ЗВІТ директора Петрівсько-Роменського  ЗЗСО  І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради Білик С.М. про підсумки роботи за 2019 – 2020 навчальний рік


 

У Законі «Про освіту» (2017 р.), «Про загальну середню освіту» (2020 р.) зазначено, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

У 2019-2020 навчальному році своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей та підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти.

Кількість дітей від 5 до 18 років, зареєстрованих  у Петрівсько-Роменській сільській раді  – 242
Кількість дітей 5-річного віку – 23

–  з них в ДНЗ – 22

Дітей від 6 до 18 років – 219

З них навчаються у:

 • Коледжі – 3
 • Ліцеї, ПТУ – 3
 • ВНЗ – 8

Всього: 14

Кількісний склад учнів – 202

З них зареєстрованих:
у Петрівсько-Роменській сільській раді – 192
у Сергіївській сільській раді – 1
у Середняківській – 6

у Ручківській – 3 

Кількість дітей 6-річного віку – 20

 • з них навчаються у школі – 17
 • в ДНЗ – 2
 • інші школи – 1

 

Стан і розвиток шкільної мережі

 

Педагогічний колектив школи проводить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2019-2020 н.р. в закладі працює 11 класів, із них 1-4-х –4 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 01.05.2020 року кількість учнів складає 200 чол. Середня наповнюваність у класах  – 18 учнів.

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Працювало 2 групи продовженого дня, які охоплювали 60 учнів, що складає 73% від загальної кількості дітей 1-4 класів. Але лишаються проблеми щодо оптимізації режиму роботи ГПД.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин. 56% відсотки пропусків підкріплено довідками або заявами батьків, 32% – пропуски за станом здоров’я, 12% – пропуски з інших поважних причин.

 

Кадровий ресурс навчального закладу

 

У 2019-2020 н.р. у школі працює 26 вчителі, у тому числі практичний психолог, соціальний педагог,  вихователі ГПД та 2 сумісники. Із 28-х мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 25. 83% вчителів мають стаж педагогічної роботи понад 29 років, що свідчить про високий професійний потенціал вчителів навчального закладу.

Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:

 • Спеціаліст вищої категорії – 20 осіб,
 • Спеціаліст І категорії – 3 осіб,
 • Спеціаліст ІІ категорії – 1 особи,
 • Спеціаліст – 2 особи.

Педагогічне звання «старший учитель» – 9  осіб

Педагогічне звання «учитель-методист» – 3 особи

 

Соціальний захист учнів

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.

У навчальному закладі перебувають на обліку учні пільгового контингенту:

 • дітей з інвалідністю – 1,
 • дітей з багатодітних сімей –10 ,
 • малозабезпечених – 6,
 • діти ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 4,
 • діти учасників АТО – 1,
 • позбавлені батьківського піклування-5.
 • неблагонадійні-2

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них організовувалась  участь у новорічних заходах із врученням подарунків. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти, позбавлені батьківського піклування отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні.

 

Науково-методична робота

У 2019-2020 навчальному році роботу педагогічного колективу було спрямовано на єдину науково-методичну проблему „Використання сучасних освітніх технологій  у навчально-виховному процесі як необхідна передумова росту вчителя, розвитку здібностей учнів». Згідно плану роботи адміністрацією школи, керівниками шкільних методичних об’єднань проводилася цілеспрямована діяльність щодо розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, формування вмінь творчого використання інновацій у навчальному процесі. Як наслідок, в навчальному закладі були визначені такі пріоритетні завдання:

– роботи в умовах НУШ  2 класу, підготовка роботи в умовах НУШ першого класу;

–посилення особистісно орієнтованого навчання, поширення інтегрованого навчання з метою наближення до НУШ;

–цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з предметів;

–впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітній процес;

–робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості учнів і вчителів.

Згідно плану роботи адміністрацією школи, керівниками шкільних міжпредметних методичних об’єднань проводилася цілеспрямована діяльність щодо розвитку, удосконалення й підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, формування вмінь творчого використання новацій у навчальному процесі.

Усю роботу початкової ланки направлено на впровадження та реалізацію нового Закону України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, на підготовку до роботи в умовах Нової Української школи, виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої,

вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, що володіє міцними знаннями за курс початкової школи.

Було проведено 4 перевірки стану ведення класних журналів. Результати перевірки свідчать, що в основному, учителі охайно, грамотно і правильно оформляють журнали, але зустрічаються і недоліки: допускаються виправлення дат, недостатньо диференціюються домашні завдання .

Практикувалися такі традиційні форми  роботи:  інструктивно методичні  наради,  відкриті  уроки  та  заходи,  методичні  оперативки,  семінари -практикуми. Двічі  на  рік  проводиться  перевірка  виконання  програм,  за  результатами  яких  видається  наказ.

Хід  атестації  педагогічних  кадрів  у  навчальному  закладі  перебуває  на

постійному  контролі.

У 2019-2020 навчальному році атестувались 8 вчителів. За результатами атестації:

 1. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Базі Л.Г., Гринь К.В., Курмашовій Л.І., Полтаві М.П., Нагорному В.К., Мошковій Г.В.
 2. Підтверджено педагогічне звання «старший учитель» учителю фізичної культури Полтаві М.П. та педагогічне звання «вчитель-методист» учителю російської мови та зарубіжної літератури Курмашовій Л.І.
 3. Присвоєно звання «старший вчитель» учителям початкових класів: Базі Л.Г., Гринь К.В.
 4. Присвоєно звання «вчитель-методист» учителю біології  Мошковій Г.В.
 5. Присвоєно І кваліфікаційну категорію соціальному педагогу Срільцовій В.В.

6.Відповідає посаді, яку займає, директор закладу  Білик С.М.

Адміністрацією закладу забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи вчителів шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань, відвідування позакласних заходів, аналізу результатів роботи з батьками учнів, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію  своєчасно.

Учителі, які атестувались, були активними учасниками шкільних і районних методичних заходів.

База Л.Г. і Гринь К.В. – фіналісти районного конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Початкові класи».

Курмашова Л.І. –  учасник заочного   етапу конкурсу у номінації   «Зарубіжна література».

На базі   закладу були проведені районні семінари: вчителів суспільно – гуманітарного напрямку на тему: «Інтеграція як провідна тенденція змісту освіти. Історичні постаті України в творчості письменників», «Народознавство як засіб формування комунікативних компетенцій учнів  на уроках трудового навчання»

Протягом року на базі закладу був проведений конкурс на кращий урок з використанням інформаційних технологій під девізом «Мій кращий урок». У конкурсі взяли участь 16 педагогічних працівників .

Пройшли курси підвищення кваліфікації  при Полтавському обласному інституті післядипломної  педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського вчителі: Пащенко Л.А. — учитель математики, Свинаревська В.В.- заступник директора з навчально-виховної роботи, Полтава М.П. – учитель фізичної культури, Бугайов В.Г. – учитель трудового навчання, Стрільцова В.В.-соціальний працівник.

Москаленко В.В. брала участь  у районному конкурсі «Педагог-інноватор» у номінації: «Навчальний проект» і вийшла у фінал .

Протягом року  були проведені педагогічні ради, де розглядалися такі питання:   

 1. Аналіз роботи педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік та шляхи розвитку освіти у школі на наступний навчальний рік.
 2. Обговорення та схвалення освітньої програми навчального закладу на 2019-2020 навчальний рік.
 3. Обговорення та схвалення  навчального плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік.
 4. Про педагогічні особливості навчання в 1- 2-их класах Нової української школи.
 5. Про діяльність педагогічного колективу щодо  стимулювання позитивного ставлення до учіння, розвитку інтересу  до навчання
 6. Стан викладання української мови у 2-4 класах
 7. Психологічний пресинг як виклик сучасності. Булінг, мобінг, харасмент: впізнати та попередити
 8. Спільна робота педагогічного та батьківського колективів щодо формування в учнів національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України.
 9. Про результати навчально-виховного процесу у І семестрі 2019-2020навчального року.
 10. Про проведення ЗНО у 2019-2020 н.р.
 11. Якість освітнього середовища як основна умова оптимального розвитку особистості.
 12. Стан викладання фізичної культури
 13. Формування національно-патріотичних якостей здобувачів освіти в умовах модернізації освітнього простору.

Учні 8-11 класів( переможці та  учасники Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів)були направлені на навчання до  навчально-оздоровчого комплексу «Ерудит» при Кременчуцькому педагогічному училищі ім.  А.С. Макаренка.

Робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення професійного та методичного рівнів кожного педагога Для цього  забезпечувалося  співвідношення  колективних,   групових  та  індивідуальних  форм  роботи,  традиційних  та  інноваційних  підходів  до  методичної  роботи.

Розв’язання   проблем  та  завдань  школи, затверджених  педагогічним колективом  на  навчальний  рік,  дозволило  досягти  певних  результатів:

Учні закладу брали участь  у  проведенні І та ІІ етапів: Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської творчості ім. Тараса Шевченка; обласного конкурсу з креслення, районних малих олімпіад, районного конкурсу знавців основ безпеки життєдіяльності, районного конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова (  6 призерів  )    та      учасниками МАН (  5 переможців).

У І етапі взяли участь –68учнів

у ІІ етапі –34учні;

зайняли призових місць –  41. У  ІІІ   етапі -2.

У школі здійснювалися різні види контролю, а саме:

 • правильність ведення шкільної документації;
 • дотримання єдиного орфографічного режиму;
 • стан перевірки та ведення зошитів, щоденників;
 • стан впровадження нових педагогічних технологій;
 • відвідування учнями школи, забезпечення всеобучу, підвіз дітей;
 • забезпечення учнів підручниками та робота по їх збереженню;
 • стан викладання предметів інваріантної складової;
 • робота шкільних гуртків та факультативів;
 • контроль за роботою вчителів, які атестувалися;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • – підготовка  до  зовнішнього  незалежного  оцінювання  та  державної
 • підсумкової атестації;
 • класно-узагальнюючий контроль у  5, 9класах.

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директорові та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює директор  закладу Білик С.М.   До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо.

В 2019-2020 навчальному році в школи працювали такі ШМО:

– Методичне об’єднання вчителів початкових класів (База Л.Г.);

– Методичне об’єднання класних керівників (Свинаревська В.В.);

– Методичне об’єднання природничо-математичного напрямку (Удовиченко В.О.)

– Методичне об’єднання  суспільно-гуманітарного напрямку (Синенко Л.Г.)

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засідання творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитись про результати своєї праці.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 6 засідань педагогічної ради.

Наради при директору  проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичних робіт залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів- новаторів.

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

Великого значення у школі надається питанню адаптації п’ятикласників та першокласників. Перехід учнів від початкової до середньої та адаптація шестирічок до навчання у школі – це завжди складно для дітей питання адаптації вивчалось психологом Стрільцовою В.В. та розглядалось на засіданні педагогічної ради.

Висновки:

ефективність управління методичною робо­тою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підняти й під­тримувати на достатньому рівні  мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;

– методична робота спланована  на вирішення  запланованих завдань і зорієнтована на конкрет­ні результати;

– у школі панує творча атмосфера.

  Позитивні тенденції:

–  методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

–  активізація роботи із впровадження в прак­тику особистісно- орієнтованих та сучасних технологій.

      Проблеми:

– організація науково-дослідної роботи;

– розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів та публікація передового досвіду.       

Шляхи   вирішення     проблем:

– залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;

-посилення уваги до формування методологіч­ної культури й нового професійного;

– мислення вчи­телів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

 

 

 

 

Згідно з річним планом роботи школи на 2019-2020 н.р. у школі  було проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та результативність.

Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

Протягом навчального року з нагоди відзначення пам’ятних дат, з метою виховання у молодого покоління громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України школа активно долучилася до вшанування подвигу учасників Революції гідності, ліквідаторів трагедії на Чорнобильській АЕС, увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, через проведення просвітницьких тематичних заходів, уроків мужності.

З метою ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, виховання любові до свого міста були проведені екскурсії до історичних міст України ,як в межах області, так і поза нею.

Діяльність класних колективів, учнівського самоврядування, дитячої організації «Берегиня», педагогів організовано за такими напрямками: родинне  виховання, військово-патріотичне виховання, трудове виховання, моральне виховання, правове виховання, превентивне виховання, екологічне виховання, формування здорового способу життя, художньо-естетичне виховання, сприяння творчому розвитку особистості.

Для реалізації проблеми школи «Розвиток виховної системи в контексті самовизначення, самореалізації особистості учня» передбачалось вирішення наступних завдань:

– Із класними керівниками 1-11 класів проведено засідання методоб’єднання класних керівників, на яких розглянуто питання превентивного виховання, як головного чинника у формуванні безпечної поведінки школярів, рівня вихованості учнів 1-11 класів.

Планування роботи здійснюється  за розділами, що передбачають аналіз виховної роботи, характеристику класного колективу, основні виховні заходи, роботу з безпеки життєдіяльності та охорони праці, роботу з батьківською громадськістю, а також індивідуальну роботу з учнями. Всі класні керівники дотримують структури планування виховної роботи з дітьми, приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і здоров’я учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для учнів, правильно ведуть записи в відповідних журналах, застосовують цікаві форми роботи з батьківським колективом. (родинні свята, круглі столи з елементами презентації, диспути, батьківський ринг)

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних символів, Конституції України у кожному кабінеті є куточки державної символіки.

Новий 2019-2020 н.р. розпочався тематичними  уроками:

– «Я люблю свою країну» (1-4 кл.)

– Гра – квест  «Відкрий для  себе Україну» (підготували і провели учні 6 кл.,- кл. кер. Зінченко Ю.М.),

– «Україна серед інших європейських націй» (9-11 кл).

До Дня визволення України від фашистських загарбників   та до річниці визволення села від німецько-фашистських загарбників було проведено ряд заходів:

операція «Пам’ятник», покладання  квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків (самоврядування)

– проведено тематичні уроки «Народ пам’ятає, народ славить»;

-організовано шкільну виставку квітів «Всі квіти – ветеранам»(самоврядування)

– інформаційне повідомлення « Хай вічно горить вогонь пам’яті» (самоврядування)

– «День партизанської слави» – педагог-організатор.

Запобіганню безпеки руху дітей « Увага, діти на дорозі!» проведено Хештек –Марафон # Speak Up Ukraine( кл.кер. Зінченко Ю.М.,

Педченко Н.М., Ніженець І.В.)

До Всесвітнього Дня Миру у школі організовано й проведено флешмоб «Діти світу за мир!».( пед. орг.)

До Дня Учителя  розважальна квест – гра  «Учитель по-новому »

(11 кл., Свинаревська В.В.)

До Дня захисника України в школі проведено:

– « Козацькі забави» (2 кл. Гринь К.В.);

– « Нащадки козацької слави» (8-9 кл. пед.орг.Дубовик С.І);

– вшанування пам’яті та покладання квітів до могили загиблого учасника АТО Корнійка О.С (самоврядування)

– книжкова виставка « Історія українського козацтва» ( бібл. Топчій В.І.);

До Дня людей похилого віку відео урок « Поважаймо старість словом і ділом».(самоврядування)

До Дня проголошення України вільною, суверенною, незалежною державою ,Акту Злуки та УНР  та Дня Слави і Скорботи проведено показ відео фільмів та інформаційні хвилини.(самоврядування та учитель історії Бірченко  О.П.)

 

День української писемності та мови 9 листопада

написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.(вч. укр.мови Білик С.М. Трофімюк,  О.М. Москаленко В.В.)

-екскурсія до сільської бібліотеки « Чи знаєш ти українську мову».

До Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій проведена вих. год. «Всі знали ,але мовчали»( 7 кл., Педченко Н.М.)

В рамках всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” та до Міжнародного дня людей з інвалідністю в школі  проведені :

– години спілкування (класні керівники 5-11 кл)

– виставка дитячих малюнків (самоврядування)

До Дня Соборності та свободи України, Дня пам’яті Героїв Крут  та  Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту проведені:

 • тематичні виховні відео-години для учнів 5 – 11 класів(самоврядування);
 • виставки малюнків « Соборна мати Україна – одна на всіх,як оберіг»(самоврядування,вч.обр.мис-ва Кравченко Л.І);
 • фото – виставка «Пам’яті тридцяти» (самоврядування);
 • вих.год. « Пам’ятай про Крути».(вч. історії Бірченко О.П.);
 • вих.години на тему « Бережіть пам’ять про подвиг» (кл.кер.)

В рамках місячника правового виховання та Всеукраїнського тижня права в школі проведено:

 • тематичну лінійку “Право навколо нас»
 • (вч. прав. Пустовгар В.М., педагог-організатор Дубовик С.І. );
 • Всеукраїнський правовий урок “Права людини” (вч. Пустовгар В.М.);
 • круглий стіл « Реалізація прав людини у сучасному українському суспільстві» (вч. Пустовгар В.М.);
 • урок – екскурсія до Петрівсько -_Роменської ради на тему « Громада і місцеве самоврядування».(вч. Пустовгар В.М., учні 9-10 кл.)
 • виставку дитячих малюнків “Права очима дітей”(самоврядування) виставка в шкільній бібліотеці “Вивчаємо свої права та обов’язки”

( Топчій В.І.);

 • розроблена пам’ятка для батьків «Про відповідальність батьків за розвиток і виховання в сім’ї» (Свинаревська В.В..);

– інформаційні хвилинки для учнів початкових класів (самоврядування)

– година довір’я на тему « Мої права і обов’язки в сім’ї».

– юридичний всеобуч для працівників школи (директор школи Білик С.М.)

До Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом та Всесвітнього дня боротьби із наркотиками  проведено:

 • виховну годину спілкування на тему « СНІД знати ,щоб жити ».
 • ( 8 кл. Курмашова Л.І.);

-виставку стіннівок « Обережно, наркотики»(самоврядування);

– інформаційні хвилинки (3-11 кл.)

У рамках Тижня протидії торгівлі людьми  та Дня прав людини    – проведені години    спілкування та перегляд відео-фрагментів

« Торгівля людьми – порушення прав людини»(класні керівники);

 • виставка дитячих малюнків « Я маю право»(самоврядування);
 • інформаційна година « Закон і ми» (педагог-організатор Дубовик С.І.)
 • До Дня вшанування ліквідаторів Чорнобильської катастрофи
 • Виставка літератури « У Чорнобиля немає часу» (бібліотекар)
 • Тематична лінійка «Чорнобиль в нашій пам’яті».(самоврядування).

До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні та Дня пам’яті воїнів ,які брали участь у військових операціях за межами нашої країни проведено:

– відео урок «Вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні»

(педагог-організатор Дубовик С.І.);

– лінійку вшанування пам’яті  загиблого односельчанина і Олександра Корнійка;

– година спілкування « Відлуння Афганської війни» (5-11 кл.)

– фотовиставка « Уроки мужності», виставку літератури

( бібліотекар, самоврядування)

 До Дня Європи та до Дня Вишиванки проведено флешмоби.

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства,

природи , мистецтва, культури були проведені години спілкування :

-« Світ професій» -10 кл. кл. кер. Дубовик С.І.

– « Посвята в п’ятикласники» -5 кл. Москаленко В.В.

-« Міс осінь» -9 кл. Удовиченко В.О.

-« Святий Миколай до нас завітай» – 1 кл. База Л.Г.

-« На морському дні»-4 кл. Дорогань Н.В.

– « Нумо, хлопці» -1 кл. Попова В.Г.

-« Машина часу» – 7 кл. Педченко Н.М.

-« Пригоди Вовочки в телевізійному просторі»

-11 кл. Свинаревська В.В.

– « Книга – наш друг і порадник»-5 кл. Москаленко В.В.

-« Профорієнтація в житті дев’ятикласника»-9 кл. Удовиченко В.О.

-« Ніжні мамині руки» – 8 кл. Курмашова Л.І.

-« Нумо дівчата» – 2 кл. Гринь К.В.

-« Посвята в принцеси» -1 кл. Попова В.Г.

-« Друзі наші менші» – 4 кл. Дорогань Н.В.

-« Розважальна гра до 8 Березня» – 3 кл. Ніженець І.В.

– До дня рідної мови « Дитинство Тараса» –  2 кл. Гринь К.В.

З метою формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини у школі проводились години спілкування з батьками, індивідуальні бесіди, засідання батьківського комітету, класні та загальношкільні  батьківські збори на такі теми:

1 кл. – « Відпочинок у нашій родині»;

2кл. – «Заохочення та покарання в початковій школі»;

3 кл. – « Виконуємо домашні завдання»;

4 кл. – « Підготовка дітей до уроків»;

5 кл. – «Так безпечному інтернету»;

6 кл. –  « Здоров’я дитини – запорука успішного життя»;

7 кл. – « Роль родини в розвитку працездатності учнів»;

8 кл. –  « Проблеми виховання вирішуємо разом»;

9 кл. – Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;

10 кл. – Відповідальність ,самооцінка та самоконтроль»;

11 кл. – « Режим дня одинадцятикласника».

З метою формування ціннісного ставлення до праці проведені протягом вересня-жовтня операції «Чистий двір».

 

Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2019-2020 н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров’я» (1-9 класи), проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ; бесіди з профілактики дотримання правил  дорожньо-транспортного  руху, пожежної безпеки, перебування в громадських місцях, лісі, , під час державних свят ,культурно-масових заходів, на канікулах ,вдома під час карантину,  перебування на воді, поводження з вибухонебезпечними предметами, користування електроприладами, висвітлення питання збереження життя  дітей на батьківських зборах та онлайн -режимі під час карантину.

 

Наші учні   були учасниками районних конкурсів:

« Хештек марафон», інтелектуальна гра « Що? Де ? Коли ?», « Юні екологи».

Спортивно-масова:

З метою популяризації, пропаганди та розвитку здорового способу життя, організації фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи у школі, протягом І-ІІ семестру відбувались  шкільні змагання:

-з  турніру по міні-футболу, по кросу , по міні-футболу серед дівчат 5-11 класів та серед юнаків;

– шкільний шаховий турнір, особиста  та командна першість школи по настільному тенісу серед юнаків та дівчат 5-11 класів;

– першість школи по волейболу серед хлопців і дівчат  5-7 ,8-11 класів;

Учні постійно нагороджувалися грамотами на робочих лінійках.

Приємно зазначити, що наші учні є активними учасниками та переможцями районних змагань:

 • ІІІ місце у легкоатлетичному кросі;
 • І місце у районній Спартакіаді школярів з настільного тенісу;
 • І місце у зональному міні – футбольному турнірі серед хлопців;
 • ІІ місце у районній Спартакіаді по міні – футболу серед дівчат;
 • І місце у фіналі районних змагань з волейболу серед хлопців;
 • І місце у фіналі районних змагань з волейболу серед дівчат;
 • ІІ місце у районних змагань з волейболу серед дівчат на кубок «Різдвяні канікули».

Одним із основних напрямків виховного процесу педагогічний колектив вважає організацію превентивного виховання.

Із метою профілактики правопорушень, запобігання злочинності, проведено громадський огляд умов проживання, виховання категорійних дітей, складено соціальний паспорт школи.

Учнів, схильних до правопорушень та з девіантною поведінкою залучено до гурткової роботи. Працює рада з профілактики правопорушень. Батькам надано рекомендації, щодо виховання та навчання дітей, організації їх дозвілля, налагоджено роботу ,щодо своєчасного інформування адміністрацією школи про причини відсутності школярів.

 

В системі правової роботи та профілактики злочинності були проведені наступні заходи:

– класні години для 1-11 кл. в формі бесід, усних журналів, ділових ігор, конференцій, «круглих столів» з морально-правової тематики:

– створено штаб профілактики і проведено засідання ради профілактики;

– відвідано  вдома неблагополучні сім’ї, сім’ї дітей з девіантною поведінкою;

– складено акти обстежень житлово-побутових умов сімей, результати обстежень використовували в індивідуальній роботі з учнями;

– ознайомлено класних керівників з інструкціями, методичними рекомендаціями, наказами з питань правової пропаганди, попередження правопорушень.

Важливе місце відведено індивідуальній роботі. Вона спрямована насамперед на тих дітей, яким не підходять групові форми роботи і які потребують диференційованого підходу. Як правило це діти, які  потребують посиленої педагогічної уваги: з неблагополучних сімей, схильні  до правопорушень. Знаходили підходи до таких дітей класні керівники, які проводили діагностування кожного учня та індивідуальну роботу.

Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках. З метою створення додаткових умов  для саморозвитку особистості, сприяння професійній орієнтації, формування моральних якостей , розвитку творчих здібностей, організації їх змістовного дозвілля здійснено заходи ,щодо охоплення позашкільною освітою кожного учня школи. З 01 вересня в школі діяли гуртки: «Драматичний», «Джура», «Вокальний», «Гра на гітарі та фортепіано», «Хореографічний гурток», «Волейбол», «Футбол», «Теніс».

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі та районі.

В умовах карантину виховна робота навчального закладу здійснювалася шляхом дистанційного онлайн – спілкування.

Завучем з навчально-виховної роботи проводилися онлайн –консультації з класними керівниками, учні яких потребували належної уваги та допомоги під час карантину, а  також  методичної допомоги класним керівникам та класоводам у проведенні виховних заходів, бесід та інструктажів.

У свою чергу класними керівниками та вихователем 1 кл. були проведені виховні  заходи ,бесіди та інструктажі по техніці безпеки , з учнями та батьками ,передбачені виховним планом школи та під час перебування в умовах, що склалися, а саме:

-« Великодній кошик» -1 кл. Попова В.Г.;

– « Ніколи знову» -1 кл-4 кл. (кл. керівники, вихователь)

-« Наймиліша, найрідніша моя люба ненька» 3 кл. Ніженець І.В.

-« Великодні писанки» – 3 кл. Ніженець І.В.;

– Коло читання « Моя Україна» -2 кл. Гринь К.В.;

– Конкурс віршів -1 кл. База Л.Г.

До свята  Паски, Дня Скорботи, Дня Землі, до Дня пам’яті і примирення, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня матері, Міжнародного Дня родини  проведені години спілкування, інформаційні хвилини, бесіди та інструктажі по техніці безпеки для учнів 1-11 кл.

 

Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

 • Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. В школі використовується всього 35 комп’ютерів з них:
 • Терміном придатності понад 5 років -7 ;
 • Управлінсько-господарська діяльність -11;
 • Кабінети інформатики -24 .
 • Підключено до мережі Інтернет -35

Профілактичне медичне обстеження

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного обслуговування учнів та вчителів у закладі обладнано медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів. З метою профілактики дитячих захворювань лікарем Петрівсько-Роменського ПМСД Сасько В.А.. був проведений цикл лекцій «Разом до здоров’я».

Із 200 учнів здоровими, без патологічних показників  –  147 учнів.

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання:

 • сколіоз – 3 ;
 • хвороби зору – 2;
 • захворювання шлунково-кишкового тракту – 17;
 • серцево-судинна система – 22.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено:

 • перевірку електричного обладнання на заземлення;
 • розроблені функціональні обов’язки для всіх працівників:
 • затверджені правила техніки безпеки під час організації НВП в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, спортивній залі;
 • проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки.

Випадків травмування учнів та працівників школи не було.

 

Цивільний захист

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, наказів по відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Петрівсько-Роменської сільської ради у навчальному закладі проводили відповідну роботу: навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчального закладу у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦО.

Згідно з Планом ЦЗ проведено теоретичні та практичні заняття з учнями школи. Проведені евакуації продемонстрували здатність колективу швидко і організовано вивести дітей із приміщення школи. Вмілі навички показали старшокласники з питань надання першої медичної допомоги.  23.10.2019 року проведено день ЦЗ і об’єктові тренування по евакуації учнів та працівників закладу в разі повідомлення про виникнення пожежі.

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє належно проводити роботу з питань захисту життя, здоров’я в надзвичайних ситуаціях. За кошти  місцевого бюджету протягом 2019-2020 н.р. придбано інвентар для укомплектування пожежних щитів, пожежні рукави.

 

Правовиховна робота

Протягом 2019-2020 навчального року продовжувалася робота з реалізації профілактики правопорушень. Питання стану роботи з профілактики запобігання правопорушенням, злочинам постійно заслуховували на нарадах при директорові (вересень – травень), на загальношкільних батьківських зборах (жовтень, січень, травень).

Педагогічний колектив приділяв значну увагу правовому вихованню учнів, формуванню в них поваги до законів і дотримання правових норм, усвідомленню відповідальності перед законом та суспільством за свої вчинки,  проведенню просвітницької роботи з батьками щодо виховання дітей.

Всі проведені в навчальному закладі інформаційно-просвітницькі виховні та масові заходи на правову тематику знайшли відображення на Веб-сайті закладу.

Протягом 2019-2020 навчального року адміністрацією навчального закладу було забезпечено взаємодію з працівниками сектору превенції Гадяцького відділу поліції, служби у справах дітей Гадяцької райдержадміністрації, Гадяцького центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у формі проведення спільних просвітницьких заходів, бесід, зустрічей, рейдів, перевірок. Належна увага приділялася формуванню банку нормативно-правової бази з питань правового захисту дітей, методичних рекомендацій учням та батькам, моніторингу дітей «груп ризику» та здійсненню комплексної психолого-педагогічної допомоги учням.

Психологічною службою школи разом з класними керівниками були відвідані вдома учні, які перебувають на внутрішньо-шкільному обліку: Рудич Богдан (11 клас).

За рахунок постійної профілактичної роботи на обліку в ВП ГУНП в Полтавській області учні школи відсутні.

Організація харчування учнів

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування їх у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», іншими нормативними документами.

У школі гарячим харчуванням охоплено 196 учнів , що становило  98%.

 

Оздоровлення дітей  – 2020 р.

Протягом навчального року у дитячому оздоровчому таборі «Ерудит»

(м. Кременчук) оздоровлено   7 учнів.

 

 

 

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1987 році. Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її у робочому стані.

На 2019-2020 н.р. адміністрацією школи були визначені основні проблеми школи:

 1. Облаштування відмостки навколо приміщення школи.
 2. Ремонт частини аварійної огорожі.
 3. Ремонт даху школи.
 4. Утеплення фасаду школи. Заміна вікон, вхідних дверей.
 5. Заміна лінолеумного покриття підлоги навчальних кабінетів площею

164 м2.

 1. Встановлення фільтрів для очистки питної води.
 2. Ремонт шкільної їдальні.

Для вирішення цих проблем залучаються кошти районного та місцевого бюджетів, позабюджетні: меценатство, благодійні кошти приватних підприємців села.

 

В 2019-2020 н.р. з місцевого бюджету виділені кошти:

 

 

Назва матеріалу Сума
Всього 286 019,28
Дошка шкільна 7 780,00
Мийка 2-секційна з бортом 3 880,00
Стіл з бортом на 1 полицю 1000/600/850 техно 3 6 300,00
Система вентиляції (на заміну) 53 500,00
Пально-мастильні матеріали 52 257,60
Ліки 1008,14
Будівельні матеріали 9361,50
Запчастини 61529,64
Малоцінні швидкозношувані придмети 24096,40
Продукти 1-4 класи 57591,03
Продукти пільгові категорії 8714,97

 

Також виділені кошти з місцевого бюджету на преміювання обдарованих учнів.

Для 1 класу 2019-2020 навчального року за кошти освітньої субвенції придбано комплект мультимедійного обладнання та дидактичні матеріали на суму 81439 грн. 95 коп.

 

Директор ЗЗСО                                                             С.М.Білик