Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2017 – 2018 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів

 у 2017 – 2018 навчальному році

Початкові класи

Учні початкових класів навчатимуться за навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від  05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») та від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання Закону України  “Про загальну середню освіту”  та затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи» (зі змінами).

Українська мова

Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

у 5-9 класах за навчальною програмою:

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html);

у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням:  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html .

Українська література

Вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою:

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.  – К.: Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України

від 07.06.2017 №804 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html );

 у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими  наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджені наказом  МОН  від  14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Зарубіжна література

Вивчення   зарубіжної літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім

«Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804  (електронний ресурс:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogrami59klas2017.html

У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  від 28.10.2010 № 1021,  крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html .

Іноземні мови

 

Вивчення іноземних мов буде здійснюватися за  такими навчальними програмами:

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», К., 2016 р.;

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи»,  К., 2017 р.;

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», К., 2017 р.;

Географія

В 6-9-х класах географія вивчатиметься за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804.

При вивченні географії в 10 класі будуть використовуватись навчальні програми,  затвердженими наказом МОН України від 14 липня 2015 р.  № 826.

Навчальні програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН

України(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html)

 

 

Біологія

Навчання біології здійснюватиметься за такими навчальними програмами

6-9 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogrami59klas2017.html);

 8 -9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  від 17.07.2013 № 983. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html );

10-11 класи: рівень стандартуПрограма з біології 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826. Програму розміщено на сайті

Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html);

Фізика

у 7-9 класах навчання фізики здійснюватиметься за оновленою навчальною          програмою,        затвердженою     наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804, яка розміщена на офіційному вебсайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogrami59klas2017.html).

У старшій школі (10-11 класи) навчання фізики здійснюватиметься відповідно до обраного профілю навчання: на рiвнi стандарту, академiчному або профільному рівні за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №1021від 28.10.2010 р. зі  змінами, затвердженими наказом Міністерства  освіти і науки України від 14.07. 2016 р. №  826 і розміщеними на офіційному веб-сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html).

Хімія

 

Навчання хімії здійснюватиметься за такими навчальними програмами

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень (затверджена наказом МОН України від 28.10.2010 № 1021);

Історія

Оновлені  програми для учнів  5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р.

№ 804; для учнів 10-11 класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланнями: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogrami59klas2017.html;

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html

Правознавство

Чинними є такі програми:

для 9-го класу «Навчальна програма з основ правознавства»,

для 10-го класу – «Правознавство» (рівень стандарту) ( 35 год.).

Програми названих предметів інваріантної частини навчальних планів розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, видані окремими брошурами та опубліковані у фахових виданнях.

Філософсько-світоглядні дисципліни

У старшій школі залишається програма «Людина і світ. 11 клас», (К.: Поліграфкнига, 2010).

Математика

 

Учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.). Ознайомитись із оновленою програмою (затверджено навчальну програму наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) можна на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html

Інформатика

Вивчення інформатики у 5-9 класах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2017 року № 52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класі були внесені зміни (затверджено навчальну програму наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804).

Фізична культура

Набирає чинності оновлена навчальна програма «Фізична культура» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета.

Трудове навчання (технології).

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета трудове навчання відводиться:

  • у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень;
  • у 7 – 9 класах – 1 год. на тиждень;
  • у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень.

Вивчення трудового навчання здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

10 – 11 класи – «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші).

Зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на офіційному веб-сайті МОН України

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html).

Художньо-естетичний цикл

Вивчення предметів художньо – естетичного циклу здійснюватиметься за такими програмами:

у 5 – 9 класах за навчальною програмою «Мистецтво. 5 – 9 класи» (оновлена);

у 10 – 11-х класах – за програмами «Художня культура» рівню стандарту, академічного та профільного рівнів. Програми розміщені на офіційному сайті МОН:(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html)