДНВР

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

На нарадах при директорові

Статистична звітність на початок навчального року.
Організація індивідуального навчання учнів, які потребують за станом здоров’я.
Зарахування учнів у 1, 10-ті класи.
Облік дітей в мікрорайоні школи.
Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.
Комплектація школи педкадрами на новий навчальний рік.
Впровадження індивідуального підходу до учнів спецгрупи, підготовчої групи на уроках фізкультури.
Організація харчування учнів у школі, надання пільгового харчування малозабезпеченим, дітям-сиротам.
Ведення шкільної документації державною мовою.
Виховання шанобливого ставлення в учнів до державних символів України.
Участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах.
Тематичні виставки у шкільній бібліотеці.
Виховні заходи.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Впровадження Державного стандарту в 5х та 8-х класах.

Контроль за дотриманням вимог нового Держстандарту в 1-3-х,5-6-х класах.

 Білик С.М.

Протягом року

Наради при директорові
  Робота з батьками.

Атестація педпрацівників.

Підвищення рівня викладання предметів.

ЗДНВР

Протягом року

 

На нарадах при директорові

Розділ 9.

Робота з батьками, громадськістю

9.1. Робота з батьками, громадськістю

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про викон.
Серпень
1 Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників 29.08.19 Адміністрація школи
Вересень
1 День відкритих дверей для батьків загальношкільні батьківські збори 03.09.19 Адміністрація школи
2 Проведення консультацій з питань адаптації учнів 5-го, 10-го кл. 25.09.19 Адміністрація школи
3 Анкетування батьків першокласників з метою виявлення особли-востей та характеру протікання процесу адаптації дітей у школі 26.09.19 Шкільний психолог Анкети
4 Оформлення інформаційного стенду «Для вас, батьки» До 28.09. 19 Шкільний психолог
5   Заняття лекторію педагогічних знань Згідно планів кл. керівників Заступник з НВР
Жовтень
1 Проведення консультацій з питань адаптації учнів 5-го, 10-го класів 26.10.19 Адміністрація школи

Класні керівники

2 Проведення консультацій для батьків Адміністрація школи
3 Оновлення інформаційного стенду  «Для вас, батьки»

(нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання )

Протягом місяця Шкільний практичний психолог
Листопад
1 День відкритих дверей для батьків 15.11.19 Заступник з НВР
2 Класні батьківські збори
3 Заняття лекторію педагогічних знань
Грудень
1 Класні батьківські збори 13.12.19 Класні керівники
2 Проведення консультацій для батьків Заступник з НВР
3 Оновлення інформаційного стенду «Для вас, батьки»

( нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання )

Січень
1  Проведення консультацій для батьків 17.01.20 Адміністрація школи
2  Оновлення інформаційного стенду   «Для вас, батьки»

(нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання )

До 17.01.20 Заступник з НВР
Лютий
1 День відкритих дверей для батьків 14.02.20 Адміністрація школи
2 Класні батьківські збори Заступник з НВР
3 Заняття лекторію педагогічних знань Адміністрація школи
Березень
1 Проведення консультацій для батьків 20.03.20 Адміністраціяшколи
2 Оновлення інформаційного стенду  «Для вас, батьки»

(нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання)

Протягом місяця Заступник з НВР
Квітень
1 День відкритих дверей для батьків 17.04.20 Адміністраціяшколи
2 Загальношкільні та класні батьківські збори Заступник з НВР
3 Заняття лекторію педагогічних знань
Травень
1 Класні батьківські збори 15.05.20 Класні керівники
2 Збори батьків майбутніх першокласників 08.05.20 Вчителі початкових класів
3 Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників 08. 05.20 Вчителі поч. класів, практичний психолог
Червень
1 Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до шкільного навчання 03 – 05.06.20 Шкільний психолог  

9.2. Педагогічна просвіта батьків

(робота шкільного практичного психолога  та класних керівників з батьками учнів)

Клас

з/п

Тематика Дата Відповідальний
1 1 Ваша дитина стала першокласником Вересень База Л.Г.
2 Адаптація першокласника Жовтень База Л.Г.
3 Роль батьків у вихованні дитини Грудень База Л.Г.
4 Як розуміти щастя дитини Березень База Л.Г.
5 Відпочинок у нашій родині Травень База Л.Г.
2 1 Як допомогти школяреві у навчанні Жовтень Гринь К.В.
2 Наші помилки у вихованні дітей Грудень Гринь К.В.
3 Виховання любові до природи Березень Гринь К.В.
4 Що допомагає і заважає розвитку таланту та розвитку здібностей Травень Гринь К.В.
3 1 Заохочування і покарання дітей у сім’ї Жовтень Христенко В.М.
2 Телебачення і діти Грудень Христенко В.М.
3 Єдність вимог сім’ї та школи Березень Христенко В.М.
4 Молодший шкільний вік і його особливості Травень Христенко В.М.
4 1 Режим дня – запорука успішного навчання Жовтень Дорогань Н.В.
2 Діти та нові інформаційні технології Грудень Дорогань Н.В.
3 Трудове виховання дитини в сім/ї Березень Дорогань Н.В.
4 Підготовка до переходу до 5 класу. Адаптація дитини до нових умов навчання. Травень Дорогань Н.В.
5 1 Психофізичні особливості 11-річної дитини Жовтень Москаленко В.В.
2 Здорові діти здорових батьків Грудень Москаленко В.В.
3 Як запобігти появі шкідливих звичок Березень Москаленко В.В.
4 Виховання бережливості та економії. Діти та сімейний бюджет Травень Москаленко В.В.
6 1 Що робить підлітка “важким”? Жовтень Зінченко Ю.М.
2 Статеве виховання школярів Грудень Зінченко Ю.М.
3 Дозвілля й відпочинок підлітка Березень Зінченко Ю.М.
4 Виховання в підлітків свідомого ставлення до навчання та його результатів Травень Зінченко Ю.М.
7 1 Взаємини підлітка й дорослого. Причини конфліктів, шляхи їх розв’язання Жовтень Педченко Н.М.
2 Зовнішній вигляд: смак, стиль Грудень Педченко Н.М.
3 Профілактика тютюнопаління серед неповнолітніх. Березень Педченко Н.М.
4 Організація в сім’ї навчальної праці школяра. Допомога і контроль батьків, потреби в цьому Травень Педченко Н.М.
8 1 Подружні конфлікти та проблеми дітей Жовтень Курмашова Л.І.
2 Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх Грудень Курмашова Л.І.
3 Підліток і закон. Виховання правової культури. Березень Курмашова Л.І.
4 Економічне виховання в сім’ї. Чи потрібні кишенькові гроші підлітку? Травень Курмашова Л.І.
9 1 Сучасні діти. Які вони є. Жовтень Удовиченко В.О.
2 Дозвілля і відпочинок підлітків. Яким він є. Грудень Удовиченко В.О.
3 Профілактика наркоманії серед неповнолітніх Березень Удовиченко В.О.
4 Як допомогти дитині вибрати професію? Навчальні заклади області Квітень Удовиченко В.О.
5 Як створити сприятливі умови підготовки до державної підсумкової атестації Травень Удовиченко В.О.
10 1 Проблеми віку та їх вирішення Жовтень Дубовик С.І.
2 Вільний час: корисно і цікаво Грудень Дубовик С.І.
3 Економічне виховання в сім’ї. Бізнес і діти Березень Дубовик С.І.
4 Чи комфортно вам разом: батьки й діти Травень Дубовик С.І.
11 1 Підготовка старшокласників до сімейного життя Жовтень Свинаревська В.В
2 Старшокласники. Інформаційний мінімум про СНІД Грудень Свинаревська В.В.
3 Плани випускників на майбутнє та позиція батьків Березень Свинаревська В.В.
4 Як створити сприятливі умови для підготовки до державної підсумкової атестації Травень Свинаревська В.В.

Розділ 10.

Фінансово-господарська діяльність

10.1. Зміцнення матеріально-технічної бази і господарська робота

№ п\п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний відм. про викон
Серпень
1 Перевірка готовності матеріально-технічної бази школи до нового навчального року 25 – 31.08.19

 

 

Дирекція школи

2 Призначення відповідальних за матеріальну базу навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу.
3 Заміна вентиляційної системи в шкільній їдальні 10.08.19 Завгосп  
4 Придбання миючих засобів Серпень Завгосп
5 Зняття показників з електро – та водолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
6  Перевірка та підготовка робочого стану шкільного автобуса      
Вересень
1 Підготовка інвентарю для роботи по благоустрою школи Вересень Завгосп
2 Благоустрій пришкільної території Вересень Вчитель труд. навчання, завгосп  

 

 

3 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи Вересень Завгосп
4 Профілактичний огляд і заміна електроламп Завгосп
5 Зняття показників з електролічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
6 Перевірка, профілактика, підготовка до роботи газового обладнання Протягом місяця Завгосп
7 Аналіз використання енергоносіїв за ІІІ квартал Завгосп

директор

8 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу До 25.09 Завгосп
Жовтень
1 Інвентаризація матеріальних цінностей Жовтень
2 Додаткові заходи по утепленню школи перед початком опалювального сезону 1 – 16 жовтня Завгосп
3 Підготовка системи опалення Завгосп
4 Плановий профілактичний огляд споруд конструкцій школи, складання акту огляду Завгосп
5 Аналіз надходження матеріальної бази відповідно вимогам НУШ 1 – 16 жовтня Завгосп  
6 Зняття показників з електролічильника, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
7 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 30.10 Завгосп
8 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу До 25.10
Листопад
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи Протягом місяця Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильника, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Аналіз використання енергоносіїв за місяць 29 .11. 19

 

Завгосп
5 Підготовка і здача   табеля використання робочого часу до 24.11.19 Завгосп
Грудень
1 Шкільна операція « Прикрась ялинку» 25-28.12.19 Класні керівники
2 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Аналіз використання енергоносіїв за 2019 рік 29.12.19 Завгосп
5 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.12.19 Завгосп
Січень
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Придбання миючих засобів Січень Завгосп
4 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
5 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 31.01.20 Завгосп
6 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.01.20 Завгосп
Лютий
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
3 Аналіз використання енергоносії за місяць 28.02. 20 Завгосп
4 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу до 25.02. Завгосп
Березень
1 Підготовка інвентарю для роботи по благоустрою школи Березень Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень школи, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
5 Аналіз використання енергоносії за квартал до 31.03 Завгосп
6 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу до 25.03 Завгосп
Квітень
1 Організація робіт із прибирання території школи, пам”ятників Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
3 Аналіз використання енергоносіїв за місяць до 30.04 Завгосп
4 Плановий огляд споруд, конструкцій і приміщень школи, складання акту Протягом місяця Завгосп
5 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу до 25.04 Завгосп
6 Складання плану проведення ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року до 10.04 Завгосп
Травень
1 Зняття показників з електролічильників 22числа кожного місяця Завгосп
2 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 31.05 Завгосп
3 Підготовка і здача  табеля використання робочого часу До 25.05 Завгосп
4 Підготовка до ремонтних робіт Протягом місяця Завгосп  
5 Підготовка приміщень для роботи табору «Веселка» Протягом місяця Завгосп  
Червень
1 Проведення поточного ремонту школи по підготовці установи до нового навчального року Червень серпень Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників 22 числа

кожного місяця

Завгосп
3 Аналіз використання енергоносіїв за квартал до 30.06 Завгосп

 

 

 

 

 

 

10.2.Фінансова діяльність школи

№      з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про викон.
Вересень
1 Тарифікація вчителів До 05.09.19 Директор
Жовтень
2 Інвентаризація продуктів харчування 19 – 23.10.19    Комісія
Листопад
3 Аналіз надходження матеріалів, фінансованих ОТГ 27 .11.19 Голова ради школи
Грудень
4 Інвентаризація продуктів харчування 29– 30.12.19 Комісія
Січень
6 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів за 2019 рік та використання енергоносіїв Голова ради школи
Лютий
7 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів Голова ради школи
8 Підготовка до ремонту школи Завгосп
9 Інвентаризація продуктів харчування 16.02.20 комісія
Березень
10 Аналіз використання бюджетних коштів 30.03.20 Голова ради школи
Квітень
11 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів 30.04.20 Голова ради школи
12 Підготовка до ремонту школи Протягом місяця Завгосп
Травень
13 Інвентаризація бібліотечного фонду
14 Інвентаризація продуктів харчування 30.05.20 Комісія
Червень
15 Проведення ремонтних робіт 29.06.20 Завгосп

Розділ 11.

 Очікувані результати

1 Покращення навчальних досягнень учнів.
2 Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
3 Удосконалення системи управління та контролю за НВП.
4 Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів та території школи.
5 Підвищення результативності ЗНО.
6 Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи техперсоналу
7 Проаналізувати та обговорити виконання річного плану в січні на нараді при директору та в травні 2019

року на педагогічній раді. Обговорити заходи річного плану роботи школи на наступний навчальний рік. Інформацію включити до річного звіту .